preskočiť na hlavný obsah

Balkón a jeho problémy

/up/images/featured/images/Balkon_a_jeho problemy_0.png

Balkón je konštrukcia prečnievajúca z fasády budovy, ktorá plní viac funkčných požiadaviek. Slúži na zvýšenie užívateľského komfortu pre obyvateľov bytu a zároveň umožňuje priamy kontakt s exteriérom. Niektorí majitelia ho využívajú aj na krátkodobé odkladanie rozmernejších predmetov. Dôležitou funkciou tejto konštrukcie je tienenie vnútorných priestorov v letnom období. V dlhšom časovom horizonte práve balkón môže vykazovať značné poruchy.

Balkónová konštrukcia by mala byť navrhnutá a zrealizovaná tak, aby pri pravidelnej údržbe dosahovala dĺžku životnosti najmenej ako ostatné časti fasády. V súčasnosti sme však svedkami skutočnosti, že prakticky všetky balkóny v hromadnej bytovej výstavbe majú poruchy.

Najčastejšie sa vyskytuje odpadávanie častí nášľapnej vrstvy, ďalej degradácia povrchovej úpravy spodných, najmä okrajových častí balkónov, potom poškodenie oplechovania odkvapov, zatekanie cez balkónové dvere, zatekanie v styku balkóna a obvodovej steny, vznik plesní v interiéri v oblasti osadenia balkónovej konštrukcie, či obnaženie a korózia oceľovej výstuže.

Pri odstraňovaní porúch je nevyhnutné urobiť podrobnú odbornú analýzu príčin ich vzniku a až následne po tomto posúdení sa dá spracovať návrh opravy.

Poruchy únosnosti

Statické problémy spôsobuje karbonizácia betónu a následná korózia výstuže. V procese karbonizácie sa mení Ca (OH)2 vplyvom vody a CO2 na CaCO3. Počas tohto procesu sa taktiež mení alkalické prostredie z pH > 12,5 na pH
Problémy s teplotechnikou

Pri rekonštrukcii fasády, pri ktorej zrealizujeme celoplošné zateplenie i výmenu okien, treba zatepliť i balkónové konštrukcie. V princípe ide o obloženie celej konštrukcie vysoko účinným izolantom s vhodnou povrchovou úpravou. Hrúbka tepelnej izolácie musí byť stanovená výpočtom.

Nášľapná vrstva a jej podklad


Nosná konštrukcia balkóna je najčastejšie z monolitickej, resp. montovanej železobetónovej dosky. Tepelnoizolačná vrstva musí byť z vysoko účinného izolantu, a to po celom obvode konštrukcie. Hydroizolačná časť býva realizovaná viac-menej tradičnými spôsobmi, napr. nastavenými asfaltovými pásmi, fóliou resp. hydroizolačnými potermi. Roznášacia vrstva zabezpečuje rovnomerné prenášanie vonkajšieho zaťaženia na hydroizoláciu resp. izoláciu z rôznych profilovaných PVC fólií. Hlavnou úlohou nášľapnej vrstvy je umožniť bezpečný pohyb po balkóne, nielen vo vlhkom počasí, ale aj v zime. Ako povrchová úprava sa najčastejšie používa škárovaná dlažba.

V skladbe podlahy môžu byť aj ďalšie pomocné a technologické vrstvy. Spádová vrstva umožňuje pohyb vody po naklonenej rovine, mikrodrenážna vrstva z profilovanej fólie zabezpečuje pohyb vody po hydroizolácii, ochranná vrstva chráni hydroizoláciu proti mechanickému poškodeniu a dilatačná vrstva umožňuje vzájomný dilatačný pohyb dvoch nad sebou umiestnených vrstiev.

Oprava podlahy

Ak sa vyskytujú iba malé problémy, napríklad uvoľnenie dlaždíc resp. miestne poškodenie škárovania, oprava je pomerne jednoduchá. Poškodené dlaždice vymeníme za dlaždice rovnakého druhu, ktoré musia byť mrazuvzdorné a prilepíme ich mrazuvzdorným stavebným lepidlom.

V prípade, že sa nerealizovalo zateplenie fasády, nepredpokladá sa zateplenie balkónových konštrukcií. Pri poškodenej hydroizolácii na opravu nerovností po odpadnutých dlaždiciach použijeme mrazuvzdorné materiály a odborne nanesieme tenkovrstvový hydroizolačný poter. Následne urobíme nášľapnú vrstvu z elastického polyuretánového povlaku alebo nalepíme mrazuvzdornú dlažbu.

V prípade požiadavky na zateplenie musíme odstrániť všetky vrstvy, ktoré sa nachádzajú nad nosnou konštrukciou. Takáto generálna oprava si vyžaduje dodržanie určitých zásad: Pri aplikácii hydroizolácie z asfaltových pásov resp. fólií treba zabezpečiť voľný pohyb presiaknutej dažďovej vody po hydroizolácii a chrániť ju obojstranne proti poškodeniu. Musíme zabezpečiť dilatáciu podlahy ako celku, ale hlavne nášľapnej vrstvy vzhľadom na stĺpiky zábradlia a obvodové steny. Ak opravujeme rozsiahlu plochu, dilatáciami treba členiť nášľapnú plochu na polia veľké približne 3 x 3 m.

Dôležité detaily

Oprava vážne poškodeného oplechovania je prakticky nemožná, a preto je nutná jeho výmena za novú konštrukciu. Treba si uvedomiť, že pôvodná izolácia je v oblasti napojenia na nové klampiarske práce nefunkčná a jej funkciu preberá prakticky v plnom rozsahu nášľapná vrstva.

Utesnenie balkónových dverí musíme riešiť vtedy, keď bola zvolená zlá geometria tvaru tohto detailu. Spodná hrana osadenia prahu balkónových dverí má byť 120 až 150 mm nad nášľapnou vrstvou podlahy balkóna. V prípade, že to tak nie je, treba vodotesne vyriešiť styk hydroizolácie a detailu osadenia balkónových dverí oplechovaním, fóliou resp. tmelom.

Problém zatekania môže vzniknúť z viacerých dôvodov: Ak je napojenie hydroizolácie na vertikálnu obvodovú stenu poškodené, ak je hydroizolácia ukončená na vertikálnej stene nižšie ako 120 až 150 mm nad okraj nášľapnej vrstvy. Tiež nedokonale zhotovené ukončenie hydroizolácie na vertikálnej stene umožňuje zatekanie vody poza hydroizoláciu. Tento problém riešime tak, že dodatočne zvýšime hydroizoláciu na požadovanú výšku a vhodným spôsobom ju prichytíme ku stene. Ak však detail nie je vodotesný, treba vytvoriť novú hydroizoláciu, napr. z polyuretánového povlaku.

Text a snímky: redakcia 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 261     nie: 222

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Balkón, Izolácia balkóna
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby