preskočiť na hlavný obsah

Atómium

Atómium

„Najudivujúcejšia stavba sveta!" znie slogan oficiálnej webovej stránky jednej z dominánt belgickej i európskej metropoly Bruselu. Stošesťdesiatpäť biliónov násobne zväčšený kryštál železa, lesknúci sa v lúčoch popoludňajšieho slnka, naozaj pôsobí tak, akoby ani nepatril do priestoru vytvoreného hranicami pozemskej architektúry.

Jeho deväť guľovitých sfér, predstavujúcich jednotlivé atómy v kryštalickej mriežke, sa vypína nad plató Heysel od roku 1958. Príležitosť, aby sa toto odvážne dielo dostalo z papiera do priestoru, dala jeho autorovi André Waterkeynovi Svetová výstava EXPO, ktorú pred päťdesiatimi rokmi hostil práve Brusel.

Atómium, ktoré sa v týchto dňoch pripravuje na oslavy okrúhleho jubilea, leží na severnom okraji Bruselu, približne sedem kilometrov od jeho historického centra. Hoci stometrová stavba zo železa a hliníka pôvodne nemala prežiť koniec Svetovej výstavy, veľký záujem verejnosti udržal stavbu nielen pri živote, ale stala sa jedným zo symbolov mesta a jeho najznámejšou modernou pamätihodnosťou. Počas rozsiahlej rekonštrukcie v rokoch 2004 až 2006 dostali guľovité sféry Atómia nové nerezové obloženie. Zaujímavé fotografie výškových pracovníkov finišujúcich rekonštrukciu sú dnes vystavené  v kaviarni umiestnenej v jednej z jeho nižších sfér.

Pri príležitosti päťdesiateho výročia vzniku Atómia pripravili jeho správcovia celý rad zaujímavých podujatí a prezentácií. Ich tematika sa dotýka najmä obdobia, v ktorom sa bruselské EXPO uskutočnilo. Akcie siahajú ďaleko za rámec prezentácie dobového dizajnu a architektúry, je pripravené premietanie svetoznámych filmov z tohto obdobia, reštaurácie ponúkajú jedlá servírované na spôsob päťdesiatych rokov s použitím servisu, ktorý v roku 1958 vytvoril Lucien de Roeck, do expozícií sa dostanú viaceré archívne dovtedy neprezentované materiály a hudobné večery sa budú niesť rovnako v štýle „fifties". Zaujímavosťou je podujatie pripravené pre dvestosedemdesiatpäť Belgičanov narodených v čase trvania výstavy medzi 17. aprílom a 19. októbrom 1958 v rôznych regiónoch krajiny. To sa bude konať 21. júna a má vyjadrovať prepojenie medzi výstavou a ľuďmi, ktorých životná púť začala v rovnakom čase.

Zrealizovaná vízia

Pri stavbe Atómia bola vybraná najzaujímavejšia, no technicky náročná poloha stavby: pozícia kryštálu stojaceho na jednom z atómov. Takýto výber bol podmienený čisto z estetických dôvodov, vyžiadal si však výstavbu troch oporných bipódových pylónov vedúcich do najnižších guľovitých sfér. V každom z nich sa nachádza schodište používané najmä ako únikové. Jednotlivé sféry predstavujú atómy usporiadané v kryštalickej mriežke. Architektonicky sa na nich podieľali André a Jean Polakovci. Medzi sebou sú sféry poprepájané systémom rúr s trojmetrovým priemerom, v ktorých sú umiestnené eskalátory a schodištia. Eskalátory s kazrejmosťou veľké množstvo záujmových aktivít pre deti a výnimkou nie je ani Atómium. Jedna z jeho častí je venovaná práve im a školáci sú jedinými návštevníkmi, ktorí tu môžu stráviť noc. Pohľad z kozmicky pôsobiacej stavby na nočnú metropolu musí byť neopakovateľným zážitkom.

Od projektu k stavbe

O realizácii celého projektu sa rozhodlo v januári 1955, len tri roky predtým ako sa Brusel zhostil organizácie Svetovej výstavy EXPO. Idea kryštálu v atómovej mierke bola vhodná nielen ako symbol výstavy, veľmi dobre ju prijal aj jej hlavný realizátor, ktorým bol belgický kovospracujúci priemysel.

Do najvyššej vyhliadkovej sféry vedie rýchlovýťah s kapacitou 22 osôb. Ten prekoná takmer stometrovú cestu nahor za 23 sekúnd. Celková hmotnosť stavby je 2400 ton.

Jednotlivé „atómy" sú riešené ako dvojpodlažné a ich interiér poskytuje priestor výstavám dizajnu, premietaniu dokumentárnych filmov o stavbe Atómia i vyhliadkovej reštaurácii. V Belgicku je samotak, aby postačoval ako výstavný priestor pre expozície odvetví spojených s jeho ideou: chémie a metalurgie. Priemer guľovitých sfér, ktorý je osemnásť metrov, bol zvolený ako kompromis medzi ich úžitkovosťou a bezproblémovým zvládnutím stavebných prác.

Počas jari 1955 študovali konštruktéri na zmenšených modeloch pôsobenie vetra narážajúceho na objekt z rozličných strán, takisto skúmali účinky jeho nerovnomerného zaťaženia presúvajúcimi sa návštevníkmi. Po ukončení pokusov a prepočtov napokon upustili od využitia všetkých sfér na expozície a na tento účel ponechali šesť z nich: základnú, na ktorej Atómium stojí, trojicu nižších sfér spojených so zemou bipódovými pylónmi, strednú a vyhliadkovú vrchnú sféru dostupnú výťahom.

Ďalším z problémov bolo v dobe vzniku stavby jej vybavenie dostatočne rýchlym a priestranným výťahom určeným na prepravu návštevníkov do jej najvyššej sféry. Voľba napokon padla na firmu La Construction Soudée Co. Ltd, ktorej výťah spoľahlivo funguje dodnes. Jediným z jeho nedostatkov je kapacita, ktorá v čase víkendov a sviatkov v tomto populárnom objekte nepostačuje a záujemcovia o zvezenie neraz čakávajú v dlhých radoch. Základy stavby sa začali budovať v roku 1956 a vzhľadom na nižšiu kvalitu podložia dosahujú hĺbku až sedemnástich metrov. Od apríla do júna prvého roku stavby bolo do zeme zarazených 120 pilót, spotreba betónu len v základoch pod centrálnou nosnou tubou predstavovala 500 ton.

Rastúci kryštál a EXPO 1958

Najzložitejších stavebných prác, vytvorenia samotnej konštrukcie, sa úspešne ujala spoločnosť Ateliers de Construction de Jambes-Namur. Začiatkom roka 1957 bola vztýčená prvá sekcia centrálneho piliera nasledovaná stavbou bipódov a nižších sfér. Zároveň sa testovali i sférické hliníkové trojuholníky, ktoré tvorili plášť guľovitých sfér.

Kostra hornej sféry bola dokončená na prelome rokov 1957 a 58. Pohľad na montérov z tohto obdobia v dokumentárnych filmoch premietaných súčasným návštevníkom v jednej z nižších sfér Atómia budí obdiv. Práce neprestávali v snežení, silnom vetre ani daždi. V marci 1958 bola hotová celá oceľová konštrukcia stavby a boli odstránené tri dočasné podporné stožiare, z ktorých každý meral šesťdesiatpäť metrov.

Ďalším z problémov stavby bol systém okien. Riešením sa napokon stali rámy, v ktorých sa časť obkladov trojuholníkovými sférickými plátmi nahradila plexisklom, pokým v iných častiach Atómia boli ponechané len malé kruhovité okná slúžiace na núdzové o^^tlenie. Vtýchto častiach je osvetlejie riešené umelo a v súčasnosti slúžia najmä na videoprezentácie a expozície diEajnu.

Svetová výstava EXPO, pre ktorú ^plo toto nezvyčajné dielo pripravené, sa konala od 17. apríla do 19. októbra 1958. Jej jedinečnosť spočívala v tom, že bola prvou podobnou udalosťou v povojnových rokoch, posledné EXPO sa predtým konalo v New Yorku roku 1939 v čase nemeckej invázie do Poľska.

Eufória a nová tvorivá energia, ktorú cítiť z množstva architektonických, dizajnérskych i výtvarných diel tohto obdobia, bola i dušou výstavy, ktorá do belgickej metropoly prilákala neuveriteľných štyridsaťdva miliónov návštevníkov. Mier medzi národmi a technický pokrok boli v tých časoch silnou víziou väčšiny ľudí. Príhovor v takomto duchu viedol na otváracom ceremoniáli EXPA, ktorý sa konal 17. apríla 1958, aj mladý panovník Baudouin I sprevádzaný belgickým premiérom Achillom van Ackerom. Samotná výstava sa konala na ploche s rozlohou dvesto hektárov a nad celým areálom premávala kabíny ková lanovka so stošesťdesiatimi piatimi kabínkami.

Text a foto: Peter Hupka

zdroj: Dom a Bývanie 

Páčil sa vám článok?

áno: 189     nie: 182

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby