preskočiť na hlavný obsah

ARCH

/up/images/featured/images/0-arch032014.jpg

ARCH 3 / 2014 | KORPORATÍVNA ARCHITEKTÚRA - ÚVODNÍK

Korporatívna architektúra

Základnou úlohou korporatívnej architektúry je sprostredkovať značku, ktorá by mala byť v architektúre vyjadrená logom, farebnosťou, materialitou, ale i celkovým architektonickým konceptom. Spoluvytvára nielen firemnú kultúru a identitu, ale aj podporuje firemnú komunikáciu a celkový firemný dizajn. Centrála Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici od architektov B. Hovorku, Š. Moravčíka a M. Paulínyho (ARCH 5/2011), ktorá v roku 2011 získala všetky tri architektonické ocenenia (Cenu ARCH, CE.ZA.AR i Cenu D. Jurkoviča), je dodnes ukážkovým príkladom toho, do akej polohy sa dá táto téma rozvinúť. Architekti nielenže dokázali vyťažiť z daností lokality maximum, ale predovšetkým ukázali, akým smerom uvažovať pri takýchto špecifických zadaniach, keď goodwill značky tvorí korporatívna architektúra. Po necelých troch rokoch sme skúsili zmapovať aktuálne dianie v tomto segmente. Okrem priemyselno-skladových areálov roztrúsených v krajinnom zázemí zväčša banálnej architektonickej kvality sa predsa len objavujú ambicióznejšie riešenia korporatívnej architektúry s vyjadrením firemnej filozofie a kultúry. Preferovanie humánnejších a ekologicky senzitívnych konceptov sa pozitívne odráža v krajinnom obraze a zanecháva tu dobrý dojem (goodwill) značky. Architektúra v špecifickej funkcii reklamného média sprostredkováva nové významy, ktoré si rozhodne zaslúžia i osobitý architektonický repertoár. Na ten si však budeme musieť u nás ešte asi chvíľku počkať. V tomto kontexte môžeme ako aktuálnu výzvu a nezanedbateľný príspevok k tejto téme považovať korporatívnu architektúru (v tvare obrátenej pyramídy) Slovenského rozhlasu v Bratislave, o ktorej sa dočítate v časti Teória.

Andrea Bacová

---

REALIZÁCIE K TÉME
Business centrum, Mickiewiczova ulica 9, Bratislava
Autor(i): Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj
Fotografie: Ľubo a Monika Stacho, David Trčka

Logistické, administratívne a školiace centrum Herz Slovensko, Bernolákovo
Autor(i): Aleš Hradecký, Daniel Bartoš
Fotografie: Andreas Hafenscher

Competence Centre, Dunajská Streda
Autor(i): Tomáš Jávorka, Ľubomír Bobek
Fotografie: Boris Chmel

Rekonštrukcia autosalónu SUZUKI, Banská Bystrica
Autor(i): Jaroslav Janek
Fotografie: Milan Lichý

Výrobno-skladová hala s administratívnou budovou GERGONNE SLOVENSKO, Liptovský Mikuláš
Autor(i): Martin Bátik, Martin Bobák
Fotografie: Martin Bobák

Areál spoločnosti IPM Building, Konárovice
Autor(i): Luděk Rýzner, spoluautor: Jiří Vincenc
Fotografie: Jaroslav Hejzlar

TÉORIA K TÉME
Identita Slovenského rozhlasu

PROJEKTY K TÉME
Revitalizácia budovy Slovenského rozhlasu
Autor(i): Štefan Bekeš

Polyfunkčný objekt MM Olympic Gallery, Liptovský Mikuláš
Autor(i): Martin Bátik, Martin Bobák

Plnička minerálnych vôd, Tisovec-Šťavica
Autor(i): Martin Repický

RECENZIE
Krátká myšlenková biografie velkého evropského intelektuála (HeOSFELD, Rolf. Karl Marx. Životopis intelektuála. Praha a Litomyšl : Paseka, 2013)
Architekt dramatu (ALBERTOVÁ, Helna. Josef Svoboda scénograf. Praha : Institut uměni - Divadelní ústav, 2012)

INÁ KULTÚRA
Spravodajstvo z Prahy
Architektúra pohyblivého obrazu – postmoderný vílí prach

---

Časopis ARCH® o architektúre a inej kultúre je tradičným periodikom slovenských architektov. Bol založený v roku 1995 a odvtedy vychádza pravidelne ako mesačník. ARCH sa venuje predovšetkým recenziám najnovších stavieb na Slovensku a v okolitom zahraničí, prináša informácie a komentáre k aktuálnemu dianiu na architektonickej scéne i v oblasti ostatnej kultúry. Aktuálnosť v prípade časopisu ARCH znamená publikovať nové stavby ihneď po dokončení. O časopis sa po odbornej stránke stará medzinárodná redakčná rada. ARCH je v súčasnosti odborný mienkotvorný časopis, ktorý reprezentuje najnovšie tendencie v architektúre, venuje sa jej vývojovým trendom a aktuálne informuje o udalostiach v architektúre na Slovensku a v okolitých štátoch. Recenzuje najnovšie realizované architektonické diela a významné architektonické súťaže.­

Cena ARCH

Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Redakčná rada časopisu ju ustanovila v roku 1998 s úmyslom vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény. Cena sa udeľuje každoročne architektonickému dielu, ktoré medzinárodná porota (v ktorej sa striedajú renomovaní kritici architektúry z Rakúska, Česka, Slovinska, Maďarska a Slovenska) uzná za najvýraznejší architektonický čin reflektovaný v uplynulom období na stránkach časopisu ARCH.

Slávnostné vyhlásenie Ceny časopisu ARCH je podujatím, v ktorom sa spája profesionalita architektov, ich tvorby, s nadčasovou kultúrnou hodnotou realizovaných diel. Cena ARCH sa vďaka kvalite nominovaných prác, prítomnosti zahraničných a medzinárodne renomovaných odborníkov, ako aj vďaka záujmu odbornej i širokej verejnosti zaraďuje medzi najdôležitejšie podujatia svojho druhu na Slovensku.

Súčasťou vyhlásenia Ceny ARCH je aj katalóg nominovaných diel. Reprezentačný katalóg je distribuovaný predovšetkým architektom a investorom. Katalóg zachytáva okrem prehľadu nominovaných diel aj kompletný záznam rokovania poroty, čím získava čitateľskú príťažlivosť. Katalóg patrí medzi tie produkty, ktoré sú dlhodobo čítané a citované.

www.archnet.s­k­

Páčil sa vám článok?

áno: 350     nie: 332

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby