preskočiť na hlavný obsah

Apartmánový dom

/up/images/featured/images/apartmanovy_dom_detail.png

Bratislava - Pavol Pokorný

AKO IHLA V KOPE SENA

Bratislava si pomaly zvyká na novú granuláciu svojej štruktúry a funkcií. Podoba jednotlivých lokalít prirodzene kopíruje majetkovoprávny stav parciel, veľké kompaktné zámery sú v centrálnej zóne mesta neuskutočniteľné. Mestský blok ohraničený ulicami Jozefskou, Banskobystrickou, Hodžovým námestím a Námestím 1. mája je učebnicou napĺňania neexistujúceho hmotovo-priestorového konceptu. Jasný mestský charakter sa začína objavovať dostavbou hotela Tatra, očakávania iste nesklame náhrada kina Hviezda. Katastrofálna nedávna novostavba VB Leasing bude musieť byť minimálne zásadne prefasádovaná. Jozefská ulica ostane na úrovni kompromisov s postojmi pamiatkovej ochrany, Banskobystrická má pre uličnú frontu zrejme zadefinovanú niveletu a tvarový gabarit. V území sa postupne dostavovalo, po obvode i vo vnútri. Letecké snímky odhaľujú vo vnútri bloku chaos prístavieb.

Lokalita je komunikačne obslúžená na hranici únosnosti a je v strese so statickou dopravou.

Architekt je tu na jednej parcele konfrontovaný s celým radom problémov a výziev.

Polyfunkčný dom s apartmánovými bytmi stojí na mieste bývalého Klubu spojárov. Polyfunkčnosť je obmedzená na kancelárske priestory v prízemí a jednu predajňu. Pri návrhu novostavby boli najprv posúdené jeho možné objemové limity vzhľadom na komplikované svetlotechnické podmienky a obmedzenia vyplývajúce z požiadaviek na statickú dopravu.

Druhovosť bývania sa postupne vymyká tradičnej typológii. Špecifický prístup si vyžaduje riešenie nájomného bytového domu, domu s bytmi vo vlastníctve, tu máme apartmánové bývanie, čosi medzi hotelom-penziónom a nájomným domom. Ráta sa s prenájmom dlhodobým z hľadiska hotela a krátkodobým pre bytový dom. Apartmány sú riešené obytnejšie ako hotelové izby ale s istým odstupom k „teplu“ trvalého domova.

Konečná konfigurácia objektu je výsledkom kompromisu s Krajským pamiatkovým úradom, ktorý nekompromisne trval na šikmej streche do Banskobystrickej ulice. Na základe leteckých snímok a diaľkových pohľadov bolo nakoniec akceptované zakončenie stavby kubusom penthouse bytu.

Dom pozostáva z uličného a dvorového krídla, v každom je hlavné inštalačné jadro, okolo ktorého bolo možné variantne usporiadať veľkostné kategórie bytov. Sú realizované zostavy: 4 malé apartmány na podlaží, 2 malé + 1 veľký, 2 veľké. Dom má dve podzemné podlažia (20 parkovacích miest) a šesť nadzemných podlaží (kancelárie na 1. NP a 14 bytov troch veľkostných kategórií – od 50 do 200 m2). Počas výstavby sme očakávali, že vedľa vjazdu do garáží sa objaví pasáž oddeľujúca hranu obytného domu pri hoteli Tatra od objektu Zdravotníckej univerzity. Spojenie Banskobystrickej ulice s Námestím 1. mája by priestor odľahčilo a pomestštilo. Národnej kultúrnej pamiatke by ostrovná solitérna poloha pomohla. Predstava však presahuje možnosti architekta jedného objektu. Namiesto pasáže tu napokon vznikol dvor neurčitého charakteru. Dvor-átrium je trocha nemestský, zámer architekta bol usmernený názorom investora. Trávnik evokuje rezervu pre budúce možné doriešenie priestoru. Dispozície apartmánov sa zdajú byť vecou dobrého remesla, sú však premyslené a dotiahnuté v riešení interiérových zostáv a prvkov.

Podzemné parkovanie s autovýťahom bolo jedinou reálnou možnosťou ako reagovať na stiesnenú priestorovú situáciu. Pri parkovaní bude potrebná trpezlivosť a opatrnosť, ale to je primeraná daň za bezpečné parkovanie v dome. Stavba je realizovaná z monolitického železobetónu, fasády sú zateplené minerálnou vlnou, na prízemí je finálnou povrchovou úpravou kamenný obklad z čierneho afrického mramoru kontrastujúci s bielou omietkou. Samotná architektúra je vecná, bez ješitnosti a samoľúbosti. Okná so zasklením v rovine fasády sú nielen architektonicky trendové, vylepšujú aj teplotechnický režim domu. Okenný rám v rovine tepelnej izolácie je pri dobrej realizácii optimálnym riešením. Ukončujúca hmota penthousu je elegantne zabalená do Rheinzinku. Šikmé ukončenie základného tvaru na strane Banskobystrickej ulice je reakciou na zbytočne patetickú požiadavku KPÚ. Terasa penthousu s výhľadom na hrad, Prezidentský palác a záhradu akoby bola vymyslená aj pre Úrad pre ochranu ústavných činiteľov. Vnútorné priestory pod zošikmením sú zaujímavé, ale výška pri strešných oknách je nepríjemná. Bezvýznamné pôvodné domy limitujú novú kvalitu asi len preto, že tam už sú. Romantizmus v myslení pamiatkárov hodný Victora Huga. Uličná fasáda je voľne komponovaná, má však jasnú disciplinovanosť. Máme tu možnú hypotetickú otázku, či by uvoľnenú kompozíciu zniesol aj väčší kus ulice, alebo má byť obmedzená na tento solitér. Slepá fasáda nášho domu čaká na dostavbu rohu, budúci nový objem možno dopadne podobne dobre.

Samozrejme, že by sme tu mohli rozvinúť teóriu kontextuálnej tvorby alebo kontextuálnu teóriu tvorby, analyzovať opodstatnenosť a intenzitu novotvaru v pôvodnej (historickej), štruktúre. Tento blok, lokalita potrebuje v prvom rade iniciačné, motivačné impulzy. Ihla v tom prísloví môže byť aj ihlou do klobúka s perlou alebo briliantom...

Robert Špaček


POLYFUNKČNÝ OBJEKT S APARTMÁNOVÝMI BYTMI BANSKOBYSTRICKÁ ULICA 4, BRATISLAVA
Investor: Apartments, s.r.o. Autor: Pavol Pokorný / Pokorny architekti, s.r.o.
Spolupráca: Mária Richterová, Jozef Bátor
Autori interiéru: Pavol Pokorný, Mária Richterová
Výtvarné dielo v interiéri: Ján Kodoň
Výtvarné dielo v exteriéri: Viliam Loviška
Projekt: 2005 -2007, realizácia: 2007 - 2008
Foto: Ľubo Stacho

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovaťPáčil sa vám článok?

áno: 269     nie: 200

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby