preskočiť na hlavný obsah

Aký zatepľovací systém je najvhodnejší?

zateplenie

Veľká časť tepla uniká cez obvodové steny – 25 až 35 percent, v bytoch až 40 percent. Efektívnym riešením je zateplenie budov, ktoré eliminuje tepelné straty v zime a chráni dom pred nadmerným prehrievaním v lete. Navyše, správne zvolené zateplenie odstraňuje aj tzv. tepelné mosty.

Zatepľovanie môže vyriešiť aj problémy týkajúce sa horších tepelnoizolačných vlastností materiálov a odstrániť nadmernú vlhkosť, spôsobujúcu výskyt plesní, tepelnú nepohodu v dome a dokonca aj statické poruchy.

Ekonomické aj technické dôvody

Foto porušená fasáda s popiskou: Dodatočné zateplenie je nevyhnutnosťou najmä v prípade starších domov s narušenou fasádou.

Zatepľovanie sa zvyčajne vykonáva z dvoch dôvodov – ekonomických alebo technických. Nižšie náklady na vykurovanie potešia každého majiteľa domu. K technickým dôvodom patrí prevencia porúch v konštrukcii, odstránenie kondenzácie vodných pár či zlepšenie akustických vlastností. Podľa druhu konštrukcie rozoznávame zatepľovanie obvodového plášťa, otvorových konštrukcií a vnútorných konštrukcií. Fasádne zatepľovacie systémy sa delia na jednoplášťové (kontaktné) – bez vetranej vzduchovej medzery –  a dvojplášťové (prevetrávané) – so vzduchovou medzerou medzi izoláciou a pohľadovou vrstvou.

Kontaktné zatepľovacie systémy

Najrozšírenejším systémom u nás sú kontaktné zatepľovacie systémy. Po prvý raz boli použité v 50. rokoch minulého storočia vo Švajčiarsku. Na tepelnú izoláciu využívajú penový alebo extradurovaný polystyrén, resp. tuhé minerálne vláknité dosky. Tepelná izolácia sa lepí pomocou lepiacich stierok na pripravený podklad. Ukotví sa tanierovými hmoždinkami a na takto upravené, prebrúsené platne sa aplikuje sieťovina zo sklených vlákien. Po zaschnutí sa systém uzavrie povrchovou úpravou (omietkou). Ich výhodou je celistvé zateplenie celej plochy obvodového plášťa bez tepelných mostov. Tepelná izolácia sa pri tomto systéme priamo spája lepiacou maltou a rozpernými kotvami s pôvodnou konštrukciou a vrstvou omietky. Kamenná vlna je ideálny materiál na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, je nehorľavá, paropriepustná a pohlcuje zvuk.

Výhody:
- jednoduchosť a výkonnosť systému
- riešenie aj náročnejších stavebných detailov
- cenová výhodnosť
- ľahká údržba
- neobmedzený výber farieb (odporúčajú sa svetlé odtiene)

Nevýhody:
- náročnosť prípravnej fázy – návrh a príprava podkladu
- závislosť od kvality vybraných materiálov

Prevetrávané zatepľovacie systémy

Patria k montovaným systémom, pri ich realizácii sa používajú len suché procesy. Na pôvodnú obvodovú stenu sa ukotví drevený alebo kovový raster, ktorý slúži ako nosná konštrukcia pre kamenný, hliníkový a keramický obklad alebo pre cementovláknité či plastové dosky. Hrúbka tepelnoizolačného materiálu – najčastejšie dosiek z minerálnych vlákien – je väčšia ako hrúbka izolantu pri kontaktnom systéme. Prevetrávaná vzduchová medzera robí tento zatepľovací systém bezpečnejším, lebo sa v ňom nekondenzujú vodné pary. Medzi tepelnou izoláciou a obkladom sa navrhuje odvetraná vzduchová medzera, ktorá zabezepečuje odvádzanie vodnej pary, prechádzajúcej tepelnou izoláciou z objektu. Tepelnoizolačné dosky z kamennej vlny sú najvhodnejším izolačným materiálom na použitie v odvetraných zatepľovacích systémoch. Typ nosných prvkov zatepľovacieho systému závisí od zvoleného druhu obkladu.

Požiarna (ne)bezpečnosť

Požiarna bezpečnosť zatepľovacích systémov má v našej legislatíve ešte vždy právne nedostatky. Zavedenie nehorľavých požiarnych pásov by účinne zabránilo šíreniu požiarov po fasádach stavieb v prípade nedokonalej aplikácie týchto systémov. Na Slovensku sa ešte stále zatepľuje prevažne horľavými materiálmi. Používanie požiarnych pásov pri zatepľovacích systémoch z horľavých materiálov môže s minimálnymi dodatočnými nákladmi výrazne zvýšiť ochranu majetku aj životov. Súčasná právna úprava požiarnej bezpečnosti zatepľovaných budov na Slovensku je totiž nedostatočná a neberie do úvahy možné scenáre vzniku a šírenia požiaru. Existuje už návrh normy, ktorá zakotvuje zavedenie povinných požiarnych pásov.

- Ak sa rozhodnete investovať do zateplenia, poraďte sa s odborníkom, ktorý pozná tepelno-technické parametre materiálov použitých pri stavbe vášho objektu.
- Realizáciu prenechajte odborne spôsobilej osobe.
- Komplexný zatepľovací systém kúpte od výrobcu, ktorý má na zatepľovací systém vydaný certifikát, resp. technické osvedčenie.
- Kvalitné zateplenie má vydržať minimálne 25 – 30 rokov.
- Odvetrané systémy

TEXT Sláva Štefancová
FOTO Rockwool, Quadlock, Timsa

zdroj: MEDIA/ST spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 244     nie: 181

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby