preskočiť na hlavný obsah

Ako si vybrať optimálny vykurovací systém

/up/images/featured/images/Ako_si_vybrat_optimalny_vykurovaci_system_0.png

Stály rast cien energie vedie k čoraz intenzívnejšiemu hľadaniu možností znižovania prevádzkových nákladov na chod domácností i komerčných objektov. Najviac utratíme za energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. Preto sú aj možnosti úspor v tejto oblasti najväčšie. K výberu systému vykurovania treba pristupovať prísne individuálne.

Podmienky, ovplyvňujúce výber optimálnej vykurovacej sústavy možno zhrnúť do troch základných skupín:

Stavebné požiadavky – architektonicko-urbanistické poňatie stavby, jej dispozičné riešenie, tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a vonkajšie klimatické podmienky. Tieto požiadavky súvisia s tvarom, umiestnením a vlastnosťami použitých materiálov daného objektu.

Požiadavky na vykurovací systém – dostupná palivová základňa, využitie vykurovaných priestorov, požiadavky na tepelnú pohodu.

Prevádzkové požiadavky – požiadavky na prevádzku, údržbu a komfort, estetické a ďalšie.

Nech si už vyberiete ktorý koľvek vykurovací systém, dbajte, aby bol navrhnutý a prispôsobený presne pre váš dom. Len tak vznikne predpoklad jeho hospodárnej a bezpečnej prevádzku.

Potenciál úspor pri vykurovaní  

V našich podmienkach je najväčší potenciál úspor v oblasti vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody. Budovy sú nedostatočne zateplené, okná sú nekvalitné a netesné, zdroje tepla majú nízku účinnosť. Majiteľ rodinného domu si môže urobiť komplexné úpravy domu od zateplenia obvodových stien, cez utesnenie okien, až po modernizáciu energetických spotrebičov.

Obyvateľ bytu v bytovom dome má menej možností realizovať zásadnú zmenu v systéme zásobovania teplom. S tým, aby sa v systéme vykurovania dali robiť úpravy smerujúce k znižovaniu množstva spotrebovanej energie, musia súhlasiť všetci vlastníci bytov v objekte. V prvom rade je dôležité kvalitné hydraulické vyregulovanie sústavy, výmena či inštalácia nových regulačných ventilov na radiátoroch a inštalácia meračov tepla. Len vtedy má znižovanie nákladov na vykurovanie zmysel. Kým totiž každý neplatí za svoju vlastnú spotrebu sám, nie je motivovaný k úsporám.

Z hľadiska energetickej úspornosti a ochrany životného prostredia sa ako optimálne ukazujú systémy nízkoteplotného vykurovania (podlahové, stenové či stropné systémy), využívajúce okrem klasického paliva aj alternatívne zdroje, napríklad solárnu energiu. V ostatnom čase sú populárne tzv. kondenzačné kotly, využívajúce teplo spalín.

Spôsoby vykurovania a šírenia tepla

Šírenie tepla sálaním – sa uskutočňuje napríklad starou dobrou kachľovou pecou, ale i podlahovým, stropným či stenovým vykurovaním. Nedochádza tu k veľkému pohybu vzduchu a víreniu prachu. Nižšia teplota vykurovacej vody však vyžaduje väčšiu vykurovaciu plochu, čo je z hľadiska úspor výhodné. Potrebnú energiu môžu dodať nízkopotenciálne zdroje (slnečné kolektory, tepelné čerpadlá). Nižšia povrchová teplota vykurovacej plochy však neumožňuje použiť nízkoteplotné vykurovanie v objektoch s vysokými tepelnými stratami (nedostatočná tepelná izolácia).

Konvekčné kúrenie (klasické radiátorové) – vyžaduje síce nižšiu investíciu, ale nie vždy je najvýhodnejšie. Šírenie tepla zabezpečujú vykurovacie telesách a radiátoroch. Vzduch sa na nich zohreje, stúpa nahor a po ochladení opäť klesá. Celý proces podporujú lamely vykurovacieho telesa, ktoré zväčšujú plochu radiátora. Nevýhodou je nižšia efektívnosť a vírenie prachu v miestnosti.

Ploché vykurovacie telesá – majú vyšší podiel sálavého tepla. Výhodou je nižšia nábehová teplota, ľahká údrba a možnosť udržiavať v miestnosti nižšiu teplotu ako pri konvekčnom vykurovaní. Používateľský komfort je však rovnaký.

Teplovzdušné kúrenie – predstavuje čisté konvekčné vykurovanie. Do vykurovaného priestoru sa kanálmi vháňa teplý vzduch. Tento systém sa používa najmä v budovách s veľkým podielom zasklených plôch, kde bráni ich orosovaniu. Systém sa dá veľmi dobre regulovať, ale je menej vhodný do trvalo vykurovaných priestorov. Tepla sa šíri prúdením, preto sú nižšie teploty povrchov vnútorných stien a sú potrebné vyššie teploty vzduchu na zabezpečenie tepelnej pohody.

Kombinované vykurovanie – vytvára z energetického, ekonomického a environmentálneho hľadiska vyvážené vnútorné prostredie, ktoré využíva výhody jednotlivých systémov.

TEXT Barbara Turčíková
FOTO FOTO Vailant, Viessmann, Danfoss, SJH electrical, Moehlenhof,  

MEDIA/ST spol. s r.o.­  

Páčil sa vám článok?

áno: 194     nie: 129

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby