preskočiť na hlavný obsah

Aké materiály použiť pri rekonštrukcii kuchyne ?

kuchyna, kuchyne

Kuchyňa je srdcom našej domácnosti. Trávime v nej veľa času, a preto je dôkladné naprojektovanie a premyslené funkčné využitie tohto priestoru veľmi dôležité. Avšak nielen dispozícia z hľadiska bytu - čiže jej veľkosť a umiestnenie musí byť vhodne zvolené. Až celkové zladenie interiéru, druhov materiálov a farieb prináša žiaduci efekt a radosť z novej kuchyne...

Rekonštrukcia kuchyne sa najčastejšie týka výmeny kuchynskej linky a spotrebičov. Veľkosť a počet jednotlivých skriniek závisí aj od možnosti zriadiť v blízkosti komoru. Pri rozsiahlejšej zmene dochádza k prestavbe interiéru - výstavba nových deliacich priečok, výmena podlahy, obkladov i rozvodov.

Nezanedbateľné z hľadiska návrhu je aj osvetlenie kuchyne. Môže byť intenzívne, náladové, doplnkové, na strope, na stenách, v skrinkách, nad barovým pultom... Rozvody elektriny však musia byť zrealizované ešte pred zhotovením povrchových úprav. Pred samotnou výstavbou môžeme zvážiť ešte vytvorenie niky. Je to ďalší priestor na odkladanie a zaujímavým osvetlením môže doladiť celkovú atmosféru priestoru.

Deliace priečky

Priečka medzi kuchyňou a ostatnými miestnosťami nielen opticky oddeľuje jednotlivé priestory, ale mala by zabezpečovať aj akustickú pohodu. Priečky medzi miestnosťami by mali tlmiť zvuk intenzity 42 až 45 dB. To nám splnia jednak murované priečky z ľahkých betónov a keramiky alebo sadrokartónové priečky s vloženou tepelno-zvukovou izoláciou.

Konštrukcie by mali byť dostatočne pevné, v niektorých sú umiestnené inštalácie alebo dokonca nesú aj zariaďovacie predmety. Na samotné zhotovenie stien máme na výber rôzne druhy materiálov. Kvôli tepelnej a zvukovej izolácii, prípadne kvôli inštalácii zariaďovacích predmetov, skriniek či uchyteniu konzoly na televízor, by sme nemali voliť hrúbku priečok menšiu ako 10 cm.

Tvárnice z ľahkého betónu

V súčasnosti sa používajú asi najviac. Tvarovky majú hrúbku 10, 12,5 alebo 15 cm. Výhodou je rýchle spracovanie vďaka veľkým formátom a použitiu presného murovania na tenkovrstvovú spojovaciu maltu. Malta na murovanie je v suchom stave, zarába sa vo vedre a len v takom množstve, ktoré spotrebujeme. Preto je na stavbe väčší poriadok a stavanie je aj rýchlejšie.

Tvarovky sa vyrábajú z piesku pridaním spojiva - cementu a vápna (vápenno-pieskové tvárnice). Hliník zaručuje správne nakysnutie a zmenšenie objemovej hmotnosti. Sú bielej farby. V závislosti od množstva cementu dosahujú rôzne pevnosti. Ak potrebujeme osadiť na priečku ťažké zariaďovacie predmety, volíme tvarovky vyšších pevností.

Tvarovky majú dutinky a póry rozmiestnené rovnomerne vo svojom objeme, čo zaručuje ich dobré tepelnotechnické i zvukoizolačné vlastnosti. Pretože formy, v ktorých sa vyrábajú, sú z ocele, ich presnosť je dokonalá. Ak sa správne muruje a pravidelne kontroluje zvislosť a vodorovnosť riadkov, omietnutie nie je nenáročné. Nevznikajú totiž nerovnosti, ktoré by bolo treba prekryť hrubšou vrstvou omietky. Kotvenie sa robí pomocou oceľových uholníkov, pásov alebo roxorov v ložných škárach.

Hrúbky tvaroviek 5 a 7 cm môžeme použiť na vymurovanie predsadených stien, ak zhotovujeme napríklad niku. Veľmi často sa stretávame aj s poličkami - na oceľovú výstuž vytŕčajúcu zo steny sa primuruje polička z tvaroviek rôznej šírky a dĺžky a po omietnutí sa obloží ako ostatná plocha.

Nemalou výhodou tohto materiálu je aj jednoduchá úprava rozmerov a povrchu tvárnic priamo na stavbe v podstate akýmkoľvek náradím a s tým súvisiace jednoduché zhotovenie drážok na inštalácie. Ďalšie nezanedbateľné výhody predstavujú malý odpad, optimálne zhotovenie povrchovej úpravy vďaka homogénnemu a rovnému povrchu steny, nízka objemová hmotnosť, požiarna odolnosť 90 a 120 minút, dobrá ochrana pred hlukom (vďaka pórovitej štruktúre) a ekologická neškodnosť materiálu.

Keramické tvárnice a tehly

Druhým veľmi používaným materiálom sú tehly - priečkovky z keramiky. Keramika je pevná, dýcha, zaručuje dobrú vnútornú klímu. Ide o nehorľavý materiál , ktorý má aj tepelnoakumulačné schopnosti, je ekologický i zdravotne neškodný. Opracovanie a vytváranie drážok je však trochu ťažšie ako pri ľahkých pórovitých materiáloch.

Keramické tvarovky sa nesmú sekať. Používame tehly hrúbky 8, 11,5 a 14,5 cm dĺžky 50 cm a výšky 23,8 cm. Tvarovky majú veľmi dobré tepelnoizolačné i zvukovoizolačné vlastnosti, ich zvuková nepriezvučnosť je od 39 do 44 decibelov. Pero a drážka umožňujú murovanie bez spojovacej malty v styčnej (zvislej) škáre, čo práve zlepšuje tepelno- a zvukoizolačné vlastnosti a urýchľuje výstavbu.

Výrobca deklaruje pevnosť tohto materiálu v tlaku na minimálne 8 až 10 MPa, to znamená, že na takéto konštrukcie môžeme bez problémov osadiť nielen jednoduché zariaďovacie predmety, ale aj ťažšie spotrebiče. Ak potrebujeme do dierovaných tvaroviek osadiť akýkoľvek predmet, musíme použiť rozperky (hmoždinky) na to určené. V súčasnosti sú na trhu viacerí výrobcovia špeciálnej kotviacej techniky. Tvarovky sú vhodné aj na zhotovenie deliacej stienky, pultu pod drez alebo barového pultu.

Sadrokartón

Ide o materiál tiež vhodný na zhotovovanie deliacich stien. Najprv musíme ukotviť oporný oceľový alebo drevený systém, ktorý potom opláštime sadrokartónom. Vzniknutú medzeru vyplníme tepelnou izoláciou. Povrch stien je rovný, hladký a dá sa jednoducho obkladať. Nespornou výhodou tohto materiálu je rýchla montáž, odstránenie mokrých procesov, perfektný povrch a v prípade potreby aj ľahká demontáž. Do medzier medzi stenami sa dajú bez problémov vložiť inštalácie. Ak ide o osadenie ťažších predmetov, uspôsobí sa rozvrhnutie nosnej oceľovej konštrukcie alebo sa zdvojí opláštenie. Na uchytenie používame špeciálnu kotviacu techniku. Zo sadrokartónu sa veľmi efektne dajú zhotoviť aj predsadené steny.

Drevená priečka

Je obdobou sadrokartónovej priečky, len materiálom je drevo. Drevené hranoly zakotvíme do podlahy a stropu a na ne prichytíme skrutkami drevoštiepkové dosky alebo preglejky. Obkladové tabule sú teda z oboch strán nosnej konštrukcie a medzi nimi je tepelná, resp. akustická izolácia z minerálnej vlny.

Nevýhoda oproti sadrokartónovým priečkam je ich horľavosť, ktorú môžeme znížiť vhodnou povrchovou úpravou (omietka, keramický obklad). Keďže drevoštiepkové dosky sú lisované s lepidlom nerozpustným vo vode, môžeme ich povrchovo upraviť aj stierkami. Dosky totiž nemajú pohľadovú plochu. Dajú sa tiež prekryť tapetou, premaľovať alebo obložiť. Pri preglejkách je to jednoduchšie, stačí ich namoriť a nalakovať. Ak použijeme povrchovo upravené preglejky, tak potrebujeme iba skrutky zakryť ozdobnými lištami alebo gombíkmi. Jedno z riešení je použitie nastavenia na hlbšie zaskrutkovanie a jamky po skrutkách potom vytmeliť tmelom príslušnej farby.

Obklady

V súčasnosti máme na výber širokú paletu tvarov, farieb i materiálov obkladačiek. Moderné sú i mozaiky zo skla a keramiky s rozmermi od 7 mm až po kamenné obkladačky šírky 80 cm. V ponuke je sklo, keramika, hutná keramika - gress, umelý i prírodný kameň.

Okrem estetickej stránky je pre obklad v kuchyni veľmi dôležitá vodonepriepustnosť. Materiál, ktorý má pórovitý črep - tzv. belninové obkladačky, majú na povrchu glazúru, ktorá bráni presakovaniu vody do obkladu. Obkladačky majú byť presné, rovnakej veľkosti. Platí zásada, že čím menšia miestnosť, tým svetlejší odtieň obkladu. Súčasne s obkladom volíme aj dlažbu, ktorá je prispôsobená vzorom, veľkosťou a farebnosťou, prípadne do celej miestnosti zvolíme jeden typ materiálu (zväčša dlaždice) na steny i podlahu. Veľmi obľúbené sú obklady doplnené listelami (úzke alebo širšie vodorovné alebo zvislé pásiky) alebo prestriedané obkladačkami s motívom. Doplňujúce obkladačky môžu byť i plastické - vystupujú z plochy obkladu do priestoru. Aj pri použití jedného druhu materiálu môžeme stenu spestriť vystriedaním horizontálne a diagonálne kladeným obkladom, čím vytvoríme zaujímavý vzor. Ak sa rozhodneme pre obklad z prírodného kameňa, musíme počítať s jeho vyššou hmotnosťou a prípadne aj uchytením na kliny, resp. konzoly. V ponuke sú materiály matné i s vysokým leskom. Treba si tiež uvedomiť, že napríklad vápenec má menšiu odolnosťou proti kyselinám ako žula, mramor alebo granit.

V súčasnosti je populárny aj gress, a to pre jeho výborné pevnostné vlastnosti. Pri väčších rozmeroch má síce väčšiu hrúbku, a tým aj hmotnosť, ale jeho farebné škály a štruktúra povrchu sú výborné. Odoláva všetkým, v domácnosti používaným chemikáliám.

Sklo, či už ako veľkoplošný obklad uložený v lištách alebo ako mozaika, sa z dávnych dôb znova vrátilo a používa sa v luxusných priestoroch ako doplnok, ale aj dominujúci materiál. Sklená mozaika s kovovým leskom veľmi pekne dopĺňa vhodne zvolený základný obklad. Nakoľko sa do malty osadzujú veľké štvorce - zlepence, práca nie je časovo náročná. Predajcovia dokonca ponúkajú špeciálne motívy rôznych rozmerov.

Lišty z plastu, hliníka, mosadze a antikoru sa používajú na zakrytie rezaných častí obkladačiek, ukončenie plochy obkladu, prípadne ako rohové alebo kútové. Osadzujú sa priebežne počas ukladania obkladačiek pod obklad, preto ich treba mať pripravené vopred. Po dokončení obkladu sa celá plocha vyškáruje, čím sa zjemní prechod obkladačiek na lištu. Na trhu máme veľký výber tvarov (oblé, polkruhové, hranaté, s reliéfmi), priemerov i farieb.

Podlaha

Konštrukcia podlahy dotvára celkový vzhľad kuchyne. Vzhľadom na funkciu miestnosti vyžadujú sa od nej rôzne vlastnosti. Môže sa skladať z viacerých vrstiev (nášľapná, izolačná a spádová), ktoré spolu tvoria kompaktný celok. Nášľapná vrstva podľa spôsobu zhotovenia môže byť kladená do malty alebo tmelu, lepená, voľne položená, bezškárová tzv. monolitická, prípadne pribíjaná. Môžeme použiť keramické alebo kamenné dlaždice, gumu alebo PVC, drevené vlysy alebo laminátové parkety, betónovú mazaninu alebo samorozlievaciu (samonivelizačnú) hmotu.

Pri voľbe druhu podlahy je veľmi dôležité určiť si požiadavky, potrebné vlastnosti a podľa toho vybrať najvhodnejší materiál a spôsob zhotovenia. Dôležité fyzikálne vlastnosti, podľa ktorých navrhujeme druh podlahy, sú pevnosť, pružnosť, odolnosť proti vode (umývateľnosť, vodonepriepustnosť), bezprašnosť - nízka obrusnosť, nešmykľavosť, nehorľavosť, farebná stálosť, odolnosť proti chemikáliám, antistatickosť, hygienickosť a iné. Neexistuje podlahovina, ktorá by mohla spĺňať všetky vymenované požiadavky, preto je dôležité stanoviť si priority a podľa nich zvoliť najvhodnejší materiál.

Dlažba

Materiál, veľkosť i farbu dlažby a obkladu si treba vybrať súčasne. Do malých miestností použijeme malé alebo stredne veľké dlaždice, do väčších väčšie. Ak sú ukladané rovnobežne so stenami, pôsobia prirodzene (môžu však zvýrazniť ich šikmosť), diagonálne ukladané opticky zväčšujú priestor.

Najdrahším materiálom na obklady a dlažby je prírodný kameň - mramor a žula, prípadne terazzo, ktoré sa vyrába z mramorovej múčky a drviny. Tieto materiály sú viacnásobne drahšie ako keramika. Najviac sa používa glazovaná pálená keramika. Jemná kamenina bez glazúry a kamenina hutná (gress) sú odolné proti vode a znesú aj vyššie zaťaženia. Pri voľbe druhu dlažby je najdôležitejšia nasiakavosť. Dlaždice môžu mať glazúru aj so špeciálnou úpravou (odolné proti oderu, protišmykové...).

Odolnosť proti oderu znamená odolnosť proti postupnému obrusovaniu povrchu. S tým súvisí i prašnosť a odolnosť voči mechanickému zaťaženiu (3. stupeň je určený pre podlahy vystavené častejšiemu znečisteniu, t. j. predsiene, kuchyne, balkóny, chodby... ). Pre hutné dlaždice musí byť minimálna tvrdosť 5 až 8. Pri návrhu podlahy kuchýň musíme mať na zreteli možnosť pošmyknutia. Všetky výrobky ako základné dlaždice i doplnkové tvarovky sú testované na vylučovanie olova a kadmia z glazúr. Každý materiál musí byť hygienicky neškodný.

Keramická dlažba je vhodná všade tam, kde je nutné udržiavať podlahy bez choroboplodných zárodkov, plesní, prachu, peľu, nečistôt... V obytných priestoroch sa čoraz viac montuje podlahové kúrenie, čo z hľadiska tepelnej rozťažnosti a tepelnej vodivosti je ideálne v kombinácii s dlažbou.

Drevené podlahy

Poznáme ich v podobe palubových podláh z hobľovaných a vybrúsených dosiek a ako parkety alebo vlysy. Tieto druhy podláh sa používajú pre svoju pružnosť a funkčnosť v štýle severských interiérov. Je to estetická a teplá podlaha. Pribíja sa k dreveným hranolčekom - vankúšom osadeným v izolačnej vrstve alebo sa môže celoplošne lepiť k podkladu.

Veľmi dôležité je dokonalé vyzretie a vyschnutie podkladu, nakoľko pri vlhkosti by sa nám podlaha mohla vyduť a poškodiť. Vhodné je zhotoviť ju ako plávajúcu, čiže pod povrchovú vrstvu rozprestrieme izoláciu proti kročajovému hluku (polyuretánová podložka hrúbky 2 až 5 mm), a podlahu dilatujeme pri stenách. Znamená to, že jedno- až dvojcentimetrové škáry po obvode sa prekryjú rohovou lištou. Po stuhnutí a vysušení sa celá podlaha vybrúsi, namorí, nalakuje a vyleští.

Na trhu máme v ponuke aj materiály povrchovo upravené, ktoré sú natreté vysoko tvrdenými lakmi, aplikovanými viacnásobne. Sú to estetické teplé podlahy, len je veľmi dôležité použiť tvrdé drevo. Ich cena je približne dva- až trikrát vyššia ako pri laminátových podlahách.

Medzi drevené podlahy sa zaraďujú aj podlahoviny z korku. Je to podlaha veľmi podobná PVC. Vyrába sa lisovaním korku s lepidlami (dodávajú podlahovine odolnosť proti mechanickým vplyvom) v rôzne veľkých štvorcoch a lepí sa celoplošne k podkladu bez vynechania škár - na tupo. Je to veľmi pekná podlaha, ľahko sa udržiava umývaním a na dotyk je zrejme najteplejšia. Zároveň je aj pružná, čiže vhodná nielen do kuchýň, ale i do detských izieb.

Laminátová podlaha sa navrhuje do odpočinkových miestností, ale pri použití špeciálnych pevných materiálov ju môžeme použiť aj do exponovaných priestorov. Na etikete je vyznačený druh zaťaženia, ktoré znesie (počet panáčikov). Laminátová podlaha je modernejšia a lacnejšia podlahovina. Vyrába sa lisovaním plastov a celulózy a niekedy je opticky na prvý pohľad nerozoznateľná od drevenej podlahy. Je to pevná, teplá i pružná podlahovina. Dá sa pretierať vlhkou handrou, neznesie však trvalé vlhko, pretože po čase sa vplyvom vody deformuje. Veľmi jednoducho sa zhotovuje. Povrch je natretý tvrdým lakom, ktorý zaisťuje bezprašnosť.

Podlaha sa ukladá na zvukovú fóliu ako plávajúca, s vynechaným okrajom pri stenách. Okrajové lišty možno ľahko inštalovať pomocou lepidla, klincov, skrutiek či okrajových svoriek. Na zadnej strane lišty je výrez na vedenie kábla k telefónu, televízoru či hi-fi zostave. Lamely sa predávajú so vzorom jednoduchej, dvojitej, trojitej dosky alebo ako malé krátke dosky vytvárajúce na podlahe motív parkiet alebo dlaždíc.

V súčasnosti sú moderné najmä tmavé odtiene. Nakoľko laminát je pevný materiál hrúbky 5 až 11 mm, potrebuje dokonale hladký, rovný a suchý povrch podkladu. Môžeme ho položiť aj na staré, nevybúrané drevené podlahy, na ktoré položíme izolačnú polyuretánovú vložku. Umožňuje to malá hrúbka hotovej konštrukcie. Styk iných druhov podláh s laminátom sa robí pod prechodovými lištami, ktoré môžu byť mosadzné, antikorové, z tvrdeného plastu alebo hliníkové. Pri laminátových podlahách je nezanedbateľná aj farebná stálosť a rovnaký farebný vzhľad počas prevádzky.

Liate podlahy

Bezškárové povrchy sú vhodné do priestorov, kde je nutné zachovať dokonalú nepriepustnosť, dodržať stopercentnú hygienu alebo zvýrazniť veľkosť priestoru. Sú to časovo i finančne veľmi náročné podlahy - napr. liate terazzo (umelý kameň), a potom špeciálne samorozlievacie hmoty, ktoré sa používajú najmä na dokonalé vyrovnanie podkladu.

Terazzová podlaha sa po rozliatí vyrovná, dokonale zhutní, nechá stuhnúť, stvrdnúť a vyschnúť a následne sa niekoľkokrát brúsi, tmelí a nakoniec leští. Firmy, ktoré tieto podlahy robia, majú skúsenosti aj s rôznofarebnými motívmi a vzormi. Bezškárová úprava a dokonalá odolnosť proti vode i mechanickým vplyvom spôsobujú, že táto podlaha je nielen hygienická a veľmi estetická, ale dosahuje životnosť viac ako 80 rokov.

Ing. Želmíra Kováčiková
Snímky: autorka a archív redakcie 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 193     nie: 198

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby