skip to main content

Proma, s.r.o.

Bytčická 16 01001, Žilina
Słowacja
tel.: +421/41/707 88 00-1
mob.: 0905 287 424
fax.: +421/41/707 88 40
ID Firmy(Regon).: 0031621252
 
Spoločnosť Proma patrí medzi lídrov medzi slovenskými projekčnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa pozemnými stavbami. Zaoberá sa komplexnými službami v oblasti prípravy stavebných zámerov - projektovanie, architektúra, inžinierske činnosti, autorský a stavebný dozor, investičná príprava, developing a pod. Máme bohaté skúsenosti s prípravou veľkých priemyselných parkov, súborov občianskej vybavenosti, bytových a polyfunkčných objektov, športových a obchodných centier a pod.

logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona danych –  Warunki Świadczenia Usług