skip to main content

PożTech

Plażowa 9 36-06, Dynów
Polska
tel.: 017-230-42-07
mob.: 0663279297
fax.: 0665665990
ID Firmy(Regon).: 650029871
 
kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej m.in. opracowywanie i aktualizacje dokumentacji (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, dokument zabezpieczenia przed wybuchem, plany ewakuacyjne itd.), serwis gaśnic i hydrantów, przygotowanie obiektów do odbioru, sprzedaż gaśnic, znaków ewakuacyjnych i ochr. ppoż., stały nadzór nad obiektami, doradztwo, szkolenia oraz inne usługi. Skład fabryczny – GLORIA, Rzeszów

logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona danych –  Warunki Świadczenia Usług