skip to main content

EKO-LOG Sp. z o.o.

ul Fprteczna 12 61362, Poznań
Polska
tel.: 61 871 06 49
fax.: 61 871 06 49
ID Firmy(Regon).: 300289480
 
Stała obsługa w ochronie środowiska Służba BHP Wnioski o uzyskanie pozwoleń - operaty Szkolenia Raporty oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko OOŚ Programy Ochrony Środowiska i Plany Gospodarki Odpadami dla jednostek samorządu terytorialnego Pozwolenia zintegrowane Składowiska odpadów Geologia i hydrogeologia Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy Projektowanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków Pomiary hałasu

logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona danych –  Warunki Świadczenia Usług