skip to main content

Xella Slovensko, spol. s r.o.

Bajkalská 25 82718, Bratislava
Slovakia (Slovak Republic)
tel.: 02/5810 3051-8
Company reg. no.: 31445799
 
Firma Xella Slovensko vyrába a ponúka pre stavebný trh ekologický biely pórobetón pod značkou Ytong. Ročný objem produkcie stavebného materiálu Ytong v Slovenskej republike dosahuje viac ako 600 tis. m³ a zamestnáva viac ako 200 pracovníkov v dvoch výrobných závodoch. Ytong sa stal obľúbeným stavebným materiálom a spoločnosť Xella Slovensko, s.r.o. má na slovenskom trhu s murovacími materiálmi vedúcu pozíciu. Xella Slovensko vyrába pórobetonové tvárnice, nosné aj nenosné preklady, vencové tvárnice, stropné systémy a schodiskové dielce. Pórobetón Ytong vyniká výbornými teplotechnickými vlastnosťami a jednoduchým ospracovaním. Žiaden iný masívny stavebný materiál nespája v sebe vysokú pevnosť a optimálnu tepelnú izoláciu lepšie ako pórobetón Ytong. Príčinou tejto ideálnej kombinácie rozhodujúcich predností je jeho jedinečná pórovitá štruktúra. Táto zaručuje dosahovanie rovnakých fyzikálnych vlastností vo všetkých smeroch, vďaka čomu nevznikajú v konštrukcii nežiaduce tepelné mosty. Štruktúra Ytongu sa môže porovnať so štruktúrou kostí, teda materiálu ľahkého, pevného a overeného miliónmi rokov evolúcie. Energetické úspory na stavbách z Ytongu prispievajú k ochrane životného prostredia a prinášajú

Companies, products


add project

Address relevant companies, get the best prices and conditions. Add project.
add project

Share


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. All rights reserved. Privacy Policy –  Terms of Service