skip to main content

Vladimír Jusko - ErdBau

Člnková 66 04001, Košice
Slovakia (Slovak Republic)
mob.: 0902684734
Company reg. no.: 43457797
 
Firma ErdBau poskytuje nasledovné služby: prípravné práce pre stavbu, úprava terénu a planírovanie, nakladanie a prekladanie výkopu, sutiny,... hĺbenie jám a rýh, demolačné práce nízko podlažných objektov (stropy, priečky, podlahy, základy), čistenie verejných komunikácií a priestranstiev vrátane zimnej údržby, výkop, pieskovanie, zásyp teplovodných, kanalizačných, vodovodných a iných rýh, likvidovanie pňov, travín, stromov, ...

Companies, products


add project

Address relevant companies, get the best prices and conditions. Add project.
add project

Share


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. All rights reserved. Privacy Policy –  Terms of Service