skip to main content

STRUKTURA, s.r.o.

Karloveská 5 84104, Bratislava
Slovakia (Slovak Republic)
tel.: +421 903 685 236
Company reg. no.: 44828993
 
Architektúra, projekty stavieb a rekonštrukcie - Tvorba architektúry v súlade s princípmi moderného navrhovania stavieb, optimalizácia stavebno-technických riešení a nákladov stavby, podpora predaja nehnuteľností, profesionálne rekonštrukcie bytov a domov.

Companies, products


add project

Address relevant companies, get the best prices and conditions. Add project.
add project

Share


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. All rights reserved. Privacy Policy –  Terms of Service