skip to main content

KLARTEC, spol. s r.o.

Mikovíniho 8 91701, Trnava
Slovakia (Slovak Republic)
tel.: +421 33 55 22 060
Company reg. no.: 36 231 355
 
Spoločnosť KLARTEC, spol. s r.o. sa zaoberá sa výrobou techniky pre životné prostredie. Produkty: odlučovače ropných látok, lapače tukov, akumulačné, retenčné, prečerpávacie nádrže, vodomerné a armatúrne šachty, kanalizačné skruže, kónusy, šachtové dná, uličné a dovrné vpusty, liatinové poklopy, zámková dlažba, platne, cestné prvky (obrubníky, prídlažba, palisády, zatrávňovacie tvárnice, žľaby), tvárnice (MT, DT)

Companies, products


add project

Address relevant companies, get the best prices and conditions. Add project.
add project

Share


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. All rights reserved. Privacy Policy –  Terms of Service