skip to main content

Ing. Kamil Vargovský - Požiarne inžinierstvo

Novozámocká 1350/40 96001, Zvolen
Slovakia (Slovak Republic)
tel.: -
mob.: 00421 904 583 107
fax.: -
Company reg. no.: 44 028 873
 
Služby, ktoré napomáhajú vysokou mierou znížiť riziká spojené s požiarmi, protipožiarnou odolnosťou stavebných výrobkov a stavebných konštrukcií. Posúdenie požiarnej odolnosti výpočtom podľa harmonizovaných noriem STN EN (E – celistvosť, I – izolácia, W – radiácia) a eurokódov (R – nosnosť) pre: stavebné konštrukcie (betónové - železobetónové,oceľové,oceľobetónové,drevené, murované, presklenné). Zostavy: vnútorné nosné i nenosné priečky, sendvičové skladby, obvodové plášte, stropy, strechy, obytné a neobytné kontajnery, boxy a pod., zavesené podhľady. Posúdenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií výpočtom je akceptované štátnymi orgánmi HaZZ SR. Určenie požiarnych modelov a fyzikálnych parametrov definujúcich podmienky v požiarnom úseku - tvar, rozmery i okrajové podmienky požiarneho úseku (vrátane vlastností stien a stavebných otvorov), rôzne rýchlosti rozvoja požiaru (prasknutí skiel, simulácie núteného vetrania), výsledkom je teplotná krivka rozvoja požiaru vrátane krivky prestupu tepla do konštrukcie.

Companies, products


add project

Address relevant companies, get the best prices and conditions. Add project.
add project

Share


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. All rights reserved. Privacy Policy –  Terms of Service