skip to main content

ing.arch. Radovan Richnavsky

114 05351, Kluknava
Slovakia (Slovak Republic)
mob.: 0908 437 811
Company reg. no.: 40111296
 
Spracovanie architektonických a urbanistických štúdii,štúdii interiérov, projektov na územné,stavebné konanie a realizačný projekt.

Companies, products


add project

Address relevant companies, get the best prices and conditions. Add project.
add project

Share


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. All rights reserved. Privacy Policy –  Terms of Service