skip to main content

BAU-IZOLING SK

Jantárová 30 04001, Košice
Slovakia (Slovak Republic)
mob.: 0902 652 917
Company reg. no.: 46249745
 
Realizujeme generálne opravy plochých striech vrát. ich zateplenia, kompletné skladby nových plochých striech a hydroizolácie spodných stavieb.V príp. potreby váš projekt posúdime a vypracujeme vlastnú ekon. výhodnejšiu cenovú ponuku.V príp. vady projektu navrhneme tech. riešenie v súlade s normovými požiadavkami.Cenovú ponuku vypracujeme obratom.Vlastníme moderné technolog. vybavenie (zváranie automatom), kt. nám umožňuje ponúknuť zaujímavé cenové podmienky.

Companies, products


add project

Address relevant companies, get the best prices and conditions. Add project.
add project

Share


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. All rights reserved. Privacy Policy –  Terms of Service