přeskočit na hlavní obsah

Životopis - tipy a příklady

Chcete-li získat svou vysněnou práci správně napsaný životopis může být perfektním nástrojem pro Vaši sebeprezentaci. Není to pouze obrázek Vašeho života – musíte ukázat, že víte, co zaměstnavatel hledá a že Vaše profesní aspirace se pokrývají s prací, o kterou se ucházíte. Napište to, co zaměstnavatel chce vidět, ale pozor – nikdy nelžete!

CV nebo Resume?

V zahraničí je pojem životopis nahrazován názvy Resume nebo CV. Jaký je mezi nimi rozdíl? Resume je jednu až dvě strany dlouhé shrnutí Vašich schopností, zkušeností a kvalifikací. Naproti tomu CV (Curriculum Vitae) bývá delší – dvě i více stran a mělo by obsahovat podrobnější popis Vašeho vzdělání a zkušeností, publikací, cen, titulů a dalších informací.

O CV jsou většinou žádány osoby ucházející se o vědeckou či akademickou pozici, práci ve školství, v mezinárodní firmě nebo ve výzkumu. V mnoha evropských zemích (mezi jinými i v ČR) však CV a Resumé znamená jedno a totéž – strukturovaný popis vzdělání, zkušeností, schopností a dosáhnutých výsledků.

V tomto textu Vám ukážeme základní pravidla pro napsání správného životopisu

Jak začít?

Mějte na paměti, že pro každou pozici, o kterou se ucházíte, je třeba vytvořit zvláštní životopis.

Než začnete psát, shromážděte potřebné informace – udělejte si seznam Vašich kvalifikací, zkušeností a výsledků. Nezapomeňte pečlivě zkontrolovat údaje (včetně datumů) a roztřiďte své informace do kategorií.

Zeptejte se sami sebe, co děláte dobře a co děláte rádi. Vyberte Vaše dvě nebo tři nejvhodnější a nejzajímavější schopnosti, které zaujmou zaměstnavatele. To Vám pomůže najít si práci šitou na míru.

Nyní popřemýšlejte o Vašich dřívějších úspěších, které by potvrzovaly tyto schopnosti. Napište nejméně tři věci, na jejichž výsledek jste pyšní. Nemusí se jednat pouze o úspěchy v práci – uveďte klidně i dobrovolnickou činnost, úkoly v rámci studia nebo úspěchy spojené s Vašim koníčkem. Používejte fakta a přesná data, buďte tak přesní a konkrétní, jak je to jen možné.

Kategorie

Základními kategoriemi, které by v životopise neměly chybět, jsou: Osobní údaje, Vzdělání, Pracovní zkušenosti a také Znalosti a dovednosti. K tomuto základu můžete případně přidat reference, Vaše cíle, výzkumnou činnost, lektorské zkušenosti, publikace, granty, licence, ocenění, zájmy, členství v relevantních organizacích a spolcích a ostatní informace důležité pro pozici, o kterou se ucházíte.

Osobní údaje

V hlavičce životopisu vždy uveďte Vaše jméno a příjmení (písmo by mělo být větší než ostatní text, velikost v rozmezí 14-24 bodů). Dále pak uveďte trvalou a/nebo přechodnou adresu, telefon (pevnou linku i mobil) a emailovou adresu. Ujistěte se, že emailová adresa je správně napsaná a také, že neobsahuje neprofesionální přezdívky (např. broucek@... nebo beruska@..., ideální je adresa odvozena od Vašeho jména, například: jnovak@email.com). POZOR – nikdy neuvádějte emailovou adresu Vašeho současného zaměstnavatele.

Není nutné uvádět Vaše datum narození, pohlaví nebo stav. Pokud však chcete, je lepší tyto informace umístit na konci životopisu. Také není nutné uvádět Vaši národnost – v mnoha zemích zaměstnavatel dokonce nemá právo zjišťovat tuto informaci.

Pracovní cíle

Pokud chcete mít tuto kategorii ve Vašem životopise, umístěte ji v horní části. Měla by obsahovat pouze několik vět v rámci jednoho odstavce.

Vzdělání

Tato sekce by měla obsahovat nejen Vaše středoškolské a vysokoškolské vzdělání, ale také různé kurzy, školení a certifikáty. Vždy napište jméno instituce, město a stát, diplomy a získaný titul. Jako první uveďte nejvyšší dosažené vzdělání. Koncentrujte se na podrobnostech relevantích pro pozici, o kterou se ucházíte. Můžete zde uvést také stipendia a ocenění, ale vyberte pouze ta nejvhodnější.

Neuvádějte ve svém životopise základní vzdělání, méně důležité kvalifikace a přesnou adresu školy. Více podrobností uvádějte u vyššího vzdělání a pamatujte na časovou posloupnost

Soustřeďte se na práci, kterou chcete získat a poinformujte zaměstnavatele, co pro něj můžete udělat.

Zdůrazněte Vaše úspěchy a výsledky – pozitivní věci, které jste udělali pro Vašeho předchozího zaměstnavatele nebo během studia.

Pracovní zkušenosti

Tato kategorie by měla obsahovat všechna Vaše předchozí zaměstnání relevantní pro novou práci. Informace uveďte ve formátu – název pozice, zaměstnavatel, datum, popis práce a zkušenosti, které jste získali. I tady pamatujte na časovou posloupnost a rozlišujte mezi pracovním poměrem a brigádou.

Pokud hledáte práci v jiné zemi, než jste doposud pracovali pamatujte, že Vaši předchozí zaměstnavatelé tam nemusí být známí a proto je třeba je řádně popsat.

Znalosti a dovednosti

Nezapomeňte uvést vaše jazykové znalosti, znalost PC a strojopisu, řidičské průkazy a podobně. Ujistěte se, že tento seznam bude pro zaměstnavatele dostatečně zajímavý.

Mezi svými počítačovými znalostmi nezapomeňte například uvést i program, ve kterém píšete svůj životopis (např. OpenOffice nebo Microsoft Word). U každého jazyka nezapomeňte určit úroveň znalosti (začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý atd.). Pokud umíte psát všemi deseti, nezapomeňte napsat i to. Snažte se také být tak konkrétní, jak je to jen možné – pokud jste o sobě uvedli, že máte výborné komunikační schopnosti, vysvětlete co tím myslíte a uveďte příklad.

Reference

Než do svého životopisu uvedete jména a kontaktní informace osob v roli referentů, nezapomeňte je poprosit o souhlas a poinformujte je o jakou pozici se ucházíte. Zeptejte se také jakou formu kontaktu preferují (telefonní, emailem). Pokud chcete ušetřit místo nemusíte psát jména a kontaktní informace, stačí napsat: „Na požádání“.

Co můžete vynechat

 • fotografie není nutná pokud se neucházíte o místo modela/ky, hostesky nebo umělce
 • všechny nárazové práce, které jste kdy měli
 • důvody proč jste odešli z práce
 • politickou orientaci
 • informace o platových požadavcích (pokud nejsou vyžadovány)
 • Vaše negativa, cokoliv kritického, nízké vzdělání a neúspěšné pracovní zkušenosti
 • osobní věci, jako počet dětí, sexuální orientace nebo náboženství
 • nadsázku nebo humor
 • slang a hovorové výrazy

Záznam v trestním rejstříku

Pokud hledáte práci a máte zápis v trestním rejstříku je pro Vás lepší vybrat zaměstnavatele, který si na tom nezakládá. V žádném případě však tento fakt nezamlčujte. Pamatujte – vždy říkejte pravdu.

Design

Použijte přehledný design a neexperimentujte s písmy – použijte Arial Black nebo Bookman pro hlavičku a Times New Roman velikost 12 pro samotný text. Menší písmo je špatně čitelné, větší vypadá jako úkol ze základní školy.

Nepoužívejte umělecká písma a nepište rukou – znesnadňuje to čtení. Pokud vycentrujete hlavičky, Váš životopis bude více přehledný.

Nerozepisujte se – jedna stránka většinou stačí. Delší text je vhodný pro lidi s více než 10 –letou praxí a i tehdy se ujistěte, že text je dostatečně zajímavý. Pamatujte, že personalista bude Vašemu životopisu věnovta pouze asi 2 minuty.

Papír a inkoust

Motivační dopis a životopis by měly být napsány ve stejném stylu a vytisknuty na stejném papíru. Používejte bílý nebo světle krémový papír vysoké kvality. K tisku nepoužívejte jehličkovou, ale laserovou tiskárnu s černým inkoustem. Nepoužívejte ostatní barvy – nedělá to dobrý dojem. Pokud chcete cokoliv zvýraznit, raději použijte tučné písmo (bold).

Pokud se však ucházíte o kreativní práci, Váš životopis může být víc umělecký, pomůže-li to ukázat Váš talent a kvalifikace. Pokud se ucházíte o prestižní místo, můžete Váš životopis i tepelně zalaminovat.

Chyby

 • velmi krátký nebo příliš dlouhý životopis – správná délka je v rozmezí 1 až 3 stran (pouze pokud se ucházíte o vyšší pozici, máte bohatou praxi a informace obsažené v životopise jsou opravdu relevantní)
 • pravopisné chyby
 • chatrný design bez zvýraznění
 • chybějící motivační dopis – díky motivačnímu dopisu můžete představit sami sebe a upozornit na důležité body v životopise
 • zkopírovaný životopis a motivační dopis – vypadají lacině a neprofesionálně
 • životopis nekvalitně vytisknutý na nevzhledném papíře jehličkovou tiskárnou
Print

logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb