přeskočit na hlavní obsah

Španělsko

Obchodní etiketa

Stejně jako v jiných evropských zemích je i ve Španělsku podání ruky tradiční formou přivítání. Někteří muži používají k přivítání obě ruce – levou ruku položí na pravém předloktí druhé osoby. Během představování podejte ruku a dívejte se druhé osobě do očí, setkat se můžeme i s výměnou malých dárků.

V obchodním styku a při rozhovoru z cizí osobou používejte formální oslovení Don (Pan) a Dona (Paní) a křestní jméno.

Španělská móda pro obchodní setkání je stylová avšak formální – pro muže je vhodný formální oblek a kravata, žena by si měla zvolit kostýmek nebo sukni a halenku. Ženy i muži by měli ke svému oblečení volit kvalitní doplňky.

Osobní pocity a důvěra jsou velmi důležité nejenom během jednání, ale i během rozhodování o obchodních věcech. Posnažte se proto udržovat osobní a příjemnou atmosféru. Je velmi důležité strávit se svými obchodními partnery nějaký čas a dobře se poznat.

Populárním zvykem je vzájemné obdarovávání se a proto pokud jste pozváni k někomu na návštěvu, nezapomeňte přinést pro hospodyni květiny anebo čokoládu, případně bonboniéru nebo víno (liker či brandy).

Velmi důležitá je hierarchie – rozhodnutí jsou dělaná vedením firmy a setkání slouží více méně jen výměně názorů či nápadů a diskuzi. Posnažte se vyhnout bezprostřední konfrontaci.

Všechny Vaše dokumenty by měly být jak v angličtině, tak španělsky, jelikož ne všichni ve Španělsku mluví dobře anglicky. Proto je také vhodné, pokud nemluvíte španělsky, najmout si tlumočníka.

Pracovní den ve Španělsku začíná v 9 hodin a končí pozdě odpoledne. Pracovní doba se liší od většiny ostatních evropských států dvouhodinovou přestávkou (siestou), která začíná kolem 14:00. V severnějších oblastech je však pracovní doba více podobná jiným Evropským krajinám.

Španělsko je regionálně různorodé jak jazykově tak kulturně a je třeba si na tyto rozdíly dávat pozor – například lidé z severních regiónu kladou větší důraz na dochvilnost.

Hledání práce

Životopis slouží jako Vaše představení se potencionálnímu zaměstnavateli a jeho cílem je získat pro Vás pozvání k pohovoru.

Pokud není požadováno něco jiného, životopis by měl být napsán španělsky a měl by obsahovat základní informace o Vás, Vašem vzdělání a zkušenostech, zájmech, úspěších, jazykových schopnostech, znalostech práce s počítačem a případně Vaši fotografii (není nutná).

Stejně jako životopis i motivační dopis by měl být napsán španělsky a měl by mít podobný vzhled (stejné písmo a podobné rozvržení). Je lepší napsat dopis kratší (maximálně jedna strana) a uvést v něm, proč se ucházíte o danou pozici a několik důvodů, proč jste správným kandidátem.

Počet pohovorů, které je třeba absolvovat, se různí – nemělo by Vás překvapit, pokud budete muset absolvovat až 6 pohovorů. První interview trvá asi 20 až 30 minut a měli by jste si s sebou vzít kopie Vašeho životopisu, motivačního dopisu, diplomů a podobně. Připravte si několik otázek a odpovědi na předpokládané otázky.

Během pohovoru se snaže dát najevo Vaše informace o firmě a odvětví, ve kterém působí.

Nezapomeňte na správné chování a slušný vzhled.

Základní informace

 • Úřední jazyk – španělština (kastilština), katalánština, galština, baskičtina
 • Týdenní pracovní doba – záleží na kolektivních smlouvách, maximálně 40 hodin
 • Denní pracovní doba – maximálně 9 hodin
 • Přesčasy – maximálně 80 hodin ročně
 • Minimální plat – 631 Euro
 • Měna – Euro

 • Nezaměstnanost – 8,3% (4. čtvrtletí 2006)

 • Obyvatelé EEA mohou pracovat ve Španělsku bez omezení.

Svátky

 • 1. leden – Nový rok
 • 6. leden – Tři králové
 • 19. březen – Den otců
 • 1. květen – Svátek práce
 • 24. červen – Svátek sv. Jana
 • 29. červen – Svátek sv. Petra a sv. Pavla
 • 25. červenec – Svátek sv. Jakuba
 • 15. srpen – Nanebevzetí Marie Panny
 • 12. říjen – Den Kryštofa Kolumba
 • 1. listopad – Svátek Všech svatých
 • 6. prosinec – Den španělské ústavy
 • 8. prosinec – Den neposkvrněného početí
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
 • Pohyblivé – Velký pátek, Velikonoční neděle, Svátek Božího těla
Print

logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb