přeskočit na hlavní obsah

Francie

Obchodní etiketa

Francouzská obchodní etiketa je spíše formální a vhodné chování je klíčem k získání důvěry svých obchodních partnerů. Když oslovujete cizí osoby nebo obchodní partnery, používejte tituly Madame (Paní) a Monsieur (Pan), dokud nebudete požádání o něco jiného.

Francouzská móda pro obchodní sféru je sice formální, ale také stylová a elegantní. Muži by si k obchodním jednáním či pohovorům měli obléci tmavý oblek a ženy kostýmek nabo elegantní šaty a k tomu zvolit kvalitní doplňky.

Tradiční formou přivítání je podání ruky a přímý pohled do očí, přátelé a rodina se vítají políbením na pravou a levou tvář. Základními uvítacími frázemi jsou „Bonjour“ (Dobré ráno), „Bonsoir“ (dobrý večer) většinou používané společně s oslovením Monsieur nebo Madame. Křestní jména používejte pouze, když jste o to byli požádáni. Než odejdete, rozlučte se „au revoir“ (na shledanou).

Ve francouských společnostech i nadále vládne hierarchické uspořádání – pozice a vliv jsou přesně definovány a většinu rozhodnutí dělá vrcholový management. Firemní setkání většinou slouží k prodiskutování problému a ne k učinění rozhodnutí. Během vyjednávání nepoužívejte nátlak– bylo by to kontraproduktivní.

Ve Francii obchod začíná teprve, když jsou navázány vztahy mezi obchodními partnery. Pamatujte však, že osobní a profesní život jsou striktně odděleny – respektujte soukromí Vašich obchodních partnerů a nehovořte s nimi o osobních záležitostech.

Schůzky by měly být domlouvány telefonicky nebo písemně asi s dvoutýdenním předstihem. Pokud se opozdíte na schůzku déle než 10 až 15 minut, budete považovaní za nevychovance.

Pokud jste pozvaní k někomu domů, je vhodné se slušně obléci (francouzské neformální oblečení není tak uvolněné, jako jinde v Evropě) a vzít s sebou lichý počet květin nebo láhev kvalitního vína.

Hledání práce

Váš životopis byl měl být chronologický nebo funkční, nezapomeňte uvést svůj věk (místo ročníku narození), podrobně rozepsat své jazykové schopnosti a upřesnit předchozí úspěchy a určit své další cíle (v několika řádcích). Životopis by měl být tištěný.

Naproti tomu motivační dopis by měl být psán ručně, jelikož mnoho společností využívá služeb grafologa. Dopis by neměl přesahovat 15 řádků a mezi jinými by měl obsahovat kód pozice, o kterou se ucházíte a Vaši fotku.

Připravte se na dva až čtyři pohovory a pamatujte, že ve Francii jsou často používány psychotesty. Připravte si několik vět o zálibách, které jste zmínili v životopise a také příklady Vašich úspěchů.

Během interview si nesedejte, dokud o to nejste požádaní a nepřerušujte zaměstnavatele. Oblékněte se a chovejte velmi formálně, tvařte se zaujatě a nebojte se zeptat na to, co Vás zajímá. Musíte se také připravit na případnou obhajobu své pozice a názorů.

Základní informace

 • Oficiální jazyk – francouština
 • Týdenní pracovní doba – 35 hodin
 • Denní pracovní doba – není určená
 • Přesčasy – závisí na kolektivních smlouvách
 • Minimální plat – 8.27 Euro na hodinu
 • Měna - Euro

 • Nezaměstnanost – 8,4% (leden 2007)

 • Obyvatelé EEA mohou ve Francii pracovat bez omezení.

Svátky

 • 1. leden – Nový rok
 • 1. květen – Svátek práce
 • 8 květen – Den vítězství
 • 14. červenec – Den Bastily
 • 15. srpen – Nanebevzetí Marie Panny
 • 1. listopad – Všech svatých
 • 11. listopad – Den příměří
 • 25. prosinec– 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. svátek vánoční (oblasti: Moselle, Bas-Rhin a Haut-Rhin)
 • Pohyblivé: Velký pátek (oblasti: Moselle, Bas-Rhin a Haut-Rhin), Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí, Nanebevstoupení, Svatodušní neděle, Svatodušní pondělí
Print

logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb