přeskočit na hlavní obsah

Zkušenosti z realizací a provozu EPD domů v ČR

/up/images/featured/images/09.png

Energeticky pasivní dům (EPD) – je to nyní módní vlna zájmu?

V současné době se s názvem energeticky pasivní dům setkáváme na každém kroku. Mnoho lidí o něm zasvěceně mluví, popisují jej, novináři se snaží své čtenáře zaujmout a překvapit. Když si ovšem pozorně tyto texty pročteme, zjistíme, že se opakují stále stejné pojmy a informace, pouze stylisticky jinak napsané. Mnohokrát opakované a tiskem rozšiřované (a často z neznalosti nebo nedostatku místa zkracované) pojmy a tvrzení se považují za svaté a jedině možné. Bohužel, mnohokrát i ke škodě věci. Vzrůstající ceny energií ale žádají své a kdo o tomto tématu nepíše, EPD neprojektuje nebo nestaví, pak není „IN“.

Informace a zkušenosti ze zahraničí – máme je přebírat bez výhrad?

Jak vznikl koncept výstavby EPD je obecně známo. Díky nadšení a vizi techniků, v čele s Dr. Feistem, byly postupně definovány parametry, které by měl dům splnit, aby byl zařazen do kategorie EPD. Nejznámější údaj je téměř posvátná „15“ – tedy měrná roční spotřeba energie na vytápění v kWh – tedy 15 kWh/m2.rok. Nechci rozebírat další parametry – vzduchotěsnost objektu, spotřebu celkové energie (temperování + spotřeba domácnosti + ohřev TV – max. 42 kWh/m2.rok., ani následně primární energii – max. 120 kWh/m2.rok). Pro základní porovnání zů­staneme u hodnoty „15“. Do každého domu, i energeticky pasivního, je potřeba v topném období dodávat energii. Při projektování je pak mož­né výpočtem určit, o jaké množství se bude jednat. Pak je možné dimen­zovat topnou soustavu (u EPD není tento termín úplně adekvátní) a také zdroj tepla, který pro systém temperování energii připraví a zároveň zajistí i přípravu TV – tedy spotřebič cca 2/3 celé energie, která je pro provoz objektu potřebná (zbytek je provoz domácnosti – vaření, svícení a provoz vzduchotechnického systému). A zde nastává první rozpor. V každé zemi, a také i každý projektant, počítá a zatřiďuje podlahové plochy jiným způsobem. Není neobvyklé, že se u stejného domu u dvou projektantů podlahová plocha liší i o jednotky m2. Při přepočtech je pak výsledná hodnota zkreslena. Zůstaneme-li v teoretické výpočetní rovině, výsledek ovlivňují další parametry – místo stavby, počet osob a také např. i výška okolních budov, které ale obvykle v době přípravy projektu neznáme. Výsledná hodnota reálně postaveného domu se tak může lišit od vypočtených. Jak ale provést srovnání (např. i dle skutečného provo­zu realizovaných domů)? Určitě ne dle odečtu kWh pouze na přípojném pilířku elektřiny. Je-li dům vybaven slunečními kolektory na přípravu TV ( příp. i ÚT) nebo krbem, je potřeba k hodnotě na pilířku připočítat přínos těchto systémů (u spálení dřeva v krbu uznávám, že toto je velmi problematické). Teprve tento souhrn energií ze všech zdrojů tepla má vypovídající schopnost o skutečných parametrech objektu (ve vazbě na klimatické podmínky konkrétní topné sezóny). Často se ale na tyto zmí­něné zdroje zapomíná a publikované výsledky jsou zavádějící. Je nutné srovnávat dle celkové spotřeby. Volba zdrojů tepla a jejich kombinace je pak pouze matematickou úlohou, jejíž výsledek by měl být rozumný kompromis pořizovací ceny, provozních nákladů a návratnosti.

Dimenzování na minimální požadavky EPD je problematické. Někdy méně znamená více. Proč realizovat tepelné čerpadlo, sluneční kolek­tory, krb s teplovodní vložkou a elektrickou zálohu? Některé zdroje se nevýhodně překrývají. Omezení počtu zjednoduší obsluhu a sníží in­vestiční náklady. V některých případech i o částku, která pokryje náklad na temperování a přípravu TV na 15 – 30 topných sezón. Dokonce může vzrůst celkový přínos zbývajících systémů, které jsou optimálně využívány.

Realizace EPD objektů v ČR – jsme jiní než zahraničí?

–1 při 50 Pa) se nám splnit nepodařilo(naměřená hodnota n50 = 0,88), ale i tak se s ohledem na současné české prostředí jedná o velmi slušnou hodnotu. Velký problém jsme ale měli při volbě plochy prosklení, hlavně na jižní straně. Zvolili jsme kombinaci oken, která mají plochu skla cca 4,3 m2 (cca 11 % jižní svislé stěny domu – výška 2,5 m přízemí a 1 m stěny pod hranou střechy),plocha výrazně nižší než doporučená hodnota cca 25 % dle zahraniční literatury. Bydlení nám naši volbu potvrdilo jako správnou. Pro tempero­vání jsme zvolili systém teplovzdušného cirkulačního vytápění a větrání s rekuperací odpadního tepla (ATREA), přípravu TV a ÚT zajišťuje aku­mulační zásobník IZT 615 (ATREA) s elektrickými spirálami a se solární podporou (THERMOSOLAR). Experimentálně je dům vybaven i cirku­lačním zemním výměníkem tepla. Od ledna roku 2005 ve spolupráci s ČVUT Praha měříme a sledujeme celkem 22 provozních parametrů(teplot, vlhkostí, koncentrací CO2, provozních stavů VZT systému a zdro­je tepla, ve spolupráci s TU Liberec pak i intenzitu slunečního záření).K dispozici máme tisíce údajů, vzájemně se ovlivňujících. Zpracováním a pochopením jednotlivých vazeb jsme schopni předpovídat chování objektu ve vazbě na počet osob nebo venkovní teplotu. Samostatnou kapitolou je pak výměník tepla. Dá se říci, že za téměř dva roky provozu(dům obydlen 5.12. 2004) jsme získali mnoho zkušeností, v některých směrech jsme možná i dál, než kolegové v zahraničí. Topná sezóna2005/2006 byla pro měření téměř čítanková. Rychnov u Jablonce n.N. leží v chladnější oblasti ČR. Tabulkově jsou udávány pro topnou se­zónu tyto parametry: venkovní výpočtová teplota –18 °C, délka topného období 256 dní a průměrná teplota 3,6 °C. Zatížení sněhem nejvyšší,VII. sněhová oblast. Důležité údaje pro další pokračování příspěvku.Zažili jsme venkovní teploty –28 °C, mrazivý den (bohužel pro měření jen jeden), kdy celodenní teplota byla –17,1 °C, slunečné i zamračené dny. Jaro i léto 2006 bylo pro nás teplotně také ukázkové. V rámci vědy bychom přivítali, kdyby extrémně vysoké teploty trvaly déle – např. pro důkladnější otestování a zjištění parametrů a provozních stavů zemní­ho výměníku tepla. Co jsme zjistili a naměřili, na co jsme přišli? To se dozvíte v příštím čísle AE.

Martin Jindrák, Atrea s.r.o.

zdroj: Alternativní energie­


Líbil se vám článek?

ano: 381     ne: 316

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb