přeskočit na hlavní obsah

Základní pojmy, veličiny a jednotky (2)

/up/images/featured/images/Zakladni_pojmy_veliciny_a_jednotky_045.png

V průběhu dějin a vývoje lidstva vznikaly v různých kulturních oblastech různé měrové systémy. Ve vzájemném obchodním i kulturním styku bylo nutné vztahy mezi parametry jednotlivých objektů stále složitěji přepočítávat různými činiteli a součiniteli. Počet kombinací jednotek a jejich vztahů se však postupem času stal chaotickým.

Ke sjednocení v Evropě došlo v roce 1875 tzv. metrickou konvencí. K jejímu používání se tehdy zavázalo sedmnáct evropských států. Metrická konvence umožnila vznik a používání měrového systému CGS (centimetr, gram, sekunda), který se na přelomu 19. a 20. století stal významným nástrojem při mezinárodní spolupráci ve vědě a technice.

Od roku 1948 byla soustava CGS nahrazena nejprve tří-, po doplnění jednotky „ampér“ čtyřveličinovou soustavou MKSA (metr, kilogram, sekunda, ampér). Soustava MKSA dokázala lépe vyjadřovat vztahy mechanických a elektrických jednotek, a to tak, že vžité praktické jednotky ohm, volt, ampér, farad, henry atd. zůstaly takřka přesně zachovány.

Soustava jednotek MKSA se stala základem i pro soustavu jednotek SI (Systéme international d´Unités), která byla přijata na Generální konferenci pro váhy a míry v roce 1960.

Soustava jednotek SI byla přijata v podstatě všemi civilizovanými státy, včetně zemí s tradičně anglosaskými mírami. Postupem času byly do soustavy SI začleněny další veličiny a jednotky z oblasti termodynamiky, elektromagnetického záření a chemie.

Některé z nich nejsou konformní s jednotkami MKSA, a proto bylo dohodnuto definovat pro každý z těchto oborů samostatnou základní jednotku. Naposled se tak stalo v roce 1970, kdy byla soustava jednotek SI rozšířena o jednotku množství hmoty (látkového množství) mol.

Soustava SI navíc definuje dvě doplňkové jednotky – radian (rad) pro rovinný úhel a steradián (sr) pro prostorový úhel, a dále 19 vedlejších jednotek, odvozených z uvedených základních jednotek.

Na vývoji soustavy SI se podíleli přední vědci z různých vědních disciplín a nespočet dalších odborníků. Proběhlo mnoho diskusí, kongresů i ověřování v praxi. Soustava SI optimálně splňuje současné požadavky kladené na měrovou soustavu.

Následující tabulka je pokračováním
tab. 4 z minulého čísla.

převzato s časopisu Elektro­­­­   

Líbil se vám článek?

ano: 300     ne: 314

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb