přeskočit na hlavní obsah

Zajišťování zdravých podmínek a nízké energetické náročnosti budov

termokamera

Vyhledávání problémů v budovách rychle a snadno

Diagnostika budov zahrnuje zjišťování a vyhledávání anomálií v budově, které mohou negativně ovlivňovat její celkové správné fungování. Pro včasné rozpoznání potenciálních problémů v provozu budovy nebo jejích systémů je třeba pravidelně kontrolovat několik samostatných, avšak souvisejících podmínek.

Vhodnými diagnostickými přístroji lze rychle a přesně odhalit mnoho provozních problémů, které přímo souvisejí s těsností budovy, kvalitou izolace, kvalitou vzduchu uvnitř budovy a účinností ventilačního systému. Mezi takovéto diagnostické přístroje patří infračervené teploměry a termokamery, měřiče kvality a proudění vzduchu v budovách i přístroje pro vyhledávání poruch.

Získané údaje lze využít k rychlému vyhledání a přesnému diagnostikování existujících nebo potenciálních problémů, které mohou nejen vést k porušování bezpečnostních a zdravotních norem, ale i ohrožovat provoz budovy a pohodlí nájemníků.

Diagnostická prohlídka místa může odhalit skrytou dynamiku a vzájemné působení mezi pláštěm budovy, topným systémem a jinými charakteristickými částmi stavby (obr. 1).

Nutnost diagnostiky budov

Ať v průmyslových závodech, kancelářích nebo obytných domech, časté prohlídky pláště budovy a sledování podmínek jejího vnitřního provozu jsou důležité pro zachovávání zdravého prostředí uvnitř budovy.

Co je třeba kontrolovat

1. Vyhledání průniku vlhkosti

Vlhkost proniká spoji a spárami ve střechách, stropech a zdech. Zadržená vlhkost má za následek plíseň ve struktuře budovy.

* Pravidelné kontroly termokamerou uvnitř i vně konstrukcí rychle odhalí místa s nahromaděnou vlhkostí.

* Při podezření na vlhkost se změří teplota a vlhkost teploměrem a vlhkoměrem. Tak lze určit, zda vlhkost v podezřelých místech poklesla pod úroveň rosného bodu.

2. Sledování tepelných ztrát

Je třeba kontrolovat kvalitu izolace uvnitř budovy, jakož i mnoho dalších míst, kde může unikat teplo (např. v prasklinách nebo v porušených těsněních). Výsledky důkladného měření teplot vnitřních i vnějších konstrukcí – podél stropů, podlah, zdí, oken, dveří, ventilačních zařízení a průduchů – okamžitě upozorní na problémové oblasti (obr. 2).

* Infračerveným teploměrem pro snímání teplot zdí, podlah a stropů lze rychle určit, zda jsou teploty v místnosti rovnoměrně vyvážené.

* Při zjištění rozdílů teplot v místnosti lze termokamerou rychle identifikovat zdroje tepelných ztrát (např. nedostatečnou izolaci nebo porušené těsnění).

3. Měření kvality vnitřního vzduchu

Je třeba aktivně sledovat podmínky podporující zdravé produktivní prostředí v budově, které značně snižuje množství stížností nájemníků. Přitom se sleduje teplota vzduchu, relativní vlhkost, koncentrace částic ve vzduchu a množství plynů CO2 nebo CO (např. CO2, který se vytváří při dýchání, může indikovat rychlost výměny čistého vzduchu do vnitřního prostoru).

* Měřičem kvality vzduchu zjišťujícím teplotu, vlhkost a ventilaci se kontrolují jejich předepsané úrovně.

* Měřičem počtu částic ve vzduchu se ověřuje účinnost filtru. Kontroluje se, zda je počet částic ve vzduchu uvnitř budovy menší než vně budovy.

* Ke zjištění hodnot tlaku a pohybu vzduchu uvnitř budovy je určen měřič proudění, kterým lze lokalizovat nechtěné úniky nebo špatný provoz ventilace či odtahu.

4. Prověření kotlů a výměníků

Lze uskutečnit různé druhy měření k prověření výkonu topného systému a ke stanovení potřebných oprav.

* Porovnají se skutečné hodnoty (µA DC) se specifikacemi od výrobce a použitím funkce true-rms klešťového multimetru (s funkcí měření teploty) se ověří, zda jsou teploty spalin v přijatelných mezích.

*  Měřičem kvality vzduchu v interiérech se zkontroluje, zda nevzrostla koncentrace CO2 a škodlivého CO v místech okolo výměníků a kotlů (obr. 3). Vyšší, a tedy již škodlivé množství CO ukazuje na problémy systému ventilace-odtah nebo na úniky.
* Prověří se povrch kotle nebo výměníku termokamerou, a tak se zkontroluje vnitřní izolace – horká místa ukazují na nutnost opravy.

5. Prověření správného výkonu klimatizace a ventilace HVAC

Pro vyšší účinnost a delší životnost zařízení je třeba prověřit správný provoz klimatizačních a ventilačních systémů HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning, topení, ventilace a klimatizace) budovy.

* Vyhledání horkých míst na provozních částech termokamerou nebo infračerveným teploměrem. Tato místa ukazují na mechanické problémy, které mohou vést až k celkovému selhání systému.

* Kontrola elektrických připojení funkcí true-rms klešťového multimetru. Přepětí nebo podpětí způsobují problémy ohledně spolehlivosti zařízení a výpadky provozu.

Přístroje pro kompletní diagnostiku budov

Zvýšit účinnost, pohodlí a strukturální integritu průmyslových, obchodních a obytných budov lze pravidelným sledováním tepelných ztrát, průniků vlhkosti, kvality vnitřního vzduchu a také výkonu topných a ventilačních systémů.

Fluke nabízí dále uvedenou sadu odolných a spolehlivých přístrojů určených pro kompletní diagnostiku budov. Tato sada obsahuje termokamery a infračervené teploměry, jakož i měřiče kvality vzduchu v interiérech, měřiče proudění vzduchu a přístroje pro vyhledávání poruch na zařízení. Podrobnější informace se specifikacemi výrobků lze získat na webových stránkách firmy Fluke.

Ellen Colen-van Caem, Fluke Europe B. V.

převzato s časopisu Elektro­­ 

Líbil se vám článek?

ano: 299     ne: 338

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb