přeskočit na hlavní obsah

Vždy svěží a čistý vzduch

větrací přistroje

Zařízení pro větrání obytných prostor lze v současné době instalovat bez velké námahy jak v novostavbě, tak v rekonstruovaných objektech. Vyšší kvalitu větrání zajišťují výkonné větráky se sníženou hlučností.

Technika výstavby se v současné době mění. Je využíván každý centimetr prostoru, a proto je nezbytné v obytných budovách zajistit dostatečně účinné větrání. Toto platí jak pro novostavby, tak pro sanace starších nemovitostí. Tepelně izolovaná a hermeticky těsná okna a kvalitně tepelně izolované a neprodyšné vnější fasády zajistí, aby teplo zůstalo v domě.

Důsledkem snah o energetické úspory je minimalizace přirozené výměny vzduchu. To vede často k příliš vysoké vlhkosti, tvorbě plísní a špatnému vzduchu v místnostech.

Řešením je v těchto případech instalace zařízení pro řízené (nucené) větrání obytných prostor. Tato zařízení zajišťují zdravě vyvážený poměr mezi hygienicky smysluplnou a stavebně-biologicky nezbytnou výměnou vzduchu ve spojení s úsporami energie na vytápění.

Větrací zařízení se skládá z prvků pro přívod a odvod vzduchu a větráku. Lze je instalovat v budově centrálně nebo distribuovaně. Prvky pro přívod vzduchu proudí čerstvý vzduch do obytných prostor (obývací, jídelní a dětský pokoj nebo ložnice). V prostorách odpadního vzduchu (koupelna, kuchyň a WC) je „spotřebovaný“ vzduch odsáván prvky pro odvod vzduchu.

Různé koncepce větrání

Měrnou veličinou je intenzita výměny vzduchu n (h–1). Například hodnota n = 0,5 h–1 udává, že za jednu hodinu se vymění právě polovina vzduchu, a tedy během dvou hodin veškerý vzduch v daném prostoru. Obytný dům, který je postaven podle příslušných norem platných pro nízkoenergetické nebo pasivní domy, vykazuje hodnoty intenzity výměny vzduchu n = 0,1 h–1. Pro zajištění dostatečného základního větrání je podle expertů třeba dosáhnout nejméně hodnoty n = 0,5 h–1. Kdyby mělo být této hodnoty dosaženo „ručním větráním“, bylo by nutné otevřít každé jednotlivé okno v domě jednou za hodinu na dobu pěti minut ve dne i v noci, a to i v době nepřítomnosti obyvatel domu. To však není v praxi reálné. Stále vysokou kvalitu vzduchu v místnosti zajišťují systémy pro řízený přívod a odvod vzduchu.

„Těžký“ vzduch v uzavřeném prostoru se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého (CO2), který je prosycen vodními parami, pachy nebo různými škodlivinami je průběžně nahrazován čerstvým vzduchem. Měřítkem znečištění vzduchu v uzavřeném prostoru je koncentrace CO2; další znečišťující látky se podle názoru odborníků chovají proporcionálně k naměřené koncentraci CO2. Prostředí s koncentrací CO2 menší než 0,1 objemového procenta je subjektivně pociťováno jako příjemné.

Alternativním přístupem k regulaci objemového průtoku vzduchu je ovládání větracích systémů s použitím vlhkosti vzduchu jako řízené veličiny. Potřeba čerstvého vzduchu vyplývá v tomto případě z hodnoty vlhkosti v každé místnosti. Aktuální vlhkost vzduchu se mění podle počtu a aktivity osob přítomných v příslušných prostorách. Větrací systém tuto aktuální vlhkost měří a individuálně řídí přívod potřebného množství čerstvého vzduchu.

Regenerace tepla snižuje náklady na energii

Řízené větrání obytných prostor musí kromě hygienické a stavebně-fyzikální dimenze řešit také energetické otázky. Energetickou účinnost topných systémů lze zvýšit regenerací tepla z odváděného (odpadního) vzduchu. Současné inovace již používaných systémů umožňují dosáhnout v tomto směru až 90% výtěžnosti.

Při použití vhodných přístrojů (obr. 1) pro centrální přívod a odvod vzduchu s regenerací tepla, které jsou určeny pro byty a rodinné domy, lze řídit větrání na obytné ploše 80 až 300 m2.

Současné energeticky úsporné větráky s elektromotory na stejnosměrný proud, které dokážou dodávat stálé množství vzduchu nastavitelné v krocích po 5 m3·h–1 až do průtoku 400 m3·h–1, umožňují automaticky regulovat objemový tok vzduchu větracím systémem. Na čelní straně těchto přístrojů je displej umožňující při seřizování snadno nastavit potřebné základní funkce přístroje a jejich parametry, aniž je přístroj nutné otevírat. Přístroje také signalizují zanesení vložek ve filtrech přiváděného vzduchu. Malý příkon těchto přístrojů je zárukou jejich hospodárného provozu. Větráky jsou odhlučněny a vyznačují se klidným chodem.

Teplo je regenerováno prostřednictvím křížového protiproudového deskového výměníku tepla vyrobeného z plastu. Vzduchové proudy jsou od sebe odděleny stěnami výměníku tepla. Výměník lze po odšroubování čelního panelu přístroje snadno vyjmout a vyčistit vodou.

V kompaktních systémech, jako je např. LWP 300 W od firmy Dimplex, se odváděný vzduch vede přes integrovaný modul tepelného čerpadla a odebrané teplo se používá k cenově výhodné přípravě teplé vody (obr. 2). Pro případ, že požadavky na dodávku teplé vody překročí možnosti samotného tepelného čerpadla, lze využít elektrické topné těleso, které je v systému standardně vestavěno. Současně je v přístroji zabudován trubkový výměník tepla, k němuž lze připojit např. solární zařízení.

Spojení potrubního systému a větráku

Pro instalaci větracích systémů se osvědčila kombinovaná sestava větracího potrubí a větráku. Vnější průměr potrubních ventilátorů (obr. 3) je téměř stejný jako u potrubí, a lze je tudíž zabudovat přímo do potrubního systému. Toto prostorově výhodné řešení se uplatní zejména v omezeném prostoru pro zástavbu. Montovat je lze v jakékoliv poloze, tj. vodorovně, svisle i šikmo.

Součástí potrubního ventilátoru je tvarovaná a dělitelná upevňovací konzola, umožňující přístroj snadno nainstalovat na stěnu nebo na strop. Součástí dodávky je i další upevňovací materiál (šrouby, hmoždinky apod.).

Svorkovnicová skříň pro elektrickou přípojku je umístěna na tělese ventilátoru a lze ji natáčet do libovolné polohy. Má třídu krytí IP44 a nabízí dostatek místa nejen pro připojení elektrického přívodu, ale i kondenzátoru.

z německého originálu časopisu de, 21/2006, vydavatelství Hüthig & Pflaum Verlag, upravil Ing. Josef Košťál, redakce Elektro

převzato s časopisu Elektro­­ 

Líbil se vám článek?

ano: 365     ne: 373

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb