přeskočit na hlavní obsah

Význam osvětlení pro bezpečnost

/up/images/featured/images/0-osvetleniebezpecnost.jpg

Lupiči a lapkové aneb zborcené plechy

Význam osvětlení z hlediska bezpečnosti je velmi často podceňován a zlehčován. Například existuje názor, že noční osvětlení prodejen je zbytečné („...to je tam jen proto, aby si zloděj mohl dobře vybrat. Naopak kdyby se zhaslo, lupič se prozradí světlem baterky. ") Zvláštní je, že noční osvětlení provozují i drobní hokynáři. Patrně mají jinou zkušenost. Bude to asi tím, že chodci nejsou vybaveni optikou pro noční vidění, kdežto zlodějům by se investice do ní zaplatila po první úspěšné akci.

Význam osvětlení pro bezpečnost dopravy se nejprůkazněji projevil ve dvou historických obdobích. Tím prvním byla druhá světlová válka, druhým energetická krize v 70. letech dvacátého století. To proto, že v obou případech bylo možné porovnávat vliv změny osvětlení při téměř nezměněných podmínkách. Jiné průzkumy probíhaly několik let, a tak je mohou odpůrci zpochybňovat tvrzením, že za zkoumané období se některé faktory změnily. (Třeba zdánlivě poklesl počtu dopravních nehod na území CR - stačilo změnit hranici, kdy je povinné nehodu nahlásit; stejně zdánlivě klesl i počet obětí - zkrácením doby, do kdy se zemřelí považují za oběť dopravní nehody.)

Obr. 1. Istanbul - ulice čtvrti Besiktas osvětlují svítidla SQ100 a SQ 200 - obr. 2

Válečný stav

V září 1939 ministerstvo válečné dopravy ve Velké Británii rozhodlo, že bude vypnuto veřejné osvětlení. Za čtyři následující měsíce zahynulo na vozovkách děsivých 4 133 lidí. Ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku to bylo o 1 636 lidí více, tedy nárůst o dvě třetiny! Je zřejmé, že během roku se hustota dopravy významně nezměnila, spíše vlivem válečných událostí klesla, takže změnu v počtu zabitých lze jednoznačně přisoudit změnám v osvětlení. V únoru 1940 svítidla opět svítila, byť omezeně. Bylo to pro lidské životy bezpečnější.

Obr. 2. Svítidlo řady SQ - svítidla vysoké technické i estetické úrovně

Energetická krize

Druhé, podobně výmluvné období bylo období energetické krize v 70. letech minulého století. Ta přišla do kapitalistické Evropy na přelomu let 1973 a 1974 (do socialistického Ceskoslovenska až v zimě 1979). Tehdy se zavedlo (na Západě, později i na Východě) „úsporné" opatření, spočívající ve snížení příkonu veřejného osvětlení na polovinu. Je zřejmé, že v té době to znamenalo svícení „ob stožár". Následoval skokový nárůst kriminality. Policie v Lancashire vyhodnotila tento nárůst porovnáním se stejným obdobím předcházejícího roku a došla až k neuvěřitelným závěrům - celkově zločinnost vzrostla o 55 %! Krádeže v obchodech, stáncích a shodně i bytech vzrostly o 65 %; bylo vykradeno o 13 % víc automobilů, nočních chodců bylo přepadeno o 25 % více. V Londýně v té době vzrostl počet úrazů o 900, smrtelných úrazů o 65.

Obecně o úrazech na městských komunikacích hovoří zpráva britského ministerstva životního prostředí. V noci vzrostla nehodovost s následkem těžkých a smrtelných úrazů o 12 %, v denním období naopak o 6 % klesla. Noční nárůst byl způsoben degradací veřejného osvětlení. Byl by vyšší, kdyby současně nebyla také omezena povolená rychlost a nesnížila se hustota dopravy vlivem nárůstu cen pohonných hmot. Za oním omezením rychlosti a snížením hustoty dopravy je skryt pokles nehodovosti za dne. Pozoruhodné je i vyhodnocení „úspor". Byly velice striktně vyhodnoceny náklady, které vznikly vzrůstem nehodovosti. Společnost zaplatila šest milionů liber. Úspory na energiích byly sto tisíc, tedy šedesát- krát méně. Opravdu úsporné. A zmíněné miliony nemohou obsahovat nevyčíslitelné duševní ztráty, které vznikly blízkým obětí „úsporného" osvětlení.

Obr. 3. Istanbul - Eminônu - promenáda osvětlena svítidly GALAXSiE, která zde mají téměř domovské právo

Obr. 4. Svítidlo GALAXSiE využívá princip sekundárního zrcadla - k dispozici je se symetrickou i asymetrickou optikou

Podobná situace nastala i v zemích socialistického tábora. Avšak v socialistickém světě nebylo možné připustit, že dané rozhodnutí má tak drastické důsledky. Proto o důsledcích svícení „ob stožár" neznám doklady v písemné podobě. Existují pouze ústně šířené zvěsti, které hovoří o stejně negativních následcích. Podtrhuji, že to jsou zvěsti, nikoliv zkazky. V tehdejším Československu bylo navíc množství soustav veřejného osvětlení nevratně poškozeno tím, že elektrická výzbroj vypnutých osvětlovacích stožárů, zejména výbojkových tlumivek, navlhla a při pozdější obnově napájení byla zničena.

A podobné závěry vyplývají i z mnoha dalších zkoumaných materiálů.

Současnost

Je bláhové zpochybňovat dosud uvedené informace zdůvodněním, že jde o údaje z pradávné doby. Fyziologie lidského oka se za 50 let nezměnila, chování lidí také ne (spíše naopak), takže závěry staré třicet nebo šedesát let jsou platné i dnes. Přesto uvedu příklady i ze současnosti.

Istanbul

S počátkem tohoto tisíciletí se mění architektura města dvou světadílů. Byly strženy dřevěné chýše i některé z paláců ležící na pozemcích u hranic Starého Města. Město se zmodernizovalo. Přesto proměny nenechaly zmizet genius loci města.

Současně s přestavbou města bylo rekonstruováno veřejné osvětlení. Architekt Yunus Balta navrhl osvětlení se záměrem zvýšit bezpečnost na ulicích a naplnit město světlem. To vše energeticky co nejúsporněji, s minimálními náklady na údržbu. Boulevard Taksim Mecidiyekoy byl osvětlen 212 svítidly DL 500 Maxi, 228 DL 500 Midi. Cesty lemuje 60 svítidel GALAXSiE s asymetrickým vyzařováním a rozložení svítivosti dalších 82 je symetrické. Velké plochy a křižovatky osvětlují tři stožáry se sekundárním reflektorovým systémem Siteco Mirrortec.

Staré Město je turistická atrakce Istanbulu a dříve bylo rájem kapsářů a drobných zlodějíčků. Historické náměstí Eminonu po zrestaurování získalo zpět svoji někdejší krásu. Náměstí i přilehlé ulice byly osvětleny novými svítidly se sekundárním systémem Mirrortec - sví- tidlyl GALAXSiE, která byla doplněna techničtějšími svítidly řady SQ 100/2000 a DL 500 Midi/Maxi. Svítidlo GALAX-
SiE získalo v Istanbulu domovské právo, osvětluje i další místa brány Orientu - promenády i parkoviště ve čtvrtích Besiktas a Taksim.

Obr. 6. Dalšíze svítidlel s „domovským právem" v Istanbulu je svítidlo DL500, které se vyrábí v mnoha modifikacích, na sloup i na převěs

Co je však nejpodstatnější a co nejvíce souvisí s tématem tohoto článku, je bezpečnost. Po instalaci nového osvětlení, které rozjasnilo Istanbul a vytlačilo tmavé kouty za hranice města, se kriminalita výrazně snížila. Zlodějíčci okrádající nepozorné turisty se stáhli do temnějších míst. To byl hlavní argument, který vedl správu města k tomu, že osvětlení dalších míst svěřila společnosti Siteco.

Benešov 2007

Příklad zcela aktuální, v okamžiku psaní tohoto článku starý několik dní.

V Benešově jsou použita nízká sloupková svítidla CITY-LIGHT 120. Byla provozována několik týdnů a poté byla z technických důvodů na několik dní zhasnuta. Důsledek tohoto kroku byl překvapivý ... či vlastně nebyl. Nesvítící sloupky stojící v přítmí se okamžitě staly terčem útoků vandalů. Na některých z nich byly během několika nocí rozbité difuzory, jedno svítidlo mělo dokonce zničenou kotevní patku.

Obr. 7. Miniaturk je istanbulská atrakce: možnost procestovat Turecko během odpoledne - zmenšené pamětihodnosti Turecka jsou rovněž osvětlovány svítidly společnosti Siteco

Jen další smutné a mnohokrát ověřené potvrzení, že se vzrůstající tmou vzrůstá také kriminalita.

Ing. Tomáš Maixner, Siteco Lighting, s. r. o.

Literatura:
[1]    Veřejné osvětlení v Anglii. IZ Světelná technika, 1981.
[2]    BEROUNSKÝ, B.: Osvětlení a bezpečnost. Bezpečná práca, 3/1986.
[3]    SCHREUDER, D. A.: Osvětlení, nehody a zločinnost. Světelná technika, 2/1993.
[4]    Siteco: Ex oriente lux. Light & Design, 2003.
Obr. 8. CITY- LIGHT 120 -
jedna z mnoha variant tohoto svítidla; lze je najít i v Benešově, byť některé kousky ne v ideálním provozním stavu
[5]    Siteco: The Golden Horn in the New Light. Light & Design, 2005. 

převzato s časopisu Světlo­ 

Líbil se vám článek?

ano: 498     ne: 547

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb