přeskočit na hlavní obsah

Vila nad jezerem - studie

/up/images/featured/images/vila_nad_jezerem_b0.png

Markéta Cajthamlová

Z průvodní zprávy Hlavní myšlenka letního relaxačního sídla má podle našeho názoru blíže k rozvolněnosti, provizornosti, otevřenosti než výrazu solidního velkého majestátního domu. Proto jsme se rozhodli dům koncipovat do jednotlivých „objemů“, které jsou odděleny jak funkčně, tak výrazově. Na půdorysu kříže a modulu 6 x 6 m se odvíjejí jednotlivé zóny s přístupy na terén či terasu. Dům využívá terénního převýšení a uspořádání tak, aby bylo zachováno co nejvíce stávajících cenných stromů, převážně borovic. Celá koncepce je založena na „křížení“ jednotlivých hmot.

Hlavní vstupní a obytná hmota je betonový prostorový tubus vykonzolovaný nad terénem a podepřený nakloněnými ocelovými sloupy, na severozápadní straně je prosklený a uvnitř rozepřený ocelovými sloupy. Betonové stěny by byly pohledové zvenku a zateplení uvnitř by bylo obloženo dřevěným prkenným obkladem.

Kostka „návštěvníků“, tedy atelier, pokoje hostů a byt správce, je klasická zděná, zvenku omítnutá hrubou škrábanou strukturovanou omítkou v přírodní barvě. Hmota ložnice by byla zděná, obložená zvenku dřevem, uvnitř strop také obložený dřevem. Jako variantu zvažujeme tuto část udělat celou dřevěnou. Suterén zapuštěný do terénu by byl betonový, zvenku obložený nepravidelným kamenným obkladem. Opěrné zdi betonové, porostlé zelení.

---

Jiří Suchomel

Z průvodní zprávy Dům má dvě tváře. K veřejnému prostoru ulice je uzavřený a výškově skrovný (hlavní objem domu je dvoupodlažní, a tedy výrazně nižší než dnešní penzion). Do zahrady se naopak maximálně otvírá a uvolňuje. Dům tu sestupuje po strmém terénu v soustavě jednotlivých úrovní. Výškově je dům uspořádán do čtyř základních úrovní, odpovídajících funkčním zónám definovaným v zadání. Půdorysně je členěn do tří částí, spojených dvěma schodišťovými halami. Severní hala je hlavní, širší a propojuje všechny úrovně domu. Jižní hala je vedlejší, užší a propojuje pouze přízemí se suterénem.

Střední část domu je na půdorysu stávající budovy. K ní jsou na severu a na jihu přiřazena dvě menší půdorysně zaoblená křídla, vyhýbající se zúženým tvarem dominantním borovicím. Do zahrady je spuštěn prosklený objem bazénu. Hmoty obou křídel chrání střední část před nežádoucími pohledy ze sousedství. Ta pak využívá této ochrany a zcela se otevírá pohledům přes borový les na jezero a krajinu.

---

HŠH architekti

PETR HÁJEK, JAN ŠÉPKA, TOMÁŠ HRADEČNÝ

Z průvodní zprávy Prudký zalesněný pozemek končí u jezera. Dům přebírá geometrii shluku několika stromů a doplňuje jediné místo na pozemku, kde stával původní objekt. Obtíže svažitého terénu bylo možné vyrovnat díky pěti sloupům, které nesou celý objekt. Vnitřní uspořádání prostor přebírá zvolenou organickou geometrii ve všech částech. Ve spodní části jsou prostory úplně propojeny, a umožňují tím pořádání společenských akcí, vrchní je více soukromá. Nosná konstrukce je z monolitického betonu. Hrubá dřevěná prkna pokrývají venkovní část stavby jako šupiny. Tam, kde je potřeba výhled, se rozestupují, ve zbylé části fasády vytvářejí kompaktní plochu.

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 369     ne: 347

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb