přeskočit na hlavní obsah

Velké náměstí v Hradci Králové

/up/images/featured/images/velke_namesti_hradec_kralove_urbanismus_0.png

JIŘÍ KREJČÍK

Profesor architektury Jan Gehl, autor knihy Nové městské prostory, přirovnává náměstí k jezeru a ulice k řekám. Řeky jsou rychlé, proudící a přinášejí život do jezera. V jezeře se jejich rychlost zpomaluje, vzájemně se mísí, prolínají a rozptylují. Vzniká tak předpoklad pro novou kvalitu života. Tato nová kvalita žití je v našem návrhu založena na myšlence prázdna. Volného prostoru, který se rozprostírá na hladině pomyslného jezera. Břehy jsou obestavěny domy, jejich hradba vymezuje prázdno. Náměstí se od okolní městské struktury liší rozlehlostí a volností, odstupem, ze kterého hledíme na katedrály a který zvýrazní fasády veřejných domů. Je to čirá plocha, na které budou významné stavby na náměstí představovány ve vší své kráse, jako na stříbrném podnose. Zbytek dotvoří život sám… Současné Velké náměstí v Hradci Králové, centrální prostor historické části města, není možné považovat za náměstí v pravém slova smyslu. Převládá zde monofunkce parkování, nefunguje proudění a mísení různých způsobů života. Zaparkované vozy znemožňují pohled na domy obklopující náměstí, nelze zde plně zažít pocit rozlehlosti. Naším cílem tedy je, s ohledem na bohatou historii tohoto ústředního prostoru, vytvořit živé reprezentativní místo setkávání, konání významných akcí a pohybu lidí adekvátní 21. století. Uvědomujeme si, že pracujeme s historickým prostorem, který odráží vývoj města a má jedinečného genia loci. Chceme však vytvořit místo živé, navštěvované, přizpůsobené potřebám současného života. Automobilová doprava dnes zabírá veškeré místo dříve používané pro veřejný život. Potřebujeme tedy uvolnit prostor pro lidi. Toho chceme dosáhnout ve třech krocích:

1/ Soustředěním života do míst, kde historicky přirozeně probíhal ve vyšší intenzitě – získáme živou zónu s obchody a restauracemi.

2/ Zklidněním jižní části náměstí získáme pěší promenádu pod stromy podpořenou významnými budovami.

3/ Definováním těchto dvou významných cest náměstím zcela přirozeně vznikne dostatečně velká plocha pro svobodný, volný pohyb. Z tohoto důvodu je povrch náměstí od fasády k fasádě kontinuálně probíhající bezbariérovou plochou, která by měla být dotvářena životem lidí. Jak se plocha náměstí plynule otevírá, tak se postupně rozevírají podélné linie probíhající dlažby. Vytvářejí tak pomyslné siločáry odkazující na míru otevření plochy náměstí.

Mísení různých způsobů života v našem návrhu nevzniká jen prouděním jednotlivých toků a následným vznikem událostí, ale také prolínáním minulých vrstev náměstí se současnými. Odkaz minulosti a přesah do budoucnosti připomínáme propsáním půdorysných stop historických prvků do dlažby – hřbitov obklopující katedrálu, škola, pranýř, městské brány.

TEXT MICHAL KREJČÍK

VELKÉ NÁMĚSTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
KLIENT Statutární město Hradec Králové
ARCHITEKT / AUTOR Ing. arch. Jiří Krejčík / ARN studio spol. s r.o.
SPOLUAUTOR Ing. arch. Jaromír Chmelík, Michal Krejčík
3D MODEL Ing. arch. Michal Potůček
STUPEŇ ideový návrh
NÁVRH 03/2009

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 184     ne: 358

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb