přeskočit na hlavní obsah

Úspory tepla i vody 1. část

/up/images/featured/images/usporyteplavody_0.jpg

Druhou velkou možností v pořadí úspor u rodinného domu zůstává po úsporách vytápění příprava teplé užitkové vody (dále jen TUV). Záměrně tíkáme příprava, protože slovní spojení ohřev teplé vody nedává logický smysl. Vydejme se tedy do světa přípravy TUV.

Ohřívače teplé užitkové vody se používají ze dvou důvodů:

a)    energetický ohřev je tak malý nebo jeho podmínky provozu tak nepříznivé, že by nám neumožnily připravovat TUV průtočným způsobem
b)    energetický zdroj ohřevu je k dispozici v jiné době než ve které používáme TUV (noční proud)

Objem ohřívače tvoří kompromis mezi teplotou vody a jejím množstvím a svůj význam zde má celá řada faktorů:

1.    teplota nesmí být příliš vysoká, aby nehrozilo nebezpečí opaření
2.    teplota by neměla překračovat hodnotu 60 -65°C, nad kteroužto hranicí dochází u tvrdších vod k silnému vylučování a usazování inkrustů (vodní kámen)
3.    z hlediska tepelných úspor by měla být teplota nižší t.j. 55°C
4.    z hlediska ochrany uživatele před bakteriemi Legionella by teplota neměla klesnout pod 55°C
5.    pokud se TUV nedostává, její objem se zajišťuje přehříváním ohřívače na 80°C i více přičemž hrozí nebezpečí dle bodů 1 a 2, rostou neúměrně tepelné ztráty v rozvodech a klesá životnost těsnících materiálů

Neopařit se a ušetřit

Možných úspor paliva a energie pro přípravu TUV je celá řada, záleží na dané koncepci ohřevu, dispozici zařízení i způsobu používání TUV. My se dnes seznámíme pouze s jednou výraznou možností úspory, kterou je konstantní snížení teploty TUV z ohřívače do rozvodů.

Způsob používání TUV v umyvadle, dřezu nebo vaně je všude stejný. Někdo začíná u výtokové baterie otevírat nejprve teplou vodu a potom studenou, někdo naopak. Někdo používá obě ruce a otevírá obě vody současně. Začíná vytékat vlahá voda, která se v trubkách z teplé ochladila nebo ze studené ohřála na pokojovou teplotu. Potom přiteče voda studená i teplá a začíná jejich míšení. To je teprve stav, kdy můžeme začít regulovat oběma rukojeťmi (kohoutky) výstupní teplotu TUV pro naši potřebu. Krátkou chvilku ještě trvá, než se dostatečně prohřeje potrubí TUV mezi ohřívačem a baterií. Po chvíli máme namixovanou právě tu "naši" teplotu a můžeme se mýt. Dospělý člověk si poradí, ale co malé děti? Ty se mohou i opařit.

Ventil nabídne úsporu

Správný hospodář by si položil otázku: kolik vody a kolik tepla mi odteče zbytečně než si seřídím potřebnou teplotu vody? Někdo by to měl spočítat! A má pravdu.

Při tomto způsobu přípravy TUV nám ale vznikají ještě další ztráty tepla. V potrubí mezi ohřívačem a baterií zůstává stát TUV o stejné teplotě jaká je v ohřívači, kde opět vychladne na pokojovou teplotu. V zimě by to nevadilo, protože to je naše teplo a zůstává nám v domě. V létě je to ale ztráta zbytečná, za kterou i zbytečně platíme. Nejhůře je na tom ten, kdo má dlouhé rozvody (např. ze sklepa po celém domě) a používá TUV méně často. Nejlépe jsou na tom tam, kde je ohřívač v daném podlaží a v centru mezi všemi spotřebiči TUV, aby rozvody byly minimální. Před každým dalším odběrem TUV totiž všechna voda vychladne na pokojovou teplotu. Dobrým řešením by byl nákup termostatické baterie, ale ty bychom museli koupit tři (vana, umyvadlo, dřez) což je velká investice. Vychládání vody v potrubí však nezabráníme.

Jak z tohoto problému ven? Řešením jsou tři pákové baterie, jejichž nastavená poloha zhruba určuje teplotu vytékající TUV. Nejlepším řešením je ale jeden termostatický směšovací ventil. Ventil se umístí v libovolné poloze u ohřívače TUV a na jeho rukojeti se nastaví teplota, jakou chceme používat všude ve svém bytě (např. 38 oC zatímco v ohřívači je třeba 60 oC). Ventil šetří maximum energie a zabraňuje použití TUV o vyšší teplotě, která by mohla způsobit opaření nebo jinou škodu. Jeho právě centrální umístění nahrazuje i všechny tři termostatické baterie.

Energetické zisky

Tím, že se do rozvodů TUV vpouští již voda o nastavené teplotě, její vychládání v potrubí nenastává ze 60, ale ze 38oC, což je pouze část původních ztrát. Při častém používání teplé vody se za den ušetří značné množství energie. Ušetří se i voda jako taková, protože si mohu pustit jen teplou vodu a okamžitě se mýt. Mám jistotu, že mi přiteče jen TUV o nastavené teplotě a nikoliv vyšší. Tím se zvýší i tepelná kapacita ohřívače. Za jeden den bude v podstatě více teplé vody než před instalací termostatického ventilu.

Bezpečnostní hledisko zdravotní

U školek, nemocnic, domovů důchodců, ústavů pro mentálně postižené, ale nakonec i ve všech domech, bytech a hotelích, kde jsou malé děti, lze nastavit i nižší teplotu TUV např. mezi 20 až 40 oC aniž hrozí opaření uživatelů. Ventil lze použít i v místnosti, kdy má na sobě krytku, aby třeba děti nemohly změnit nastavenou teplotu, nebo ještě lépe, lze jej umístit i pod strop nebo do vedlejší místnosti nepřístupné dětem.

Bezpečnostní hledisko materiálové

U rozšiřujícího se používání plastových trubek pro rozvody TUV lze takto velmi jednoduše zabezpečit, aby do těchto rozvodů nevnikla TUV o zbytečně vysoké teplotě. Potrubí není zatěžováno teplotními šoky, jeho životnost se prodlužuje.

Úspora dalších nákladů

Centrálním umístěním ventilu těsně za ohřívač a řízením teploty TUV po celém objektu není třeba instalovat drahé termostatické baterie přímo u výtoků, čímž se ušetří další tisícikorunové náklady. Ventil pracuje na mechanickém principu, není připojen na elektrický proud, ani nemá vlastní baterii. Pracuje bezpečně a není závislý na výpadcích elektrického proudu. Podle návodu u ventilu jej může osadit každá instalatérská firma.

Na našem trhu již několik let působí akciová společnost REMAK TRADE Rožnov pod Radhoštěm, která dováží termostatické směšovací ventily od švédské firmy ESBE AB. Tato firma se již od roku 1939 zabývá výrobou směšovacích a jiných regulačních ventilů včetně elektropohonů. V současné době vyváží cca 60 % svých výrobků do zemí Evropského společenství a ESVO. Na druhé straně obálky uvádíme seznam firem, kde je možné výše uvedené termostatické směšovací ventily v 10 provedeních a v profilech 1/2", 3/4" al" zakoupit.

Doporučení k montáži

K zamezení samotížné cirkulace je nutno umístit směšovač níže než je boiler (viz obr. 3). Pokud to není možné, je nutno instalovat před směšovač smyčku (obr. 1 nebo 2), nebo zpětný ventil (obr. 5). Zpětný ventil je nezbytný když:

a)    je před směšovačem umístěna odbočka pro odběr horké vody
b)    směšovač je namontován před odbočkou pro odběr studené vody (obr. 5)

Při zabudování směšovače do zařízení s nuceným oběhem vody je účelné instalovat obtok se zpětným a regulačním ventilem (obr. 6). Za normálních okolností je totiž výkon čerpadla příliš velký.

Ing. Jaroslav Peterka, CSc

V    roce 1961 nastoupil na doporučenku ze stavební průmyslovky v Hradci Králové (obor zdravotně technické instalace) do Krajského projektového ústavu v Liberci, a tomuto městu i oboru zůstal věrný až do současnosti. Z KPÚ se stal později Stavoprojekt Liberec a z jednoho jeho atelieru opět SIAL Liberec.

Při zaměstnání si doplnil vzdělání v oboru zdravotně inženýrské stavby a využití sluneční energie. Letos je tomu právě 20 let, kdy se začal aktivně sluneční energií zabývat a v tomto oboru docílil významných  úspěchů. Od roku 1991 navrhuje různé solární systémy ve své firmě SOLAR DYNAMICS. V posledních letech vyučuje na Fakultě architektury TU Liberec obor zdravotně technické instalace a připravuje osnovy pro nový předmět alternativní zdroje energie. Své poznatky si nikdy nenechával jen pro sebe a od roku 1973 vystupuje aktivně na různých akcích.
V    letošním roce převzal funkci šéfredaktora našeho časopisu, kde chce využít své bohaté zkušenosti ku prospěchu dalších příznivců alternativních zdrojů energie.


 Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r. 1998

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 629     ne: 604

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb