přeskočit na hlavní obsah

Úspory elektrické energie v domácnosti

/up/images/featured/images/usporavbyte_084.jpg

Kdo chce šetřit elektrický proud v domácnosti, musí být seznámen s tímto druhem energie a musí vědět, který přístroj spotřebuje proudu více a který méně. Jeden dlouhodoběji odstavený spotřebič s velkým odběrem proudu nemusí přinést takovou úsporu jako více spotřebičů s malým odběrem odstavených (nepoužívaných) po kratší dobu.

Výtah z průměrné roční spotřeby (obr.1)

Následující informace jsou převzaty ze společnosti VWEW (Vydavatelská a hospodářská společnost elektráren) ve Frankfurtu n. M. a ze slabikáře o šetření energie, který byl převzat z větší části z článku spolku na ochranu přírody a byl vytištěn s laskavým svolením vydavatelství Natur + Umwelt Verlags GmbH. Autorem je Dr. Ludwig Trautmann. Přestože se mohou některé číselné údaje od našich „domácích" lišit , filosofie úspor zůstává stejná.

*    Jedna tříčlenná domácnost spotřebovala v roce 1990 v průměru 4270 kWh/rok
*    Jedna tříčlenná domácnost vybavená moderními přístroji jen 1000 kWh/rok
*    Nejvíce energie „pojídají" přístroje, které přeměňují proud na teplo jako např. horkovzdušný ventilátor, ohřívače vody, pračky, myčky a sušičky prádla i nádobí, elektrické sporáky.

Velmi mnoho proudu se přirozeně ušetří, když se užívá plynových sporáků, které jsou velmi pohodlně řiditelné a když se TUV získává z plynového topení. K tomu, abyste vyměnili vysloužilé domácí spotřebiče, musíte mít dobré informace o nových výrobcích. Stejně hodnotné přístroje se často liší ve spotřebě proudu 3 - 4 x.

1. Energie - šetření - tipy

Úspory do 10 %

-    lednici postavte daleko od těles topení
-    osvětlení, stereo zařízení, rádia atd. zapněte jen tehdy, když je skutečně potřebujete
-    spotřebu TUV omezte smíšením se studenou a regulátory průtoku
-    používejte již ohřáté plotny (např. 10 minut před skončením je vypněte)
-    chladící a mrazící zařízení pravidelně odledujte
-    chladící žebra na zadní straně mrazících a chladících zařízení jednou ročně zbavte prachu

Úspory 10 -30 %

-    mrazák umístěte nejlépe do chladného prostoru sklepa
-    osvětlení rozmístěte s rozmyslem, nesviťte "z hlubin pokoje"
-    lampy vybavte jednotlivými spínači, žádné „sváteční" osvětlení, které je ovládáno z jediného místa
-    boiler na TUV při dlouhodobém nepoužívání vypněte
-    hrnce by měly být minimálně tak veliké, jaké jsou plotny sporáku
-    vařte jen s pokličkou
-    u elektrických sporáků používejte jen hrnce s rovným dnem
-    pračky a myčky na nádobí zapínejte zcela naplněné
-    do sušičky dávejte jen dobře vyždímané prádlo
-    akumulátory nabíjejte bezprostředně před používáním

Úspory přes 30 %

-    televizor správně vypněte, nenechávejte ho běžet v provozu „Stand by"

2. Nákup nového přístroje

-    pomocí srovnávacích tabulek vyberte z nabídky ten nejlepší přístroj
-    mraznička je úspornější než mrazák
-    lednička bez mrazícího boxu je značně úspornější než s ním
-    při koupi pračky dbejte na to, aby měla oddělený přívod vody (teplá/studená)
-    pračky a myčky nádobí připojte, pokud je to možné, na přívod teplé vody
-    používejte typy osvětlení, které šetří proud (úspora cca 30 %)

Věříme, vážení čtenáři, že Vám nejsou alespoň některé rady neznámé a že je prakticky využíváte již delší dobu.

Připravili: Jaroslav Peterka a CONRAD ELECTRONICs.r.o.

Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r. 1999

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 288     ne: 236

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb