přeskočit na hlavní obsah

Univerzitní centrum, Zlín

/up/images/featured/images/univerzitni_centrum_zlin_0.png

EVA JIŘIČNÁ, PETR VÁGNER / AI-DESIGN

V principu se jedná o dva objekty segmentového tvaru s 2 podzemními a 5 nadzemními podlažími se střešní terasou – rektorát a univerzitní knihovnu s vnitřním atriem a dvěma prosklenými komunikačními věžemi na koncích podélné osy, sevřené mezi oběma hmotami.

Univerzitní knihovna bude sloužit 7000 uživatelů, poskytne 504 studijních míst a 164 míst v přednáškovém sále. Celkově bude k dispozici 210 000 svazků knih (25 000 volný výběr, 25 000 absenční tituly, 160 000 v archivu, 20 000 časopisů). Rektorát má kapacitu 80 pracovních míst a administrativa knihovny 20 osob. Kapacita parkování 45 míst.

Stavebně-dispoziční řešení Celý areál Kongresového a univerzitního centra je umístěn na parcelách bývalých Masarykových škol v centru Zlína. V jižní části pozemku je umístěna budova Univerzitního centra (obj. B). Novostavba bude sloužit jako sídlo rektorátu Univerzity Tomáše Bati a univerzitní knihovna.

Ve dvoupodlažním suterénu je umístěno parkoviště osobních vozů a technické zázemí budovy. Na úrovni 2. PP je situováno parkoviště pro osobní vozy, část technického zázemí. V 1. PP je umístěn depozitář knihovny, sklad knih s volným výběrem, prostory pro technické zázemí, parkoviště osobních vozů, v jižní části kanceláře orientované do zářezu terénu.

První nadzemní podlaží (1. NP) slouží jako společný nástupní prostor pro obě části budovy. Za hlavním vstupem je situován informační pult (stálá služba), šatny (s obsluhou a šatna se skříňkami), přednáškový sál, restaurace se salonkem a provozním zázemím, seminární učebny, sociální zařízení, knihovní checkpoint (první kontakt se studentem – vracení a výpůjčky knih, registrace), kanceláře.

Další nadzemní podlaží jsou určena pro knihovnu a kanceláře rektorátu. V severním segmentu je vždy administrativa, v jižním pak knihovna. Místnosti knihovny ve 2. až 5. podlaží jsou nedělené, uprostřed je pult stálé služby s vazbou na dvojici malých nákladních výtahů pro transport knih z depozitu. Za zády stálé služby je uzavřená odpočinková místnost pro studenty, na východní straně pak menší individuální studovny. Obě křídla jsou od druhého podlaží navzájem odděleny rozměrným atriem, výškově přes 2. až 5. podlaží. Vertikální komunikace probíhá po krajních schodištích s výtahy, horizontální v křídle administrativy po galeriích, ochozech, orientovaných do atria. Hlavní přístup na úroveň podlahy atria je po přímočarém schodišti, které je situováno proti hlavnímu vstupu do budovy. Střecha atria je prosklená, denní světlo je využíváno pro sekundární přisvětlení přilehlých prostor.

Stavebně-technická charakteristika Fasády prosklené, realizované formou čirého strukturálního zasklení bez lišt, podporované hliníkovými lakovanými profily, členěné horizontálními poutci a otvíravými okny s krytým křídlem. Jižní fasáda studoven knihovny je doplněna skleněnými fixními clonami s potiskem bílými tečkami, sklo strukturálně kotveno terči k ocelové trubkové konstrukci provázané skládanými profily pásoviny a diagonálními podporami. Severní fasáda je proti bočnímu oslnění ochráněna vertikálními profily tvaru křídla fixovanými ve spárách obkladu. Ukončení podhledů u fasády netypickým zešikmením segmentového průběhu umožnilo realizovat okna bez jakéhokoli nadpraží i integrování doplňkového stínění roletami v přízemí a jednacích místnostech. Akcentem vstupu je dvojice celoskleněných turniketů krytých vykonzolovanou markýzou s nosníky z nerez pásoviny a čirým strukturálním zasklením. Převýšené schodišťové věže jsou zaskleny strukturálně ohýbaným bezpečnostním sklem a zdůrazňují tak eleganci tvaru.

Prosklená střecha atria již díky svému severnímu sklonu eliminuje prostup sluneční energie. Nosnou konstrukci tvoří ocelové svařované T-profily v příčném směru podporované diagonální síťovinou táhel s atypickými styčníky. Zasklení je realizováno čirým pochozím izolačním dvojsklem s měkkým pokovením a potiskem bílými tečkami s 30% propustností proti oslnění, vodorovné spáry jsou pouze silikonované bez lišt tak, aby se zabránilo ulpívání nečistot. Zakončeno žlabem se speciálně tvarovanými chrliči. V nejvyšší poloze hřebene střechy jsou umístěny automaticky ovládané ventilační otvory a ventilátory OTK.

UNIVERZITNÍ CENTRUM VE ZLÍNĚ (REKTORÁT A UNIVERZITNÍ KNIHOVNA UNIVERZITY TOMÁŠE BATI), NÁM. T. G. MASARYKA, ZLÍN
INVESTOR Univerzita Tomáše Bati, individuální dotace MŠMT v rámci státního rozpočtu
AUTOŘI Prof. Eva Jiřičná, Ing. arch. Petr Vágner
SPOLUPRÁCE AI – Design / Ing. arch. Jan Adámek, Ing. arch. Daria Bártová, Bc. Soňa Huberová, Ing. arch. Jiří Hušek, Ing. arch. Jan Kolář, Ing. arch. Štěpán Malý, Dipl. Ing. arch Claudia Schmidt, MgA. Jakub Srpa, Ing. Tereza Tejkalová
GENERÁLNÍ PROJEKTANT DSP a DPS Sdružení KB Hexaplan – Hexaplan International, Josef Pálka, Vladimír Kovařík; KB Projekt, Zdeněk Kubíček
GENERÁLNÍ PROJEKTANT DUR, přeložky sítí a demolice AED Project, Zbyněk Ransdorf
GENERÁLNÍ DODAVATEL Metrostav / Wachal
SUBDODAVATELÉ PS Brno (ŽB kce); Vertitech (prosklené fasády); Triangel (keramické fasády); Albet Metal (prosklená střecha atria); Schindler (výtahy); České luxfery (sklobetonové stěny); A.T.A glas (skleněné příčky), Vipax (požární skleněné příčky); Jansen (požární prosklené dveře); Stuzam (celoskleněná zábradlí); Marazzi (keramické dlažby); Janků podlahy (koberce a marmolea); Tezzo Tábor (teracové schody); Hasil (dveře); Trigon (zábradlí); A.M.0.S. design (posluchárenské sezení); 3DH, STO (akustické obklady)
DODAVATELÉ INTERIÉRU DVD Jaroměřice (nábytek); Techo (stoly), Vitra (sedací nábytek)
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 12 187m2
CELKOVÁ ČISTÁ UŽITNÁ PLOCHA 9949m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR 47 910m3 CENA STAVBY 380 mil Kč
INTERIÉR 28 mil Kč
REALIZACE 2008

FOTO: IVAN NĚMEC
- pohled severozápadní
- noční atrium s prosklenou střechou a sítí diagonálních táhel
- novostavba v kontextu nám. T. G. Masaryka v centru města Zlína
- jižní oblá fasáda knihovny se skleněnými slunolamy
- atrium z ochozu rektorátu
- centrální schodiště od hlavního vstupu v přízemí do úrovně atria
- studovna univerzitní knihovny

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 535     ne: 489

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb