přeskočit na hlavní obsah

Tower 2 WTC

mrakodrapy, tower 2, wtc

Věž 2 Světového obchodního centra je navržena jako třpytivý prosklený krystalický objekt, jehož vrcholek je seříznut jako faseta diamantu. Stavba výrazným způsobem doplní siluetu New Yorku.

Páteř stavby tvoří ústřední vertikální jádro ve tvaru kříže, na které navazují čtyři bloky administrativních podlaží sahající až do 59. podlaží. V jednotlivých blocích jsou umístěny světlem naplněné, flexibilní a sloupy nerozdělené kancelářské plochy. Hned nad nimi budou skleněné fasády seříznuty pod úhlem tak, aby byla tato plocha hleděla směrem k parku památníku Světového obchodního centra. Diamantová koruna na adrese 200 Greenwich Street bude představovat symbolické označení parku památníku viditelné ze všech stran. Z podlaží v seříznutém vrcholku věže se naskytnou úžasné pohledy na park, řeku a město.

Další zkoumání vlastností a chování výškových staveb prováděné kanceláří Foster and Partners vedlo k tomu, že tato stavba bude představovat nový trend v koncepci konstrukce, funkce, bezpečnosti, životního prostředí a městské zástavby. Věž je ovlivněna geometrií stavební parcely, přičemž její jádro ve tvaru kříže bude nejen páteřní konstrukcí stavby ale i klíčovým prvkem dispozičního schématu. Jádro bude obsahovat hlavní prvky vertikální komunikace ve formě vysokorychlostních kyvadlových výtahů, které budou končit v přestupní hale, odkud pojedou do vyšších pater dvě další řady výtahů. Křížový systém chodeb umožní v každém podlaží horizontální komunikaci se skvělou orientací a otevírá průhledy napříč kancelářskými prostory.

Logika jádra stavby se odrazí i ve hmotě věže, a bude zdůrazněna zářezy na všech čtyřech fasádách, které elegantním způsobem rozbijí hmotu do čtyř propojených bloků. Tvar jádra umožní i vytvoření oddělených flexibilních zón, které bude možné propojit vnitřními schodišti spojujícími jednotlivá patra nebo vnitřními atrii sahajícími přes dvě podlaží.

Propojení s městem na úrovni ulice bude posíleno prosklenými stěnami, které umožní vizuální propojení s okolními ulicemi. Foyer v přízemí věže s impozantní výškou přes dvě podlaží bude u hlavního vstupu z ulice Greenwich Street spojeno s podchodem, který umožní přímý vstup do systému podzemní infrastruktury. Úroveň foyer se bude zvedat ve směru souběžném s ulicí Vesey Street. Foyer bude napojeno na dopravní systém pomocí eskalátorů a na čtyřpodlažní nákupní prostor, který umožní přístup do ulice Fulton Street, a nakonec se otevře do náměstí nazývaným Klín světla.

NORMAN FOSTER / FOSTER AND PARTNERS

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 454     ne: 439

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb