přeskočit na hlavní obsah

Tepelná čerpadla - poučení z praxe

/up/images/featured/images/0-tepelnacerpadla.jpg

Chyby při návrhu tepelných čerpadel pramení ze dvou základních zdrojů. Prvním jsou nedostatečné technické znalosti a pochopení principu a smyslu funkce TČ ze strany projekčních a dodavatelských firem. Druhým častým zdrojem chyb je systém prodeje u některých dovozců a výrobců TČ, který je zaměřený pouze na tvorbu zisku a prodej co největšího počtu tepelných čerpadel, bez ohledu na technickou úroveň prodávaných výrobků.

U tepelných čerpadel je více než u jiných zdrojů tepla nutné podrobné prostudování podkladů a následná volba vhodné koncepce zapojení zdroje tepla. Například u plynové kotelny je v podstatě jedno jaký má výkon s ohledem na tepelnou ztrátu objektu. Takováto kotelna bude bez větších problémů fungovat i v případě předimenzování o 50 %. Ale u tepelných čerpadel takovéto předimenzování přináší zásadní provozní problémy, snižuje životnost technologie a v podstatě okrádá investora o zbytečně investovanou částku.

Následně jsou uvedeny nejčastější chyby a prohřešky vyskytující se ve fázi návrhu tepelného čerpadla:
•    Nízký nebo naopak příliš vysoký výkon instalovaného tepelného čerpadla s ohledem na skutečnou potřebu tepla v domě. Výpočet tepelné ztráty a požadavky profesí (VZT, bazén, ZTI) je u větších objektů vždy nutné podrobit kritické analýze a stanovit rozumnou současnost provozu jednotlivých odběrů tepla. Tepelné čerpadlo potřebuje z principu pro svou správnou funkci dodávat nižší výkon po delší dobu a není schopno krýt krátkodobé špičkové odběry.
•    Používání chladicích jednotek jako tepelných čerpadel nebo z důvodů nižší ceny používání levných zastaralých tepelných čerpadel. Tato zařízení mají obvykle nízkou výstupní teplotu topné vody 50 až 55 °C, díky níž je nutné pro dohřev teplé vody na vyšší teplotu používat ještě elektrický nebo plynový kotel.
•    Používání nevhodných systémů tepelných čerpadel pro daný objekt. Například používání systémů vzduch/voda u objektů, kde lze se stejnými investičními náklady instalovat plošný kolektor s mnohem nižšími provozními náklady. Rovněž instalace systémů vzduch/voda v horských oblastech, kde mají velmi nízký topný faktor.
•    Instalace složitých překombinovaných systémů s nadřazenou regulací, které vyžadují častý pravidelný servis a neplní tak primární účel tepelného čerpadla - šetřit provozní náklady.
Chyby při návrhu tepelných čerpadel pramení ze dvou základních zdrojů. Prvním jsou nedostatečné technické znalosti a pochopení principu a smyslu funkce TČ ze strany projekčních a dodavatelských firem. Druhým častým zdrojem chyb je systém prodeje u některých dovozců a výrobců TČ, který je zaměřený pouze na tvorbu zisku a prodej co největšího počtu tepelných čerpadel, bez ohledu na technickou úroveň prodávaných výrobků.
•    Kombinace systémů které se nedoplňují, ale překrývají. Například čerpadla vzduch/voda a solární systémy, kdy oba zdroje v létě fungují perfektně a v zimě oba zdroje mizerně.
•    Nevyužití možného potenciálu tepelného čerpadla, například instalace podlahového topení zvýší topný faktor a úspory o 20 až 25 %.

Chyby na primárním okruhu

•    Dimenzování primárních okruhů pouze z tabulek, nerespektujících místní specifika jako je geologie, typ topného systému a skutečná spotřeba tepla v domě.
•    Volba jednoduchých levných řešení na úkor provozní bezpečnosti. Například zapojení několika vrtů systémem Tichelmann, místo použití rozdělovače a sběrače. V případě poruchy jednoho vrtu nebo spoje je vyřazen celý systém. Bez mimořádně pečlivé práce při návrhu a instalaci není možné systém řádně odvzdušnit a průtokově vyladit.
•    Umisťování tepelných čerpadel vzduch/voda bez ohledu na případné problémy s jejich hlučností. U tepelných čerpadel, která mají viditelné ventilátory, je hluk výrazně vyšší než u jednotek se zakrytými ventilátory.

Chyby na straně odběru tepla

•    Využívání multivalentních zásobníků tepla. Jednoduché řešení umožňující snadné napojení a regulaci tepelného čerpadla, solárního systému, elektrokotle nebo kotle na tuhá paliva. Na druhé straně tyto zásobníky vyžadují celoroční natápění na konstantní vysokou teplotu a tím podstatně zhoršují topný faktor tepelného čerpadla. Obvykle vyžadují i dohřev teplé vody v externím elektrickém zásobníku.
•    Využívání regulačních systémů s častými útlumy. Tepelná čerpadla nemají výkonovou rezervu pro rychlé zátopy po delších útlumech. Potřebují pracovat s nižším výkonem, ale stále. Nastavení útlumu vede ke zvýšeným požadavkům na výkon zdroje tepla po ukončení útlumu a tepelné čerpadlo buď nedokáže pružně reagovat, nebo si připne provozně drahý dotopový zdroj tepla.
•    Instalace tepelných čerpadel do objektů bez nízkoteplotního topného systému.

Závěr

Doporučení pro investory, kteří se chtějí vyhnout výše uvedeným problémům:
•    Nevybírat dodavatele tepelného čerpadla podle nejnižší ceny. Tepelné čerpadlo musí vydržet více než 40 000 provozních hodin a to si žádá vysokou kvalitu jak samotného TC, tak i správně provedený projekt a instalaci. (Pro srovnání, osobní automobil za dobu své životnost „naběhá" pouhých 6 000 provozních hodin).
•    Vybrat jednoho specializovaného dodavatele, který zajistí projekt, dodávku technologie i následný servis vlastními silami.

Poznámka: příspěvek byl publikován na konferenci Alternativní zdroje energie 2010 13. až 15. července 2010 v Kroměříži.

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 369     ne: 319

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb