přeskočit na hlavní obsah

Světlo

/up/images/featured/images/0-svetlo022014.jpg
Je již dostatek světla?

Traduje se, že umírající Johann W. Goethe, který v rámci svých přírodovědných aktivit studoval také podstatu barev, prohlásil: „příliš málo světla“. Samozřejmě mohl mít na mysli také třeba málo kultury nebo vzdělání, ale pro období jeho života to mohl být skutečně nedostatek umělého světla. Tehdy bylo umělé světlo produkováno pouze spalovacími světelnými zdroji, převážně svíčkami a loučemi. Je dobře si uvědomit, že spalovacími zdroji – svíčkami, petrolejkami, plynovými hořáky, dodnes svítí chudí v zaostalých zemích Asie, Afriky, Jižní Ameriky i jinde. Položme si otázku,zda je dostatek světla také v rozvinutých zemích, a to jak přírodního denního, tak umělého pro různé lidské činnosti vykonávané ve dne v noci. V jedné dávné studii z New York City bylo prokázáno, že osvojování poznatků ve školách v dolních podlažích mezi mrakodrapy je všeobecně horší než v učebnách na volném prostranství a ve vyšších podlažích. Tento jev byl odůvodněn právě nedostatkem denního přírodního světla. Z tohoto hlediska je tedy rozumné zvyšování požadavků na denní světlo v předpisech a normách a regulace městské zástavby, jak to vyplývá z článku na str. 45 tohoto čísla časopisu. Umělé osvětlení nočních měst a obcí i osvětlení vnitřních prostorů budov jsou dnes oproti době nedávno minulé na vysoké úrovni. Stále však běžní lidé i odborníci volají po zlepšování osvětlení z hlediska kvantity i jakosti. Povšimněme si např. snah o zlepšování osvětlení přechodů pro chodce v tomto čísle, vydání revidovaných evropských norem pro osvětlení vnitřních i venkovních pracovišť a širokého sortimentu světelných zdrojů, svítidel a dalšího příslušenství osvětlovacích soustav nabízených výrobci, prodejci, projektanty a montážními firmami. Lze říci, že v mnoha případech nabídka přesahuje možnosti případných investorů, a také to, že ne vždy jsou navrhované úpravy a rekonstrukce osvětlení racionální. V článku o Edisonově historickém příspěvku ke zlepšování osvětlení zavedením výroby žárovek je také důležitá poznámka o tom, že tímto výrobkem, který se po dožití nemohl opravit a prostě se vyhazoval, byla zahájena éra hromadění odpadu. Není třeba rozvádět tuto myšlenku na další výrobky z jiných oborů, každý si může dosadit nějaké produkty, které po použití končí v odpadech. Co se týče světelných zdrojů i svítidel, již není možné po skončení jejich života je prostě vyhodit do komunálního odpadu, bylo by to nerozumné a často škodlivé pro životní prostředí, viz článek Světelné zdroje a ekologie na str. 48. V tomto smyslu je chvályhodný tlak Evropské unie na třídění a recyklaci vysloužilých výrobků, zvláště těch, které obsahují toxické látky a cenné suroviny.

Dbejme proto na to, abychom k dalšímu zdokonalování osvětlení přistupovali rozumně, nenahrazovali dobře fungující výrobky a osvětlovací soustavy něčím novým nevyzkoušeným a nezapomněli třídit odpad.

Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor
---

Obsah

Činnost odborných organizací
Technika osvětlování XXVI – Dny Josefa Lindy 3
Kurz osvětlovací techniky XXXI – 1. oznámení 3
Pozvánka na konferenci Cesty k modernizaci měst a obcí 64

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení zámecké jízdárny v Lednici 4
Revitalizace Masarykova náměstí v Brandýse nad Labem 8

Veřejné osvětlení
Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – Část 1. Základní informace 10
Přisvětlování chodců na přechodech z pohledu projektanta 18

Měření a výpočty
Problematika přisvětlování stávajících přechodů pro chodce 14
Použití termokamer v elektrotechnické praxi 54

Svítidla a světelné přístroje
GAMAalumínium pretvára hliníkový profil na dokonalý produkt 21
Svítidla Laser Blade od společnosti iGuzzini 28
Reflektorová LED svítidla McLED 34
Nová designová svítidla společnosti OSMONT 38

Světelné zdroje
Úspory v osvětlení, sofistikované systémy řízení a regulace 22
Vysoké stropy již nejsou problém 33

Trh, obchod, podnikání
OMS Lighting na čele európskeho výskumu a vývoja v priemysle osvetlenia 24
PROLICHT CZECH – nový showroom, lepší servis 26
HAVELLS SYLVANIA slaví 90 let a hledí do budoucnosti 30

Veletrhy a výstavy
Pozvánka do Brna na IBF 36

Příslušenství osvětlovacích soustav
Nový ABB-ComfortPanel 40
KNX – systém s budoucností 41
Pestrý design pro pestrý život – Levit® 44

Názory a zkušenosti
(Ne)kvalita projektů osvětlení 42
Světelné zdroje a ekologie 48
Použitie LED „retrofitov“ do svietidiel s klasickými svetelnými zdrojmi 51

Normy, předpisy a doporučení
Požadavky na denní osvětlení obytných budov v průběhu posledních 60 let 45
Svítidla – uvádění výrobků na trh 57

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 11
Divadelní představení v nedivadelním prostoru 58

Pro osvěžení paměti
Světla a stíny Edisonovy žárovky 61

zdroj: časopis Světlo­ 

Líbil se vám článek?

ano: 393     ne: 322

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb