přeskočit na hlavní obsah

Studenstké reflexe

Městský blok

Fakulta architektury na šanghajské technické univerzitě Tongji je ostatně jako celá Čína plná rozporů. Zatímco po vstupu do univerzitního kampusu na vás shlíží 5metrová socha věčného vůdce Mao Ce-Tunga ve svém typickém postoji, hned po pár dalších metrech se vám ukáže zajímavá směsice vyšších i nižších budov, z nichž některé působí staletým dojmem a některé zase, že je stavební dělníci opustili teprve před hodinou. Čínané se nebojí experimentovat a hledí dopředu. O tom je i škola. V situaci, kdy je těžké navázat na minulost, volí velice výrazný pohled do budoucnosti.

Fakulta architektury na Tongji je nesporně vedena modernější cestou než Fakulta architektury ČVUT. To ale ještě neznamená kvalitnější výuku. Pořád je vidět zpoždění, které Čína během let nesvobody a uzavřenosti nabrala. Jistá limitace politickým režimem ještě pořád existuje, ale už zdaleka ne v takové míře jako dříve a jak si asi většina z nás, co ještě Čínu nenavštívili, představuje.

Na univerzitě se až překvapivě otevřeně mluví o palčivých tématech dnešní čínské společnosti a vzhledem k míře propojenosti a spolupráce se zahraničními univerzitami (snad se všemi, na které si vzpomenete) to ani jinak nejde. Studijní program vyučovaný v angličtině se často prolíná s klasickým programem v čínštině a časté přednášky zahraničních architektů hojně navštěvované čínskými studenty tomu napomáhají. Při přijímacím řízení na fakultu architektury musíte prokázat, mimo jiné např. vedle povinné znalosti marxismu-leninismu, znalost angličtiny. Meziuniverzitní spolupráce nabývá opravdu úzkých propojení např. v případě technické univerzity v Berlíně a její fakulty architektury, kdy můžete studovat tzv. Dual Degree program, zaručující vám střídavě studium na obou univerzitách a nakonec německý i čínský vysokoškolský diplom. Velmi dobrá je také propojenost s americkými univerzitami jako je Yale nebo Princeton. Takováto otevřenost posouvá fakultu architektury na Tongji mílovými kroky kupředu.

Obor architektura na Tongji má v Číně výjimečně dobré jméno. Je považována za jednu ze dvou nejlepších škol. Při neuvěřitelně rychlém tempu výstavby a všudypřítomném propagování nových a nových oslnivých architektonických a urbanistických projektů je její společenské postavení vysoké. Je také vidět, že se zrovna nepotýká s nedostatkem financí.

Zajímavým rysem jsou velice časté přednášky architektonických jak ryze čínských, tak mezinárodních kanceláří působících v Šanghaji, které jsou využívány k jakémusi „honu" na studenty či absolventy. Platí totiž stále, že je, alespoň v Šanghaji, nedostatek kvalitních architektů.

Mezi stinnější stránky patří potlačení výuky samostatných ateliérů pouze na dva semestry a občasná zoufalá úroveň angličtiny některých vyučujících. Svoboda slova není zaručena stoprocentně a kolují příběhy o nuceném odchodu profesorů. Někdy až přílišná posedlost napodobováním západního příkladu i se všemi jeho chybami nebo v milné interpretaci a absence většího navázání na bohatou čínskou architektonickou historii a nedostatečná hrdost na tyto hodnoty.

Celkově velmi špatný vztah Číny a internetu se promítá také do situace v kampusu, kdy připojení buď vůbec nefunguje, nebo je velice pomalé, což velice omezuje tento zdroj informací.

Jak je známo, v Číně se kopíruje vše a ve velkém počtu, což platí také o architektonických publikacích. To má za následek situaci velmi příznivou pro studenty architektury, kterým se takto mnoho materiálů stává cenově dostupnými. Velmi příznivé ceny platí také o komerčních cenách tiskařských služeb a výtvarných potřeb.

TEXT LUKÁŠ VÝTISK, JAN KARÁSEK
---

Projekt regenerace městského bloku v Šanghaji - studentský projekt

Fenomén: Naše město podléhá fragmentaci. V současnosti je blok za blokem přeměňováno v jiné, ale způsob, jakým se vyvíjí, vede k řadě neočekávaných problémů. Starý blok byl nahrazen novým. Mnoho funkcí bylo brutálně potlačeno, jen za účelem vytěžit z pozemku i ten poslední juan. Fragmentace se stává vážným problémem. Současný způsob vývoje způsobuje fragmentaci prostoru vertikálně i horizontálně. Vede k oddělení globálního a lokálního, až k postupnému vytlačování lokálního.

Strategie: Naší strategií je propojení. Hledáme program umožňující přechod mezi primárně odlišnými funkcemi. Vytváříme systém životaschopných prostorů, evokující původní město.

LUKÁŠ VÝTISK, JAN KARÁSEK, LI CHEN, ZHAO ZHENG, SHI XUEYANG 

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 372     ne: 1005

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb