přeskočit na hlavní obsah

Stavební izolace z ovčí vlny

/up/images/featured/images/izolace_ovci_vlna.png

O stavebních izolacích z ovčí vlny jsme přinesli krátkou zprávu z veletrhu ve Welsu v Rakousku na jaře 1999. V letošní reportáži z tohoto veletrhu jsme další podrobnosti nepřinesli z následujícího důvodu. Podařilo se nám kontaktovat nově vzniklou českou firmu, která výrobu ovčí vlny pro stavební izolace rozjíždí.

Proč ovčí vlna?

Ovce provázejí lidstvo od pravěku. Jsou to živí tvorové, kteří patří do přirozeného řetězce života na Zemi. Spotřebovávají nevyužitelné porosty na neobdělávaných plochách, kde udržují ekologickou rovnováhu. Likvidují plevele i nálety z plevelných keřů a stromů. Rozmnožují se bez továrních hal a strojů, s minimem nákladů a lidské práce. Prakticky 24 hodin denně nám dávají maso, mléko a vlnu, která nás v současné době začíná zajímat nejvíce. Je to důmyslný izolační materiál, s jehož pomocí ovce přežívají při padesátistupňovém teplu v Austrálii i při stejně velkých mrazech.

Technické údaje

Ovčí vlna se nemusí chránit před sluncem, nehoří, je to rohovina. Při podpůrném hoření se pouze „škvaří.“ Podle normy DIN patří do třídy hořlavosti B 2. Je samozhášecí. S vlhkostí svoji izolační vlhkost neztrácí. Je schopna přijmout až 30 % vzdušné vlhkosti a vzápětí ji vrátit do ovzduší. V uzavřeném prostoru vytváří touto schopností přirozenou klimatizaci. Ovčí vlna neškodí zdraví, není karcinogenní. Měrná hmotnost je 12 - 20 kg/m3, tepelná vodivost 0,040 W/m.K. Izolace z ovčí vlny nevyžaduje parozábranu, která podle rakouských zkušeností není nutná, je spíše nežádoucí. Zatím je nutné instalovat ji v místnostech s nadměrnou vlhkostí jako jsou např. prádelny, kuchyně, koupelny a pod.

Vrátíme se na začátek

Technologie výroby stavební izolace z ovčí vlny byla vypracována na základě patentu Prof. Krčmy z TU Liberec. Autorem technologie stavební izolace z ovčí vlny je Ing. Tuvora. Technologická linka na výrobu izolace je před dokončením a může začít ještě v letošním roce vyrábět. První linka je schopna zpracovat ročně vlnu od sto tisíc ovcí a vyrobit tak 800 000 m izolace, což představuje 26 000 m3. Nahrazením stejného množství minerálních izolací, coby budoucího obtížně odstranitelného odpadu lze ušetřit 640 000 kWh/rok. Navrženou technologií vyrábí izolaci z ovčí vlny pouze Rakousko. Pokud se týká ceny, předběžně se předpokládá, že u výrobce nepřekročí 20 Kč/m2 při tloušťce 1 cm.

Co se tím zlepší?

Minerální izolace se vyrábí z křemičitého písku nebo čediče. Pro těžbu těchto materiálů je nutné vybudovat a udržovat lomy, komunikace, drtírnu, dopravu atd., vše za cenu porušení životního prostředí. Roztavení písku nebo kamene na teplotu 1200 - 1400 "C je nezbytným krokem. Teplo na roztavení činí 1,6 kWh/kg. Vlákno po úpravách je nutné spojovat až do nedávna do desek či nábalů formaldehydovými pojivy. Vyrobený materiál nám dnes sice šetří peníze za teplo, po dožití domů se však stane obtížným odpadem, jehož likvidace bude možná dražší než výroba. Tento úkol čeká zákeřně na budoucí generace. Z hlediska odpovědnosti za budoucnost by v ceně každého kg minerální vlny měla být obsažena i cena za jeho likvidaci. Lze říci, že dnes vyrábíme minerální izolace na úkor příštích generací.

V České republice se vyrobí ročně cca 25 až 30 000 tun minerálních vláken. Z toho přibližně polovina je spotřebována na stavební izolace. Je to asi 1,5 kg na jednoho občana naší republiky. Pro Evropu to činí minimálně půl miliardy kg za rok, což představuje cca 20 miliónů m3.

Jak dál?

První myšlenka výroby stavebních izolací z ovčí vlny byla realizována. Technologická linka na výrobu se připravuje a výroba naběhne v prosinci tohoto roku. V současné době se tento materiál certifikuje a nastoupí etapa aplikačního výzkumu. Ta může přinést další poznání a závěry. Z ekologického a energetického hlediska je pokračování této cesty více než žádoucí.

Z podkladů výrobce vybral: Jaroslav Peterka

Seriál: Tepelné izolace - článek z roku 2000

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 280     ne: 376

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb