přeskočit na hlavní obsah

stavební chemie: Nivelační stěrky - spása i potíž

/up/images/featured/images/nivelacni_sterky.png

"Tak máme hotovo, pěkně jsme napenetrovali, stěrku namíchali a vylili, konec konců už jsme to dělali minimálně stokrát, tak proč by v tom měl být nějaký problém." Najednou zjistíme, že naše práce je ta tam, plocha je celá rozpraskaná a jde velice snadno oloupat, nebo je samý flek, bílá místa se střídají s úplně tmavými. Když se k tomu přidá neustále měkký povrch nebo vzhled jako měsíční krajina - samý kráter - pak jediné, co nechtějí řemeslníci slyšet, je konstatování, že to půjde alespoň pěkně seškrábat. Bohužel to tak většinou nakonec dopadne. Jak takovému scénáři předejít?      

1. chyba: podklad

Nejčastější chybou hned na začátku realizace je podcenění přípravy podkladu. U novostaveb a samozřejmě u všech "rychlostaveb", kde nemůže být ani řeči o vyzrálém betonu, je největší riziko ve vlhkosti podkladních betonů.Tady musíme být zvláště obezřetní a před aplikací vyrovnávacích stěrek vždy měřit zbytkovou vlhkost podkladu. Samozřejmostí je i kontrola povrchu na přítomnost cementového mléka, které vytvoří měkkou separační vrstvu, na níž nic nedrží. Jeho odstraněním škrabkou nebo odtrhnutím plochu připravíme pro další operace. I když jsou u nás historicky nejrozšířenější cementové podklady, stále více se objevují i podklady anhydritové (CaSO4). Tady je prověrka a posouzení více než na místě. Citlivost půlhydrátu na vlhkost je známa, méně známy jsou procentuální hodnoty, které musí podklad před následnou další aplikací dosáhnout (viz. tabulka). Avšak téměř neznámým aspektem je reakce vody (záměsová voda z cementových stěrek nebo lepidel) s neutrálním sádrovým prostředím. Při postupném cementu a v něm obsažených síranů společně s hydrátem hlinitým a hydroxidem vápenatým vytváří agresivní voda objemové krystalky. Vzniká krystalizační tlak, jehož vlivem se následně jednotlivé vrstvy trhají a anhydrit bobtná (ztrácí soudržnost).

Jedním druhem těchto objemových krystalků je etrengit, který při svém vzniku zvětšuje objem 2 - 4,5 x (v literatuře lze najít i 8x). K tomuto jevu může dojít jak během několika týdnů, tak i let. K eliminaci rizika přispívá vhodná aplikovaná penetrace.

Samostatnou kapitolou jsou rekonstrukce objektů, kde není naprosto jasné, jaké materiály byly aplikovány na plochu v minulosti. V těchto případech je skutečně nezbytné věnovat maximální pozornost připravovanému podkladu.

Měli bychom provést zkoušku savosti, pokud jsou na ploše zbytky starých nátěrů, různobarevné skvrny nebo zbytky lepidel, zkontrolovat, zda tyto materiály nejsou mastné nebo vodou rozpustné. Předejdeme tím následným problémům ještě včas. kdy se dá ledacos napravit vhodnou penetrací nebo mechanickou úpravou.

Nezřídka se stává, že naši předchůdci v zájmu pěkného pohledu na beton plochu napustili vodním sklem nebo nějakou "prima" disperzí, která čeká na svou příležitost a ve spojení se záměsovou vodou stěrky vykoná své. V takových případech právě zkouška savosti může mnohé prozradit. Stačí na plochu nalít trochu vody a počkat, až se voda vypaří anebo vsákne. Podle toho, jak rychle se vsákne, lehce zjistíme, jak moc máme penetrovat.

Pokud se voda vypaří a na ploše zůstanou bílé nebo jinak zbarvené skvrny, může to svědčit o tom, že je plocha něčím napuštěná. Jestliže se na ploše obleví rezavé skvrny, může to být aplikací magnezitového potěru. Takové skvrny bývají mastné a při použití obyčejné penetrace na bázi disperze se může stát, že nepřilne dostatečně k povrchu. Při různorodém povrchu nebo při nejasnostech s přípravou podkladu je dobré využít služeb technického servisu dodavatele stavební chemie a nechat si navrhnout optimální řešení pro danou situaci.  Viď. tab. 1

2. chyba: nesprávná volba stěrky

Zapomeňme na pionýrská léta lití stěrek, tenkrát shrnovaných pod jednotný název "teralit". Název se ujal díky jedinému výrobci a dodavateli (při vší úctě k současným produktům stejnojmenné značky), jednak i pro terminologickou jednoduchost spojenou i s jednoduchým chápáním stavebního řemesla v letech minulých. Lití teralitů byla doména nejlepších zedníků a jednotlivé divize si tyto "vyvolené" půjčovaly ze stavby na stavbu. Vzpomeňme s úsměvem na dobu, kdy se po vylití "teralitů" chodil stavbyvedoucí modlit, aby "to vyšlo", ve fázi schnutí se nesmělo snad ani zakašlat, aby se hmota nelekla, a když se překonal kritický nejcitlivější týden, slavilo se o sto šest.

Časy se mění, stejně tak se mění nivelační hmoty i podklady a prostředí, kde se tyto hmoty používají. Není zvláštností, že se nyní nivelují dřevěné nebo ocelové podklady, vyrovnávají se rozdíly od jednoho do několika desítek milimetrů, nivelují se plochy napodlahovém vytápění, zkracuje se doba vysychání stěrek až do extrémů, nivelují se podlahy v průmyslových provozech nebo exteriérech atd. Pouze skuteční výrobci - specialisté si umí s takovými problémy poradit. Vzhledem k tomu, že nivelační stěrky a potěry stojí v dnešní době hodně peněz, neměl by se řemeslník nebo stavebník spoléhat pouze na znalosti z druhé ruky, ale měl by se pídit po kvalitních informacích servisních středisek. Pouze tam nebo na inovovaných školeních se lze dozvědět odpovědi na otázky typu: proč se používají na přípravu směsí písky s kulatým zrnem, jaký je smysl vláken v nivelačních stěrkách, proč nejsou vhodné jako finální vrstva (až na výjimky), proč se nesmí stěrkovat ve více vrstvách, proč je důležitá přestávka mezi mícháním stěrky, jak se správně hmota rozprostírá a jak napojuje, čím se liší jednotlivé hmoty a jakou tedy zvolit, jak řešit dilatace plochy atd.

3. chyba: vlastní provedení

Zásada číslo jedna při samotné aplikaci stěrek je v maximální míře dodržovat předepsané mísení s vodou. Je třeba si uvědomit, že tyto materiály jsou skutečně chemické sloučeniny a ne pouze namíchaný cement a písek. Tím, že dodržíme doporučené dávkování, zahájíme správnou chemickou reakci, na jejímž konci bude perfektně vypadající podlaha. Odchylka o půl litru do plusu proti předpisu může daný materiál naprosto znehodnotit a míchání materiálu stylem "přiměřeně, přiměřeně..." není zrovna to pravé.

V lepším případě vytvoříme plochu podobnou maskovací celtě a jen těžko budeme investorovi vysvětlovat, že je to módní, a v horším případě znehodnotíme plochu tak, že nás to bude stát peníze, čas a hlavně to nejcenější - dobrou pověst.Při aplikaci stěrek ve větších tloušťkách bychom se měli vyvarovat vrstvení stěrky. Jednotlivé vrstvy se mezi sebou nemusí propojit a ve výsledku vytvoříme plochu odlupující se přesně po vrstvách, které jsme lili (častý obrázek u staveb, kde se kombinují nivelační hmoty od různých výrobců). Když už musíme plochu vrstvit, měli bychom mít na paměti, že vrchní vrstva musí být vždy o něco slabší než spodní. A spodní vrstva musí být dostatečně vyschlá a opět napenetrovaná. Při nedostatečném vyschnutí spodní vrstvy dojde k nesourodému vysychání vrstev a tím k velkému smykovému pnutí. které způsobí deformaci stěrky a její odtržení od podkladu. Často se zapomíná i na pružné ukončení stěrky od svislých konstrukcí vložením dilatačního pásku. Zejména silnější vrstvy si o "únikový prostor" řeknou, bohužel, pro řemeslníka už je pozdě.

4. chyba: spěch

Samozřejmě bychom měli dbát pokynů pro aplikaci stěrek, jako je teplota vzduchu, záměsové vody a podkladu. Receptury současných stěrek se postupně přizpůsobují nynějšímu stylu výstavby se všemi jeho neduhy, od porušování jednotlivých technologických postupů až po nezdravou rychlost dokončování stavebních děl. Jestliže je hmota pochozí po dvou hodinách, je to doba skutečně nezbytně nutná pro akceptovatelnou hydrataci. Ale po dvou hodinách je již plocha pochozí pro ostatní řemesla a stavba "nestojí".

Průvan nebo otevřený prostor, na který žhne slunce, tento proces neurychlí a stane se přesný opak. Obecně tedy platí, že nic se nesmí uspěchat, a když, tak jenom trochu..., ale vždy tak, abychom si mohli za svojí prací pevně stát a abychom dělali čest svému řemeslu. Nivelační stěrky jsou citlivé hmoty, které se umí při správném zacházení odměnit. Nejen opticky - příjemnou plochou vyzývající podlaháře nebo obkladače pro kladení metrů, ale i příjemným pocitem z kvalitně odvedené práce.

Autoři: Ing. Radek Hůla, Petr Obraz, Schönox
Foto:  Schönox

zdroj: www.az-podlahy.cz

Líbil se vám článek?

ano: 615     ne: 573

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb