přeskočit na hlavní obsah

Solární fotovoltaická elektrárna 10 kW Mravenečník

Mravenecník, obnovitelné zdroje, solární fotovoltalická elektrárna

Na základě požadavku ČEZ a. s. byla v Bezděčíně na Českomoravské vysočině na přelomu let 1993/94 instalována firmou TRIMEX TESLA zkušební stanice se solárními íotovoltaickými (EV) moduly o výkonu 500 W. Po vyhodnocení výsledků instalace začala konstrukce a výroba první solární FV elektrárny s výkonem 10 kW v ČR. Tato byla určena pro ověření alternativní technologie výroby elektrické energie s její dodávkou do veřejné elektrické rozvodné sítě. Výstavba probíhala v roce 1995 a do provozu byla uvedena v roce 1996. Je umístěna v náročném prostředí pohoří Hrubý Jeseník ve výšce 1160 m n. m., v polygonu elektrárenské společnosti ČEZ a. s., spolu s farmou větrných elektráren o celkovém výkonu 1,1 MW a vodní přečerpávací elektrárnou Dlouhé Stráně s výkonem 630 MW.

Solární pole elektrárny je umístěno na horském hřbetu. Pro instalaci řídícího stanoviště a invertorů je využita část budovy s transformátory a velínem sousedních větrných generátorů. Celý systém je navržen tak, aby nerušil a nepoškozoval prostředí chráněné krajiné oblasti. Zaujímá plochu 495 m2.

FV elektrárna se skládá ze dvou nezávislých sekcí s výkonem 5 kW. Každá napájí jednu fázi 3 fázové rozvodné sítě. Jedna sekce solárního pole obsahuje pět paralerních větví, z nichž každou tvoří 20 solárních modulů M - S36 - 53 v sérii. Stejnosměrný výstupní proud ze sekce je až 17 A při napětí 300 V. Výkonový invertor PV - WR 5000 mění tento stejnosměrný proud na střídavý a dodává jej do sítě. Vzhledem k solárnímu poli pracuje v režimu MPPT, to znamená, že jej zatěžuje tak, aby nezávisle na intenzitě slunečního záření, teplotě okolí a rychlosti větru pole pracovalo v bodě maximálního výkonu. Invertory lze programově přizpůsobit vlastnostem konkrétního solárního pole. Monitorovací systém FVE obsahuje externí PC pro průběžné měření a archivování provozních výkonů, informací a meteorologických podmínek. Provoz FV systému je plně automatický, s vlastní diagnostikou a možností manuálních zásahů.

Na základě provozních zkušeností z této experimentální FV elektrárny lze konstatovat, že při současné výkupní ceně energie (cca 1,13 Kč/kWh), v podmínkách střední Evropy, tyto zdroje nemohou zatím nahradit ani účelně doplňovat klasické zdroje energetické soustavy. Vzhledem k poměrně nevýhodným podmínkám slunečního svitu během roku a realizačním nákladům na solární systém je cena vyrobené energie stále ještě vysoká. Tyto zdroje jsou však velmi výhodné a často přímo nenahraditelné v případech, kdy je nutno napájet stabilní nebo mobilní elektrická zařízení s příkony řádu jednotek až stovek wattů v místech, kde není dostupná energie z rozvodné sítě. Pak náklady na realizaci FV systému jsou podstatně nižší než klasická elektrifikace.

Připravil: Ing. Josef Smerda

Základní technická data 10 kW solární elektrárny Mravenečník.
Jmenovitý výkon solárního pole
Orientace a úhel sklonu modulů     jih, 45', pevný
Počet a typ solárních modulů 2 x 100ks, M - S36 - 53
Max. stejnosměrný pracovní proud    17 A
Stejnosměrné pracovní napětí    typ. 300 V
Typ invertoru    2 x PV-WR 5 000
Rozsah MPPT invertoru    (240 - 400) V
Pracovní kmitočet    20 kHz
Výstupní napětí    230 V/3 fáze / 50 Hz
Typická účinnost 2 x 5 kW    91 %

Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r. 2000

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 287     ne: 253

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb