přeskočit na hlavní obsah

Snížení energetických náročností budov - tepelné čerpadlo

/up/images/featured/images/tepelne_cerpadlo_energeticka_narocnost_0.png

Energetickou náročnost objektů lze v zásadě snížit dvěma způsoby. Pasivní metoda spočívá v eliminaci úniku tepelné energie obvodovým pláštěm, což je všeobecně akceptováno jako správné řešení.

Druhou možností jak snížit energetickou náročnost je cesta aktivní, což znamená instalaci takového tepelného zdroje, který minimalizuje nakupované množství energie při zachování potřebného množství energie pro vytápění domu a ohřev vody. Na „energetické srdce domu“ se často zapomíná a stále ještě převažuje metoda využívání klasických kotlů, i když jsou i u nás dnes tepelná čerpadla skvělých parametrů.

O tepelných čerpadlech pro rodinné domy se už dnes ví, že je to velmi výhodné řešení, především z hlediska provozních nákladů, které jinak v souvislosti s růstem cen energií rychle stoupají.

To co platí pro rodinné domky je analogické i pro bytové domy, přičemž představy o „mimořádně“ drahých zařízeních už dávno nejsou opodstatněné. To platilo tehdy, kdy energie byly levné přičemž ekonomické přínosy nebyly s využitím tepelných čerpadel nikterak zázračné.

Doba a s ní i ceny energií se mění a proto také využívání tepelných čerpadel se i u nás dostává do popředí zájmu s cílem snížit množství nakupované energie.

Správně dimenzované tepelné čerpadlo sníží spotřebu energie pro vytápění zcela běžně o 50, ale také až o 70 %. Proč je v úsporách až 20 % rozdíl, to souvisí s tím, jaký je stávající topný systém a do jaké míry se provedla nebo provedou tepelně - technická opatření.

Při snížení nakupované energie jen o 50 % lze snadno spočítat, kolik to představuje ročně ve finančním vyčíslení. Často se jedná o statisícové částky u větších objektů. To vypadá velmi lákavě, ale vždy existují nějaká ale..., kterých bych se chtěl dále dotknout.

Tepelné čerpadlo a topný systém

Stojíme-li před rozhodnutím, že starý topný systém bude nutno vyměnit vzhledem k jeho technickému stavu, pak je to poměrně jednoduché, když se nový topný systém provede jako „nízkoteplotní“ s teplotou topné vody do 55 °C, což je úroveň, kterou běžná tepelná čerpadla zvládnou.

Neuvažuje-li se s výměnou topného systému, pak je třeba se zabývat zjištěním, jakou teplotu je za venkovních nízkých teplot do topného systému nutné dodávat při dostatečném vytopení obytných místností. Je-li vyšší než 60 °C, pak je nutno použít tepelná čerpadla „středoteplotní“, která fungují i s teplotou topné vody 70 °C, ale je to pak na úkor jejich výkonu a efektivnosti provozu.

Nejlepších výsledků se dosáhne, pokud se objekt v rámci modernizace zatepluje, zpravidla výměnou starých oken, případně zateplením obvodového pláště. Při takto snížených tepelných ztrátách se snižuje rovněž potřebná teplota topné vody a to je výborné právě pro využití tepelných čerpadel. Spojením zateplení s tepelným čerpadlem se projeví významně na množství nakupované energie. Zpravidla to vede k tomu, že se nakupuje elektrická energie pro pohon tepelného čerpadla za zvýhodněnou cenu dle tarifu D 56 po dobu 22 hodin denně.

Jaké tepelné čerpadlo zvolit ?

Obecně je v povědomí, že tepelné čerpadlo potřebuje mít hluboké vrty, ze kterých získává teplo a to pak tepelné čerpadlo povyšuje na úroveň využitelnou v topném systému nebo pro ohřev vody.

To je samozřejmě pravda, ale pro provedení vrtů je nutno mít pozemek, kde se provedou, což může být problém, protože většina domů má pozemek o 1 m větší než je zastavěná plocha objektu a to pro provedení vrtu nestačí.

Takže co tedy dělat?


Naštěstí vývoj v technologiích tepelných čerpadel pokročil natolik, že dnes je možno získávat tepelnou energii z venkovního vzduchu a to i při teplotách , kdy venku mrzne. Špičková tepelná čerpadla pracují efektivně i při teplotě venkovního vzduchu -20 °C, nejnověji i při -25 °C!
Pak zůstává otázka, kam je nainstalovat, když mimo dům nemůžeme.

Kam s ním?

Jsou dvě možnosti :

a) Většina panelových domů má ploché střechy, takže to je to správné místo kam je umístit, přičemž se rozumí s provedením takových úprav, aby svým provozem nerušila obyvatele domů. Zpravidla až do nejvyšších pater vedou instalační šachty, kterými lze vést potrubí s topnou vodou. Kotelny nebo výměníkové stanice bývají v přízemí, takže je to otázka svedení trubek ze střechy do „kotelny“, kde se napojí do stávajícího systému, přidá se doplňkový tepelný zdroj, který vypomáhá, když je venku taková zima, že tepelné čerpadlo již samo nestačí dům vytopit, doplní se řídící automatika a dá se říci, že je to hotovo.

b) Není-li k dispozici plochá střecha, pak často bývají v přízemí domu méně využívané prostory jako jsou kočárkárny, mandlovny a prádelny, které již neslouží svému účelu a bylo by do nich možno umístit technologii tepelného čerpadla systému vzduch-voda.

Pokud se jedná o bloky panelových domů, je lépe udělat pro každý vchod „vlastní kotelnu s tepelným čerpadlem“ než jednu velkou pro celý komplex, což by mohlo způsobovat prostorové problémy.

Ohřev teplé vody

To co platí pro tepelná čerpadla určená pro vytápění je analogické pro ohřev vody s tím, že je žádoucí nahřát dostatek vody pro pokrytí ranní a večerní odběrové špičky. Pro tento účel se instalují akumulační zásobníky odpovídajícího objemu.
Když shrneme výše uvedené informace, pak se otvírá cesta k mimořádně vysokým energetickým úsporám a současně snížení emisí „skleníkových plynů“, vzhledem k tomu, že je v obrovském množství kolem nás. Nemusí být spalována fosilní paliva, v naší zemi především zemní plyn, jehož zásoby jsou omezené. Je strategickou surovinou, kterou nemáme a prakticky všechen musíme importovat ze zahraničí.

Nemusíme se obávat toho, že se okolí našich obydlí vlivem využívání tepla ze vzduchu ochladí. My si to teplo pouze „půjčíme“ a doma se jím zahřejeme a ono se zase vlivem tepelných ztrát domů a větráním vrátí tam, odkud jsme si ho vypůjčili.

Není to elegantní řešení, které nám navíc ušetří spoustu peněz za nákup energie pro vytápění a ohřev vody?

Tato metoda snižování energetické náročnosti budou s využitím tepelných čerpadel je u nás prozatím poměrně nová, protože nás náklady na vytápění příliš nezajímaly. Všechno však má svůj vývoj a nastal čas k šetření energiemi a pečovat o životní prostředí pro dnešní i budoucí generace.

Ve vyspělých zemích EU to není nic mimořádného, že se bytové domy vytápí tepelnými čerpadly a jejich čas u nás právě nastává. Začněme počítat a zjistíme, že není do budoucích let jiná cesta než využít energii, která je všude kolem nás a to zcela „zadarmo“.

Krytí potřeby tepla tepelného čerpadla vzduch-voda a země-voda

>> vid prezentaci

Ing. Josef Slováček, TERMO KOMFORT, Brno

Seriál: Tepelné čerpadla - článek z roku 2004

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 454     ne: 435

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb