přeskočit na hlavní obsah

Sluneční kolektory s hladkým nebo rastrovaným sklem?

solárni kolektory

Odborníci se často dohadují, zda je lepší používat na sluneční kolektory hladké nebo rastrované sklo. Výhoda rastrovaného skla je v tom, že dokáže (pokud je rastr otočen vně kolektoru) zachycovat sluneční paprsky i z menších úhlů dopadu. Vhodně provedený rastr může také tvořit tzv. „tepelné zrcadlo" a zvyšovat množství zachycené sluneční energie. V zimě ale déle „drží" sníh! Hladké sklo se při malých úhlech dopadu sluneční energie chová reflexně tj. sluneční paprsky odráží. Větší zisky jsou až z jistého sklonu (jisté „kolmosti") dopadu sluneční energie. Zato v zimě „nedrží" sníh a výkon kolektoru je proti rastrovanému sklu vyšší.

Mé zkušenosti

•    Velmi záleží na sklonu kolektorů a na jejich použití. Pokud sluneční kolektory používáme na přípravu teplé vody (TV), tak se jedná většinou o roční období duben až září. U tohoto kolektoru potřebujeme v tomto období využít sluneční energii maximálně. To znamená, že v našich zeměpisných podmínkách bude optimální sklon kolektorů směřujících k jihu kolem 45°. Potom bude asi jedno, jestli kolektory v zimě zakryje sníh nebo ne. Jiné to ale bude u zákazníka, který chce připravovat TV celoročně, tj. i v zimě, nebo pokud se jedná o kolektory, které mají v zimě i přitápět dům.

•    Pokud budeme chtít využívat sluneční energii i v zimě na přitápění, tak je především zapotřebí použít vhodný typ slunečního kolektoru (s vysoce selektivním povrchem a pokud možno s izolací absorbéru pomocí vakua).

•    Zajímavý je také sklon kolektorů, tj. úhel od vodorovné roviny. Ten je zapotřebí přizpůsobit poloze Slunce v zimě, kdy chceme Sluncem přitápět, nejlépe v období od konce ledna nebo do poloviny listopadu. Z toho vyplývá nutnost sluneční kolektor „téměř postavit". Nejsou nijak „proti srsti" sluneční kolektory, které jsou zabudovány do fasády, (úhel od vodorovné roviny je 90°).

•    Jak víme, v zimě sníh bývá, v letošním roce až nad průměr a proto je rozhodující každá „troška" energie ze Slunce, protože to je cenná deviza zdarma, šetřící rodinný rozpočet.

Na několika fotografích dokládám jak vypadá situace u slunečních kolektorů, které slouží pro přitápění domu a jsou vakuové. Obecně se říká, že vakuové kolektory nejsou schopny se zbavit v zimě sněhu, protože jsou velmi dobře izolovány právě vakuem a že tudíž teplo získané absorbérem nepronikne na povrh zasklení, aby umožnilo odtání sněhu. Vše záleží na sklonu kolektorů!

Pozorované místo

Detail působení sněhu na typ zasklení. Je vidět, že 3 pravé kolektory s rastrovaným sklem zadržují sníh více, než další s hladkým zasklením.

Pohled jak začínající sluneční záření působí na sníh. Z hladkého zasklení sjede sníh dříve než z rastrovaného zasklení.

Pozn.: pod 3 ks kolektorů úplně vpravo jsou pod sněhem 4 kolektory uložené na střeše, která má sklon cca 40° (viz poslední obrázek).

Jedná se o místo cca 25 km jihovýchodně od Brna a solární soustava slouží k přitápění. Orientace kolektorů jihozápad, sklon 60° od vodorovné roviny. Při pohledu na kolektory je zleva první kolektor vakuový s prizmatickým zasklením, následuje 9 vakuových kolektorů s hladkým zasklením a 3 „obyčejné" nevakuové kolektory s prizmatickým zasklením, které slouží jako předehřev soustavy zapojené v sérii. Podle Tiechelmannova zapojení je 2x 5 kolektorů zleva. Soustava slouží na předehřev TV a přitápění, v létě jen pro TV a akumulaci tepla do akumulátorů: 2 500 l + další 3 500 l. Posledně jmenovaný slouží v zimě jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo voda-voda, do kterého dodávají sluneční kolektory teplo asi od 10 až do 30 °C. Tato teplota je pro TČ velmi výhodná

Antonín Hrabec

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 263     ne: 318

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb