přeskočit na hlavní obsah

Savoniůsův větrný motor

/up/images/featured/images/Savoniusuv_vetrny_motor_0.png

Nejčastěji využívaným typem větrných motorů, vyrábějících elektrickou energii, je typ s horizontální osou rotace. Dále jsou používány typy s vertikální osou rotace a speciální typy. Nejčastějším typem rotoru je pak vrtule (rychloběžný typ), následuje lopatkové kolo (pomaloběžný typ) a speciální rotory. Otáčky rotoru, poháněného větrnou energií, jsou převodovkou přenášeny na vlastní generátor (dnes se už místo převodovky používá elektronický měnič kmitočtu). Nejčastěji používaným typem generátoru v malých elektrárnách je generátor stejnosměrný (v kombinaci s akumulátorem vhodný pro autonomní provoz). Generátory můžeme rozdělit podle konstrukce na synchronní a asynchronní. Tolik nejkratší popis využití větrné energie

„SAVONIUS“

Tento typ motoru se svislou osou otáčení byl odvozen z principu starých větrných motorů zPersie a Číny, kde sloužily k pohonu mlýnů. Pracovní plochy lopatek byly zakřiveny, čímž vznikal rozdíl tlaku na „návětrné“ a „závětrné“ straně a docházelo tak k pohybu. Princip dnes známe z různých samohybných poutačů. S vodorovnou osou otáčení ho lze využít i jako MVE.

WINDSIDE

Finská firma Oy Windside Production Ltd. vyrábí tyto motory pod názvem Windside (dále jen WS) profesionálně. Je to vertikální větrná turbína, založená na technice plachetnic, s rotorem, který se otáčí jako dvě spirálové tvarované lopatky. První testy v jižním Finsku na zemi i na moři potvrdily zkušenosti získané ve větrném tunelu v laboratoři. Výzkum a vývoj WS trval 19 let a byl zaměřený na určení výkonnostních tříd pro výrobu elektrického proudu. Vývojové práce připustily vývoj WS turbín i pro větší rozměry. Konstrukce turbín jsou rozdílné. Rozdíly vyústily do abecedního označení modelů A, B a C. Označení je úměrné účelu a okolním poměrům jednotlivých modelů. Turbíny A odolávají větru do 60 m/s, B do 40 m/s a C do 30 m/s. Přitom vyrábějí energii po celou dobu přípustného větru. Veškeré turbíny jsou odolné proti bouřkám, mrazu, ledu, horku a vlhkosti.

WS-turbíny začínají dodávat proud již při velmi malých rychlostech větru. Větší zařízení musí být uvedeno do otáček pomocí akumulátoru. Startovací rychlost větru pro typ WS-0,15 je 4 m/s, pro WS-0,30 3 m/s a pro větší zařízení 2 m/s. Největší typ WS-12 může dosahovat výkonu cca 5 kW, ve speciálním provedení až 25 kW. Vyráběný elektrický proud je kontinuální, bez snižování otáček rotoru, větší modely startují při rychlosti větru dokonce 1 m/s.

Největší lopatky sériové produkce WS-turbín mají průměr 1 m a výšku 4 m. Podle studií Technické univerzity se mohou výsledné rozměry stupňovitě zvětšovat, aniž by se měnila geometrie lopatek. Tyto turbíny mohou být vysoké dokonce až 200 m, s průměrem 70 m, což by již zaručovalo elektrický výkon v řádu megawatt.

ZÁVĚR

V našich podmínkách mohou tyto zdroje suplovat reklamní poutače a soupeřit při výrobě elektřiny s fotovoltaickými články všude tam, kde není veřejná síť, je zapotřebí menší množství proudu a výpadek větru nebo slunečního záření nahradí akumulátor.

Pramen: www.windside.com
Foto: Ing. Mihail Poleacov

Ing. Jaroslav Peterka

Seriál: Větrná energie, článek z roku 2005

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 662     ne: 516

Doporuč

Všechno o: Malé větrné elektrárny, Větrná turbína
firmy, články, foto

 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb