přeskočit na hlavní obsah

Rodinný dům Praha - Záběhlice

rodinný dům

Při navrhování domu jsme hledali řešení, které by zhodnotilo jeho umístění na prudkém svahu a zároveň vstoupilo do stávajícího stavitelského prostředí lokality soudobým názorem, ale nearogantním způsobem, použitím spíše krajinářského pojetí úlohy. Novostavba nedominuje svému okolí, ale záměrně se v krajině utápí a rozpouští zapuštěním do terénu a rozčleněním na více menších objemů, výrazně dělených na spodní podlaží a nástavby. Přírodní materiály, štukové omítky a kamenné přizdívky suterénu spolu s využitím popínavých rostlin začlení dům do zahrady.

Svažitosti terénu jsme využili pro terasovité uspořádání stavby a k maximálnímu propojení obytných prostorů v obou úrovních se zahradou. Spodní podlaží domu i doplňkové stavby ze severní strany jsme skryli do terénu. Navázali jsme na stávající terénní prvky a snažili se připodobnit spodní podlaží s ložnicemi kamenným opěrným zdem v sousední zahradě, takže objem spodní části stavby působí spíše jako terénní úprava pozemku. Na této plošině, co nejvíce propojené se zahradou, se nachází pobytová a vstupní část, na jižní straně zakrytá výrazně vykonzolovanou střešní deskou.

Vstupní dvorek je chápán jako venkovní místnost - předsazené atrium, vymezené ze tří stran stejně vysokými zdmi - severní fasádou vlastního domu, východní fasádou dílny a plotem. Konstrukce přístřešku na parkování je pojata jako ocelová pergola.

Kromě obývacího pokoje s jídelnou a kuchyňským koutem investor požadoval tři ložnice a pracovnu. Obě podlaží mají přímý výstup na pozemek. Hlavní obytné místnosti jsou spolu s pracovnou v přízemí, tři ložnice se zázemím jsou v polozapuštěném suterénu. Řešení podesty umožňuje v budoucnu oddělit schodiště od obývacího pokoje a zpřístupnit ho přímo ze vstupní haly. Tímto způsobem vznikne v suterénu nezávislá obytná jednotka.

Stavba je navržena jako dvoupodlažní příčný dispoziční i konstrukční třítrakt. Horní podlaží, denní část domu, je na jižní fasádě bohatě prosklené, aby všechny prostory využily výhledy do záběhlického údolí. Krajní místnosti jsou zastíněny přečnívající střechou, střední trakt bude ochráněn vnějšími textilními screenovými roletami. Přehlednost obytné části je podpořena jednoduchým, snadno čitelným a záměrně zviditelňovaným konstrukčním řešením.

V suterénu, zvenku ztvárněném jako kamenná opěrná zeď, jsou ložnice se zázemím. Toto patro je i přes možnost výstupu na terén pojato jako intimní část, schovaná pod obytnou terasou. Ložnice mají francouzská okna pečlivě vyvážené velikosti, je počítáno s ostěním, které skryje pevnou část rámu oken. Podlaha v suterénu uskakuje podle spádu svahu, což na jedné straně přibližuje obytné místnosti terénu a na druhé minimalizuje výkopy v zadní části domu.

Sklad s garážovým místem na střeše je řešen v návaznosti na severní fasádu domu. Pohledová výška dolní části objektu po nízkou atiku je stejná jako výška severní stěny domu pod střechu a je s domem „spojena" nadpražím nad průchodem na západní terasu. Na dílnu navazuje stejně vysoké plné oplocení. Parkovací přístřešek v horní části objektu má nosnou svislou a vodorovnou konstrukci ze žárově pozinkovaných válcovaných profilů. Mezi sloupky budou výplně z pozinkovaných drátěných plotových dílců sloužící jako opora pro popínavé rostliny.

Zahrada je rozdělena do několika teras oddělených svahováním. Propojeny jsou schodišti a dolní terasy šikmo vedenými pěšinami. Ze zahrady vedou na úroveň přízemí domu dvě venkovní schodiště. Jedno stoupá paralelně se stávajícím schodištěm souseda na terasu u jídelny, druhé spojuje zahradu se vstupním dvorkem. U obou venkovních schodišť stejně jako po celé délce plotu počítáme s uplatněním popínavé zeleně a živých plotů pro dosažení větší obytné hodnoty celé zahrady. V prostoru dvorku budou osazeny v návaznosti na stávající vzrostlý smrk nové dřeviny a popínavé rostliny.

RODINNÝ DŮM PŘED SKALKAMI II, PRAHA - ZÁBĚHLICE
AUTOŘI Ing. arch. Ladislav Lábus, FA ČVUT, Ing. arch. Vít Krušina
PROJEKT L. Lábus AA-Architektonický ateliér
PLOCHA POZEMKU 605 m2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 148 m2
UŽITNÁ PLOCHA 204 m2
OBJEM 920 m2
DODAVATEL Podzimek a synové s.r.o., stavbyvedouci Jan Unger
STUDIE 6/2007
PROJEKT 9/2008
REALIZACE 7/2010

LADISLAV LÁBUS, VÍT KRUŠINA 

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 276     ne: 301

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb