přeskočit na hlavní obsah

Rezidence Kavčí Hory

/up/images/featured/images/kavc_0.jpg

Místo

Rozhraní pankrácké pláně a svažité zeleně na úpatí Kavčích hor má v sobě nezaměnitelnou energii. Terénní zářez stoupající od podolských břehů Vltavy končí na hraně rovinaté pankrácké struktury a bezprostředně navazuje na Centrální park. Probíhající pás přírody se zde stýká s městským parkem. Výběžek s dominantní budovou České televize na severní straně je součástí siluety Kavčích hor a v dálkových pohledech od Vltavy a z protějších břehů vytváří jejich první plán. Vilová čtvrť na úpatí svahu stejně jako bytový komplex v sousedství na jižní straně jsou symbiotickým doplněním stávajících struktur v jejich logice a měřítku. Výjimečnost řešené parcely, spočívající nejenom ve styku městských struktur, ale i v nezaměnitelné morfologii nejbližšího okolí, umožnila ambiciózní záměr postavit zde dům pro nadstandardní „velkoměstské" bydlení.

Koncept

Projekt je tvořen dvojicí budov. Je vytvořen kompoziční vztah velkého a malého domu, které tvoří jeden celek a mají jasnou příbuznost. Jednoduchý kvádr budovy B svým měřítkem navazuje na sousední výstavbu a je umístěn jihovýchodně od hlavní hmoty. Skulpturální hmota budovy A zakončuje a zároveň propojuje pláň se zelenými svahy nad řekou. Je dominantou tohoto místa, vymezuje park a objevuje se i v zajímavých dálkových pohledech. Její monumentální hmota s průhledovým otvorem je severojižně orientována, tudíž v ranních hodinách slunce osvětluje pankráckou stranu a v odpoledních hodinách „svítí" fasáda k Vltavě. Cílem byla určitá monumentalita, ne výška nebo velikost. Budova se svými dvanácti podlažími je jen o něco vyšší než pankrácké panelové domy. Obě hmoty jsou zjemněny texturou a plasticitou jejich fasád. V závislosti na úhlu dopadu slunečního světla mají fasády proměnlivý vzhled.

Typologie

Budova A je řešena jako dvanáctipodlažní se třemi podzemními podlažími v systému polopater. Hlavní vstup do objektu je situován z východní strany od parku. V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí a dva nadstandardní byty. Ve druhém až sedmém nadzemním podlaží jsou umístěny menší byty. V osmém až jedenáctém podlaží jsou byty ve vyšším plošném standardu i s větší konstrukční výškou. V posledním podlaží je umístěn atypický penthouse, který zabírá plochu celého patra. V garážích je navrženo parkování a hospodářsko-technické provozy.

V    suterénech je řešena zčásti i parkovací kapacita pro návštěvníky domu. Vjezd do podzemních garáží a vedlejší vstup do objektu je s ohledem na konfiguraci terénu umístěn ze strany západní. Vertikální komunikace je zajištěna dvěma evakuačními výtahy a schodišťovými jádry. Obě jádra jsou řešena jako chráněné únikové cesty s předsíněmi. Celkem je v objektu navrženo 65 bytových jednotek. Byty jsou navrženy s obývacími pokoji a ložnicemi s výhledy k Vltavě, historické části Prahy a do sousedního parku. Mezi třetím a osmým podlažím je umístěn otvor ve zhruba jedné třetině půdorysu.

Budova B je řešena jako šestipodlažní, rovněž se třemi podzemními podlažími, kdy jsou první a druhé podzemní podlaží propojeny se suterény budovy A. Byty v objektu jsou navrženy v nižším plošném standardu. Komunikační jádro je řešeno jako vnitřní požární zásahová cesta. V objektu je navržen jeden osobní výtah a schodiště. V podzemních podlažích jsou situována parkovací stání a zázemí bytů. Vjezd do podzemních garáží je řešen společnou rampou pod budovou A.

V    objektu je navrženo celkem 23 bytových jednotek. Ve společném suterénu je umístěno celkem 117 parkovacích stání.

Konstrukční řešení

Nosná konstrukce spodní i vrchní stavby je provedena jako monolitická, železobetonová včetně obvodových stěn. Izolace spodní stavby je řešena vodostavebným betonem. Schodiště a výtahové šachty jsou rovněž monolitické železobetonové. Střešní konstrukce jsou provedeny ve standardním řešení vrstev s izolací z fóliové hydroizolace. Sklony jsou řešeny polystyrenovými spádovými klíny kladenými na parotěsnou izolaci a železobetonovou stropní desku. Fasády jsou řešeny u obou objektů jako provětrávané s kamenným obkladem a tepelnou izolací z minerální vaty kotvenou k železobetonové konstrukci obvodových stěn. Hlavním materiálem fasád je světle hnědá žula. Horizontální římsy ze sklocementu vytvářejí na fasádě hlavní rytmus a zároveň slouží pro umístění předokenních žaluzií. Okna jsou systémová hliníková.

REZIDENCE KAVČÍ HORY
KLIENT Rezidence Kavčí Hory a.s.
AUTOŘI Václav Alda, Petr Dvořák, Peter Jurášek, Martin Němec, Juraj Sonlajtner, Tomáš Drašner / A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.
GENERÁLNÍ DODAVATEL BM projekt s.r.o.
HRUBÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 11 430 m2
REALIZACE 2008–2010

VÁCLAV ALDA, PETR DVOŘÁK, PETER JURÁŠEK, MARTIN NĚMEC, JURAJ SONLAJTNER, TOMÁŠ DRAŠNER / A.D.N.S. PRODUCTION

zdroj: časopis ARCHITEKT

Líbil se vám článek?

ano: 326     ne: 373

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb