přeskočit na hlavní obsah

Řešení prostoru bývalého pivovaru Světovar

pivovar, světovar

Ideová urbanistická soutěž hledala vizi rozvoje areálu bývalého pivovaru Světovar. V území se nachází několik památkově chráněných průmyslových objektů a několik objektů bez ochrany, s kterými bylo možno nakládat dle uvážení účastníka soutěže. Město má již konkrétní představy o využití objektů s památkovou ochranou - pobočka Uměleckoprůmyslového muzea, městský archiv a tzv. Kultur Fabrik - prostor pro alternativní scénu. Tyto funkce měl návrh akceptovat a navrhnout rozvoj zbývajících ploch. To, že areál průmyslových staveb přecházejících do majetku města hodlá město využít i ke kulturním účelům, je šťastné a v našich krajích ne tak časté řešení.

Do čtvrti Slovany, která je tvořena klasickou strukturou ulic a bloků, tak přináší Světovar „novou muzejní čtvrť", kde se potkají kulturní instituce celostátního významu s alternativní scénou a aktivitami pro volný čas. Území oživí obytné domy, studentské bydlení, kanceláře, obchody, restaurace a kavárny. Klíčem k úspěchu je správné nastavení regulací, které vymezí volné nezastavitelné prostory ulic, náměstí a parků.

Řídíme se následujícími zásadami:
-    Novostavby nemají převyšovat původní zástavbu. Výjimky jsou možné, ne ale v areálu Světovaru, kde by došlo k narušení kompozice stávajících staveb a dominanty komína.
-    Rozvojové plochy musí sestávat z jednotlivých domů různých velikostí, jejichž délka se pohybuje mezi 15-40 m, nikoliv z monobloků.
-    Uliční čára je závazná, hloubku traktu je možné upravit v závislosti na převažující funkci stavby.
-    Přízemí by mělo být určeno pro obchody a služby. U vybraných ulic a nároží jde
o závazný parametr.
-    Podzemní parkování se musí řešit koordinovaně pro každou rozvojovou plochu, s minimem vjezdů.
-    Zachovat ve vnitrobloku rostlý terén pro výsadbu zeleně a vsakování vod.
-    Nepředepisovat materiálové řešení jednotlivých domů, architektonická tvorba je na zodpovědnosti architektů.

Rozvoj areálu si představujeme jako postupný proces. Zatímco některé jeho části budou již v provozu, jiné budou ve výstavbě. Není třeba plošných demolic. Stávající stavby mohou sloužit, případně ustupovat nové výstavbě. Strategie rozvoje je důležitou součástí návrhu. Celé území je pro jednoho investora velké. Více menších ploch umožní účast více investorů přinášejících do území rozmanité funkce. To přinese i větší tlak na kvalitu architektury a v neposlední řadě i účast více architektů - areál by neměl vznikat jednou rukou.

Urbanistické řešení klade důraz na zachování dominantního výrazu průmyslových staveb, nejdůležitějšího bonusu celého území. Navrhujeme je očistit od některých nehodnotných přístaveb a tam, kde je to třeba z důvodů prostorových, například pro ohraničení náměstí či v průhledu ulic, doplnit stavbu novou střídmou hmotou. Nová výstavba intenzivně využívá rozvojové plochy a utváří živé prostředí. Charakter areálu se bude opírat o prolínání nového a starého. V kombinaci s historickou výstavbou musí jít o soudobou architekturu. Hustě zastavěné území je v návrhu plné průhledů, překvapivých staveb ve dvorech a ve veřejném prostoru ponechává řadu původních stavebních detailů - zábradlí, dlažby, koleje, apod. Je to prostředí se silným sdělením.

Návrh vytváří jasně definovanou soustavu veřejných prostorů vymezených uličními frontami, v parteru s obchody a restauracemi. Nepřekonané schéma, které známe z center měst a ve kterém se umíme přirozeně pohybovat. Ulice přecházení v náměstí, zákoutí a plácky - každý neopakovatelný, jinak nasvícený, někde s loubím, jinde se stromy, pítkem, plastikou, lavičkou. Největším prostorem je původní pivovarský dvůr s dominantou komína, rozdělený dopravníkem na dvě části. U paty dopravníku je výstavní pavilon muzea designu. Za zmínku dále stojí například park na místě zbourané přízemní části sladovny. Ponechány jsou obvodové zdi a podlahu na úrovni suterénu tvoří travnatá plocha, ve které stojí původní litinové sloupy. Veřejné prostory propojuje žulová dlažba, která je na mnoha místech stále zachovaná.

VÍTĚZNÝ NÁVRH
JAROSLAV ZIMA, TOMÁŠ PROUZA, LINDA AUDYOVÁ, MILAN BULVA, JAN BURGERMEISTER, LUKÁŠ KUTÍLEK, PETR JEHLÍK, EVA MACKOVÁ, LUKÁŠ PINKAVA, JAN PŘIKRYL, ŠÁRKA SOJKOVÁ / ATELIÉR D3A

zdroj: časopis ARCHITEKT

Líbil se vám článek?

ano: 149     ne: 209

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb