přeskočit na hlavní obsah

Renovace vstupních schodů

/up/images/featured/images/088.PNG

V případě, že vstupní schodiště již máme, ale je ve špatném stavu, přichází na řadu otázka renovace. Vyplatí se nám schodiště renovovat nebo bude lepší jej odstranit a nechat si schody postavit nové?

Neváhejme se obrátit na odborníka a situaci ho nechme posoudit. Kdo jiný by nám měl poradit kvalifikovaněji?

OBRÁZKY: série 1.

Způsoby renovace schodů

Existuje hned několik různých způsobů renovace schodišť. V případě vstupních schodišť se budeme zabývat převážně schody betonovými, kamennými nebo obkladem na venkovních schodech.

Schody prošlapané, rozbité, špinavé, mastné či jinak nevyhovující z bezpečnostních či estetických důvodů, se dají opravit chemicky, mechanicky či kombinací obou způsobů.

Renovace pomocí stěrek

Pokud není beton poškozen do hloubky, nebo dokonce až k výztuži, je možné betonové schodiště renovovat pomocí stěrek. Osvědčenými přípravky na opravy trhlin a nejrůznějších nerovností v interiéru i venku jsou nivelační, nebo-li vyrovnávací tmely.

Vyznat se v širokém sortimentu stavební chemie není v současné době lehké. Na trhu jsou tmely s anorganickou či organickou složkou. Akrylátové, silikonové či s polyesterovou pryskyřicí se pro opravy a rekonstrukce betonových povrchů či povrchů z přírodního kamene příliš nehodí. Pro tyto účely je mnohem vhodnější používat tmely na bázi cementů, které nejlépe odolají statickému a mechanickému zatížení povrchů, v našem případě schodů.

Nivelační tmely nám renovovaný povrch vyrovnají. Na něj je pak možné pokládat obklad, přejeme-li si mít finální povrch v této podobě. Stále častěji se však také setkáváme s povrchy v podobě hladkých stěrek. Těmito povrchy ale nejsou povrchy v podobě nivelačních stěrek. Na ty je pak pokládána ještě hydroizolace a finální povrchové stěrky.

Hydroizolaci nesmíme podcenit. Vlhkost dokáže nadělat opravdu velkou škodu. V případě, že by se dostala například mezi schodiště a dům, může narušit statiku jak schodiště, tak v horším případě také domu. Proto se dobré těmto možným problémům předejít a hydroizolaci opravdu nepodcenit.

„Suchá cesta“

Způsob mechanického čištění, při kterém dochází ke zdrsnění a zároveň vyčistění kamenné či betonové plochy s úbytkem čištěného materiálu, který závisí na stavu zvětrání renovované plochy. Při této cestě se nepoužívá žádných chemických prostředků.

Suchá cesta je vhodná také do interérů, neboť neznečistí okolí tak, jako tomu bývá v případě mokré cesty.

„Mokrá cesta“

Způsob mechanického čištění, při kterém dochází k čistění povrchu vodou a pískem, tedy k pískování, za použití vysokotlakého stroje. Tato metoda se dá použít na všechny čištěné plochy.

Chemické čištění kamene

Tento způsob lze provážet pouze, je-li schodiště ve velmi dobrém stavu. Postižena je tedy pouze horní vrstva povrchu, a to pouze tak, že obsahuje nečistotu. Chemické čištění probíhá ve dvou etapách. V první se odstraní špína z horní vrstvy. Ve druhé se provede neutralizace zbytků čistícího prostředku, jinak by mohlo dojít v dlouhodobějším horizontu k destrukci povrchu vlivem tohoto čistícího prostředku. Závěrečná úprava hydrofobizací (oleofobizací), což znamená úprava, která má za cíl snížit nasákavost povrchu, je možná až po úplném vyschnutí kamene, tj. za 7 až 14 dnů. Do té doby by mělo být schodiště jen minimálně zatěžováno.

Při chemické renovaci hrozí v případě netěsností, prasklin či mezer průsak vody do omítky na spodní části stupňů. Chemická renovace může být prováděná i za provozu objektu, při samotném čištění by však mělo být schodiště vyřazeno z provozu.

Oprava uražených částí a děr

V případě renovace kamene, prohlubně, praskliny a uražené hrany, vyspravujeme speciálním tmelem namíchaným do barvy přírodního kamene. Uražené hrany opravujeme speciálním tmelem v barvě kamene. Do uraženého místa vsazujeme nerezovou výztuž, zabraňující opětovnému poškození. Následně je na řadě vyspárování.

V případě betonových schodišť dochází nejčastěji k doplnění tmely.

Povrchové ošetření

Druhů impregnace je hned několik. Impregnací se rozumí napuštění povrchových molekul chemickým prostředkem, který jej chrání před cizorodými látkami a výrazně snižuje špinavost kamene. Úprava se volí podle stupně zatížení schodiště. Impregnací můžeme snížit působení vody či přichytávání nečistot.

Mechanické čištění

V některým případech je nutné přejít k mechanickému čištění. Schodiště mávají celou řadu nedostatků. Jedná se především o nečistoty usazené v pórech povrchu, kolem zábradlí bývají často zbytky nátěrů, kolem stěn pak zbytky usazenin po stavebních pracích či malbě. Často se můžeme setkat také s nalepenými žvýkačkami.

Stupně jsou mechanicky broušeny, na závěr dobroušeny. Poté nastává stejná péče jako u schodišť rekonstruovaných jiným způsobem. Opravy a ošetření povrchu.

Je-li požadováno zachování historického vzhledu schodiště, ale s tím, že by měla být odstraněna horní černá krusta, provádíme renovaci tzv.tryskáním. Jedná se o speciální ošetření povrchu pomocí tryskání drceného skla.

OBRÁZKY: série 2

Způsobů renovace je opravdu mnoho. Je jen na Vás, pro jakou variantu se rozhodnete.

Projdeme-li se například po sídlišti, zjistíme, že většina vstupních schodišť je již v dezolátním stavu. Betonové prefabrikáty ukotvené na kovové konstrukce byly ve své době jistě funkčí a porovnáme-li si poměr „cena x výkon“, byly a jistě jsou bezkonkurenční dodnes, ale to by nemělo být vše, co od vstupního schodiště očekáváme.

Nejen u veřejných budov, kde je povinností mít otázku bezbariérového přístupu vyřešenu, by se mělo přemýšlet o možnosti vytvoření bezbariérového přístupu. Nikdy nevíte, co se může stát...

Problému „schody jako bariéry“ se budeme věnovat v některém z dalších článků za spolupráce s odborníky, ale také na základě dotazů a námětů návštěvníků portálu www.schody-info.cz. Do diskuse se můžete zapojit také Vy - http://www.schody-info.cz/diskuze-o-schodech/ .

-

Napsala: Kateřina Eichlerová - INFO NA NETU s.r.o. - www.schody-info.cz

Článek vznikal za spolupráce:
Doc. Ing. Plaček – KALUMA, s.r.o. - www.kaluma.cz
Ing. Břetislav Eichler - DNA CZ, s.r.o. - www.schody-dna.cz
Dr. Ivan Hála - ARDEX BAUSTOFF, s.r.o. - www.ardex.cz

Fotografie:
archív firmy DNA CZ, s.r.o.
archív firmy KALUMA, s.r.o.

Líbil se vám článek?

ano: 456     ne: 437

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb