přeskočit na hlavní obsah

Provoz staré chladničky

Chladnička, calexV loňském 3. čísle našeho časopisu nám pan Václav z Liberce slíbil prověřit po dvanáct měsíců energetický provoz své chladničky wattmetrem, zapůjčeným naší redakcí. To se mu skutečně podarilo a tak vás můžeme seznámit s výsledky, které jsou velmi zajímavé.

Součást naší kuchyně

Chladničky a mrazničky jsou našimi běžnými, a přitom tak samozřejmými pomocníky, že ani nevnímáme, kolik nás jejich provoz stojí nebo zda lze na jejich provozu ještě nějakou tu korunu ušetřit. Chladnička pana Václava je typu CALEX 120 UNIVERZÁL, zakoupená v roce 1969 a doposud stále bez problému používaná. V letošním roce jí tedy je 30 (slovy třicet!) let.

Údaje výrobce

Výrobce CALEX Zlaté Moravce n. p. (dnes Slovenská republika) vyrobil pro naše obyvatele tisíce a tisíce chladniček. Mnohé byly v posledních letech nahrazeny modernějšími, zvláště dováženými typy, mnohé doposud pracují.

Jejich hrubý objem je 120 litrů, hermeticky uzavřený kompresor má příkon 120 W a vnitřní žárovka 15 W. Průměrná spotřeba elektřiny dle ČSN 14 2700 t.j. při vnější teplotě 25 "C a vnitřní teplotě 6 "C je 0,85 kW/24 hod - údaje z roku 1969.

V době výroby této chladničky byl energie relativně dostatek (pamatujeme si ještě reklamní letáky na zvýšení odběru elektrické energie nebo svítiplynu v roce 1968), ale přesto jsou v návodu uvedeny zásady hospodárného provozu:

-    silná vrstva námrazy na výparníku ovlivňuje nepříznivě svojí izolační schopností jeho funkci (nepřipusťte vytvoření vrstvy ledu silnější než 5 mm!)
-    odmrazování výparníku je účelné provádět 2x do měsíce
-    při odmrazování potravin je vyjměte a zabalte do papíru, aby si uchovaly svoji nízkou teplotu
- 1x do roka zbavte žebrovaný chladič umístěný na spodku a na zadní části skříně prachu (profouknutí vysavačem prachu)

Údaje o majitelích

Majiteli jsou důchodci se dvěma dospělými dětmi bydlícími mimo byt rodičů. Chladnička je umístěna v jižně orientované kuchyni panelového domu u stěny sousedící rovněž s jižním proskleným schodištěm. Ve slunném létě bývá v kuchyni teplota 27 "C. Provoz je stále na stupni min, někdy na stupni 1,5. Největší zatížení chladničky je ve dny, kdy se obsah plní „velkým nákupem," který se během následujících dní „zpracovává." O víkendech přijíždějí na návštěvu děti nebo manželé odjíždějí na svou chatu nebo i na dovolenou. Chladnička je po tuto dobu stále v provozu.

Způsob měření

Chladnička byla připojena přes wattmetr EKM 265 (psali jsme o něm v čísle 3/98 na str. 23)
a v období od 1. října 1998 do 30. září 1999, tedy po celý rok, nepřetržitě měřena a denně (kromě nepřítomných víkendů nebo dovolené) vyhodnocována. Začátek měření nastal krátce po odstranění námrazy na výparníku. Měření bylo ukončeno pár dní po posledním odledění.

Výsledky měření

Výsledky měření nejlépe dokumentuje graf a tabulky.

Další výsledky

Wattmetr měřil současně tyto hodnoty:
-    celkový, okamžitý, minimální (provoz regulace) a maximální (rozběh kompresoru záběrový moment) odběr proudu
-    doba měření v hodinách a minutách nebo ve dnech a hodinách Odleďování

Během roku byl výparník pouze 6x odleděn (podle výrobce by to mělo být 24x) a celkem bylo zachyceno 13,35 litrů čisté vody. Průměrná doba odleďování byla 2 - 3 měsíce. Zajímal nás problém, zda má vrstva ledu vliv na spotřebu proudu a proto jsme zprůměrovali spotřebu energie za poslední týden před odleděním a první týden po odledění. Rozdíly jsou zanedbatelné. Potvrdil se tím způsob přímého zapojení termostatu na kov výparníku, na který nemá vrstva ledu vliv. Ta má naopak vliv na růst teploty v chladničce. Pokud teplota hospodyni nevyhovuje, zvýší stupeň chlazení a teprve potom spotřeba proudu vzroste.

Cena elektrického proudu

Přiřadíme-li naměřené roční spotřebě sazbu B pro domácnosti, t.j. 2,19 Kč/kWh - tato cena nebyla po celou dobu výrobcem energie zvýšena -obdržíme výsledných 637 Kč/rok.

Závěr

Wattmetr odhalil tyto slabiny zacházení s chladničkou, které se projevují zvýšeným odběrem elektrické energie:
-    časté otevírání chladničky při velkém vaření o víkendech
-    vkládání nedostatečně ochlazených zbytků jídla z talíře nebo ze sporáku
-    vysoká teplota vzduchu v kuchyni v létě a někdy i „přetápění" kuchyně odpadním teplem při vaření na plotýnkách sporáku a hlavně elektrické trouby v zimě, ale též osluněním přes velké okno v zimě a na jaře Nebyl potvrzen energeticky výrazně negativnívliv silné vrstvy ledu na výparníku.

V některém z příštích čísel vám přineseme zkrácený energetický test nové moderní chladničky pana Václava, kterou si chce koupit, protože zjistil, že v dnešní energeticky důraznější době nelze již provozovat domácí spotřebiče staré 30 let, i když je to velké ocenění práce československých dělníků i techniků. Naše redakce přeje panu Václavovi šťastnou ruku při výběru nové chladničky a spolu s našimi čtenáři se budeme těšit na jeho nové a zajímavé informace.

Připravil: Jaroslav Peterka

Poznámka redakce:
Vztah rodiny pana Václava ke své chladničce je obdivuhodný. Třicet let bezporuchového provozu by mělo být oceněno. Kolik ale podobných domácích spotřebičů pracuje v našich domácnostech? Nezbude nic jiného než potlačit nostalgii a postupně nakupovat modernější přístroje s nízkými provozními náklady. Rozhodujícím kritériem se stává ekonomie provozu. Vývoj se prostě nedá zastavit. Další podrobnější a odbornější údaje z měření jsou k dispozici v redakci.
---

V minulém čísle jsme se seznámili s jednoročním energetickým provozem 30 let staré chladničky pana Václava z Liberce. V rámci objektivity jsme pana Václava požádali, zda by nám ještě nezměřil poslední 3 měsíce roku 1999, abychom mohli porovnat případnou čtvrtletní meziroční změnu. Zde jsou výsledky.

Způsob měření

Chladnička byla měřena stejným způsobem jako uplynulých 12 měsíců. Po většinu období byl nastaven stupeň chlazení „min," v prosinci se zvýšil na 1,5 z maximální stupnice 5. Za říjen až prosinec byla chladnička odleďovúna pouze jednou s množstvím zachycené vody 2,05 litru.

Výsledky měření

Pro přehlednost jsou výsledky měření sestaveny podle stejných zásad jako v minulém čísle AE, viz graf a dvě tabulky. Stále se zvyšující odběr elektřiny signalizuje nějakou závažnou poruchu. Pan Václav zatím neví jakou.

Závěr

Úpravou (vzrůstem) ceny za elektrickou energii pro domácnosti od 1. ledna 2000 o 19,2 % se roční náklady na chlazení u chladničky pana Václava zvýší z původních 637 Kč/rok na letošních 759 Kč/rok. To už je opravdu důvod k zakoupení nové energeticky úspornější chladničky.

Připravil: Jaroslav Peterka

Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r. 2000

 zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 442     ne: 369

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb