přeskočit na hlavní obsah

Protiskluzné povrchy

/up/images/featured/images/protiskluzne_povrchy.PNG

Větu: „Uklouzl jsem v koupelně…“ můžeme použít jako pohotovou odpověď dotěrným zvědavcům, ať už máme v sádře cokoli, a přišli jsem k úrazu jakýmkoli způsobem. Obvykle zní důvěryhodně a dotyčný starostlivec dále nepátrá po podrobnostech a pikantnostech. Pokud maskujeme následky drobných konfliktů, příliš dlouhé lano při bangee jumpingu nebo vrozenou nešikovnost pro jízdu na kole, je to v pořádku. Pokud se skutečně přerazíte na mokré podlaze, věnujte pozornost následujícímu článku.

Výběr podlahové krytiny podléhá různým specifickým požadavkům daného prostředí. Míst, kde musíme brát v úvahu zejména bezpečnou chůzi a bránit nežádoucímu uklouznutí, které může být mnohdy velmi nebezpečné, najdeme spoustu. Ať už se jedná o prostory komerční, jako jsou restaurace, sportovní haly, bazény, nebo velkokapacitní kuchyně, různé výrobní provozy, sklady, šikmé rampy, schodiště, koupelny, podlahy ve školách, nemocnicích, domovech důchodců apod.

Pod pojmem protiskluznost rozumíme schopnost povrchu klást třecí odpor klouzavému pohybu (kluzu).

Jakým způsobem protiskluznost určujeme?

V našich geografických oblastech se při navrhování podlah z různých materiálů preferují dva způsoby určení protiskluznosti. Prvním je stanovení koeficientu smykového tření, druhým stanovení úhlu kluzu na nakloněné rovině (tato metoda je uznávaným standardem i v okolních zemích, nejvíce se přibližuje realitě).

Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah určuje ČSN 74 4507. Pro deset druhů podrážek stanovuje dynamický a statický součinitel smykového tření za sucha, za mokra a na oleji. Hodnocení se vyjadřuje statickým ms a dynamickým md koeficientem smykového tření. Koeficient tření je tím menší, čím hladší je povrch. Statický koeficient je součinitel smykového tření v okamžiku přechodu třecí dvojice z klidu do vzájemného pohybu (kluzu). Dynamický koeficient je součinitel smykového tření při dané konstantní rychlosti kluzu třecí dvojice. Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,3. U částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží, krytých průchodů a okrajů schodů musí být tato hodnota nejméně 0,6. Pro nakloněnou rovinu pod úhlem a je požadován md 0,3 + tg a.

Konkrétně:

Hodnota 0,3 představuje nejnižší povolenou hodnotu dynamického součinitele smykového tření pro bytové a pobytové prostory předepsanou stavebním zákonem. To znamená, že budete-li doma nebo např. v úřadu normálně kráčet po podlaze s tímto parametrem, kráčíte bezpečně a projektant, který tuto podlahovinu do daného prostoru navrhl, se řídil zákonem. Kromě požadavku splnění hodnoty md = 0,3 zákon nenařizuje pro konkrétní prostory druh povrchu - např. leštěný, neleštěný, glazovaný apod. Provozovatel je povinen zajistit pomocí kvalitních čisticích zón vstup na hladké povrchy čistými, nanejvýše mírně vlhkými botami.

V některých evropských zemích se protiskluznost zjišťuje pomocí náklonů zkušební lávky.

Testující obutá osoba se pohybuje po nakloněné rovině lávky opatřené daným povrchem tak dlouho, až se postupným nakláněním dosáhne takového mezního úhlu, při kterém se člověk cítí nejistě (pocítí náznak kluzu). Protiskluznost se zde hodnotí podle německé průmyslové normy DIN 51130 pro pracoviště se zvýšeným nebezpečím uklouznutí a klasifikuje se známkami R 10 až R 13, kdy R 13 je nejlepší protikluz. Bezpečnost osoby kráčející naboso po mokrém povrchu řeší norma DIN 51097 a je klasifikována písmeny A až C (C je nejlepší protikluz).

Protiskluzné PVC

PVC jsme zvyklí brát jako cenově dostupnou, nenáročnou podlahovou krytinu, vhodnou v podstatě kamkoli. V případě protiskluzných podlahových materiálů jsou však výrobky z PVC kvalitní alternativou s celou řadou výhod a praktických vlastností, což se samozřejmě projevuje i na vyšších pořizovacích nákladech.

Tato protiskluzná podlahová krytina se vyrábí z vrstvy vinylu, která obsahuje tvrdá zrnka oxidu hlinitého v celé tloušťce a na povrchu karbid křemíku. Podklad tvoří pružná mřížka ze skleněného vlákna. Při sešlápnutí podlahy dojde tlakem boty k tomu, že zmíněná zrnka vystoupí na povrch a zajistí neklouzavost nejen v běžném suchém provozu, ale i za mokra. Když tlak přestane působit, krytina se vrátí do původního stavu a získá opět hladký povrch. Díky tomuto principu se podlaha snadno čistí a udržuje. Obsažené minerály zajišťují kromě vynikající protiskluznosti také vysokou odolnost podlahoviny proti oděru. Elasticitou povrchu je dosaženo roznesení těžkého bodového zatížení, např. při nahodilých pádech nerezového či černého nádobí v kuchyních, takže u podlahoviny nedochází k jejímu poškození či praskání. Dojde-li přeci jen k lokálnímu poškození působením extrémního bodového zatížení způsobeného např. pádem těžkého předmětu s ostrou hranou, je možné tuto oděrku snadno a rychle opravit.

Jednotlivé části krytiny se spojují tepelně pomocí svařovací šňůry v barvě zvolené krytiny, takže vznikne bezesparý povrch, který vyhovuje přísným hygienickým kritériím například v potravinářství či zdravotnictví. Kromě toho krytina obsahuje integrální bakteriostat, který brání tvorbě mikroorganismů. Tuto vlastnost oceníme zejména v případě hygienických prostorů a tam, kde lidé chodí naboso a hrozí zde nebezpečí přenosu různých plísní apod. V mokrých prostorech určených pro bosou nohu, jako jsou okraje bazénů, sprchové kouty, šatny, se pro zajištění bezpečnosti pohybu osob a nekluznosti používá PVC podlahovina, jejíž povrch je opatřen nopy. Do trvale mokrých a mastných prostor je určena speciálně navržená PVC podlahovina s vysokou úrovní protiskluznosti, která splňuje i nejvyšší současné požadavky evropských norem a předpisů pro řešení velkokapacitních kuchyní. Tato krytina vykazuje vysokou odolnost i v místech se silným provozem a odolnost proti působení chemikálií a kyselin. Cenové rozpětí protiskluzných PVC podlahovin se pohybuje cca od 500 do 1100 Kč/m2 plus příslušenství, podkladní materiály a instalace. Specializovaní výrobci nabízejí ucelený systém, díky čemuž se předem uživatel vyhýbá nedokonalostem alternativních řešení.

Dlažba

Keramické obkladové prvky se rozdělují mj. podle povrchové úpravy a drsnosti povrchu na hladké a zdrsněné.

Protiskluzná dlažba spadá do skupiny zdrsněných povrchů jako speciální reliéfní povrch definovaný normou. Čím vyšší a hrubší reliéf, tím lepší protiskluznost podlaha vykazuje.

Kromě těchto speciálních výrobků se však vyrábí také dlažba s reliéfním povrchem, která není určena jako protiskluzná, i když tak na první pohled může vypadat. Podceněním této skutečnosti může dojít k vážným úrazům. Při volbě podlahy do problematického prostředí se vždy musíme ujistit, že zvolený výrobek odpovídá příslušné normě. Testováním protiskluznosti keramických obkladových prvků se zabývá zkušební norma ČSN 72 5191 „Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti“.

Zajímavou alternativou pro prostory náročné na uklouznutí je vysoce slinutá dlažba s reliéfním glazovaným povrchem, která se vyrábí v několika strukturách, např. jako imitace přírodních stavebních kamenů. Kromě prostorů pro chůzi v botách je vhodná i pro bosou nohu, některé druhy dokonce i na obložení schodů pod vodou.

Do veřejných prostor, úřadů, divadel, bank nebo reprezentativních sídel firem architekti s oblibou navrhují vysoce slinutou leštěnou dlažbu, která je extrémně hladká. Stanoveným parametrům md vyhovuje, ale mokro s blátem nanesené zvenku tento parametr radikálně mění a nebezpečí kluzu zvyšuje. Leštěné dlaždice mají při suchém povrchu vysoký součinitel smykového tření (cca 0,9), mokrý povrch jej výrazně snižuje až na cca 0,3. Obdobně je tomu u glazovaných hladkých dlaždic. Je na provozovateli, aby zajistil vstup na hladké povrchy s čistými, maximálně mírně vlhkými botami.

Průmyslové provozy, především ty, kde je vysoké riziko zanesení kluzkých látek, např. jatka, mlékárny, chemické, strojírenské závody vyžadují, aby použité podlahoviny měly kromě výrazného reliéfu ještě dostatečně velký tzv. volný objem, v němž se nečistoty hromadí. Volný objem je prázdný prostor mezi horní rovinou reliéfu a rovinou paty reliéfu na dlaždici, hodnoty jsou 4 až 10 cm3/dm2.

Ke zlepšení parametrů protiskluznosti se na dlažby a minerální povrchy mohou použít speciální úpravy, jako je rakouský přípravek Slidex.

Odborná spolupráce Pavel Zeman (fa Anvitrade), Jan Jelínek (fa Lasselsberger)

zdroj: Podlahy a interiér­

­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať.

Líbil se vám článek?

ano: 507     ne: 580

Doporuč

Všechno o: Povrchy
firmy, články, foto

 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb