přeskočit na hlavní obsah

Prostředky pro osvětlování interiérů

/up/images/featured/images/prost_012.jpg

1. Světelné zdroje Nejdůležitějšími parametry pro volbu světelného zdroje jsou:

•    Měrný výkon (Im/W) - čím je vyšší, tím je zdroj účinnější, ze stejného množství elektřiny vyrobí více světla.
•    Jakost podání barev - je charakterizována indexem podání barev (hodnota 0 - 100,100 je nejlepší), barevný tón světla teplotou chro-matičnosti (2700 K - teple bílá, 4000 K - bílá, 6000 K - bílá denní).
•    Životnost - tento parametr je poněkud problematický, protože má statistický charakter. Zpravidla se udává v provozních hodinách pro padesátiprocentní „úmrtnost". Tzn. životnost je doba, po kterou 50 % zkoušených zdrojů splňuje předepsané parametry.

Pro osvětlování obytných interiérů přichází v úvahu následující druhy světelných zdrojů:

a)    klasická žárovka

Je založena na vyzařování světla velmi horkými tělesy - v tomto případě wolframovým vláknem rozžhaveným na cca 2700 K. Jedná se o velmi ne-hospodárný zdroj světla - na světlo se přemění 6 - 10 % spotřebované elektřiny, zbytek představuje ztrátové teplo. Měrný výkon se pohybuje v rozmezí pouhých 10 - 14 lm/W. Životnost je zpravidla krátká, u standardních typů 1000 hodin, tj. asi 1 rok provozu.

b)    halogenová žárovka

Pracuje na stejném principu jako klasická žárovka. V baňce z křemenného skla jsou ovšem přítomny sloučeniny halových prvků. Wolfram vypařený z vlákna, který u klasické žárovky způsobuje černání baňky, se v halogenové žárovce slučuje s halogeny na průhlednou sloučeninu. Má zpravidla ve všech ohledech o něco lepší parametry než klasická žárovka. Vyrábí se v trubkovém provedení, nebo jako speciální a miniaturní typy, ne o mnoho větší než hrášek, často uložené v malém reflektorku. Dichroické odrazné vrstvy propouštějí tepelné záření dozadu, směrem k osvětlovanému předmětu je tepelné záření zmenšené o 75 %.

Důležité upozornění - halogenové žárovky se nikdy nedotýkáme holou rukou! Pokud se tak stane, musíme žárovku před zapnutím omýt čistým lihem. Látky obsažené v potu dokáží rozleptat povrch žárovky během několika hodin od zapnutí.

c)    kompaktní zářivka

se zabudovaným předřadníkem Poprvé byla představena firmou Philips v roce 1980. V jeden celek je spojena zářivka a elektronický předřadník. Používáme je úplně stejně jako klasické žárovky - jdou zašroubovat do klasického závitu E27, nebo závitu E14 (tzv. miňonky). Fungují na principu elektrického výboje v parách rtuti, při němž vzniká ultrafialové záření, které je následně ve vrstvě luminoforu, nanesené na vnitřní stěnu trubice, transformováno na světlo. Kompaktní zářivka je asi čtyři až pětkrát účinnější než klasická žárovka, tzn. že uspoří až 80 % energie při stejné hladině osvětlení. Navíc si spotřebitel může vybrat z několika „barev" světla od teple bílé (jako klasická žárovka 2700 K) přes chladně bílou (teplota chromatičnosti 4000 K) po mírně namodralý denní odstín (teplota chromatičnosti 6000 K).

Elektronický předřadník odstranil problém snížení životnosti v závislosti na častém zapínání - kompaktní zářivce s elektronickým předřadníkem časté zapínání nevadí. Díky použití elektronického předřadníku také dávno odpadl problém „starých" zářivek spojený s nepříjemným poblikáváním, charakteristickým pro starší typy lineárních zářivek s indukčním předřadníkem. Životnost kompaktních zářivek se pohybuje v širokém rozpětí - u značkových výrobků 6 až 15 tisíc hodin, tj. přibližně 6 až 15 let provozu při třech hodinách svícení denně (tedy životnost šest až patnáctkrát delší než běžná žárovka).

U kompaktní zářivky musíme počítat s poněkud pomalejším náběhem na plný světelný výkon. U výrobků nesoucích logo ELI (zelený list se zástrčkou) je zaručen náběh na 75 % výkonu do 100 vteřin. Ve srovnání s klasickou žárovkou musíme u úsporné zářivky počítat také s trochu většími rozměry svítící části, což ale u většiny svítidel není zásadní problém. Musíme však dbát, aby úsporná zářivka příliš nepřesahovala okraj svítidla a nedocházelo tak k oslnění. Existují i úsporné zářivky, většinou hruškovitého nebo kulovitého tvaru, které mohou být použity na místech kde je zářivka odkryta, a přesto nedochází k oslnění.

d) lineární zářivka

Zářivka je nízkotlaká rtuťová výbojka, v níž se původně ultrafialové záření elektrického výboje transformuje ve vrstvě luminoforu, nanesené na vnitřní stěnu trubice, na záření viditelné. Jedná se o velmi účinný zdroj - kvalitní zářivky dosahují měrného výkonu přes 90 lm/W (čtyři až pětkrát účinnější než klasická žárovka při stejné hladině osvětlení). Oproti klasické žárovce tak zářivka uspoří až 80 % elektřiny. Navíc si spotřebitel může vybrat z několika odstínů světla od teple bílé (jako klasická žárovka 2700 K) přes chladně bílou (teplota chromatičnosti 4000 K) po namodralý denní odstín (teplota chromatičnosti 6000 K). Vyrábí se v klasické řadě s průměrem 26 mm a příkony 18, 36 a 58 W. Lineární zářivce s elektronickým předřadníkem nevadí časté zapínání. Díky vysoké frekvenci napájecího proudu se neprojevuje poblikávání charakteristické pro starší typy lineárních zářivek s indukčním předřadníkem. Životnost kompaktních zářivek se pohybuje v širokém rozpětí - u značkových výrobků dosahuje 6 až 15 tisíc hodin, tj. přibližně 6 až 15 let provozu při třech hodinách svícení denně.

Kvůli velkému podélnému rozměru vyžaduje speciální svítidla, která by měla být vybavena mřížkou nebo stínítkem tak, aby nedocházelo k oslnění jasnou trubicí.

2. Svítidla

Světelné zdroje většinou samy o sobě nevyhovují pro osvětlovací účely, neboť mají obvykle nevhodné rozdělení světelného toku do prostoru a příliš vysoký jas - proto se umísťují do svítidel. Existují ale úsporné zářivky, většinou hruškovitého    nebo kulovitého tvaru, které mohou být použity na místech, kde je zářivka odkryta, a přesto nedochází k oslnění. Svítidla dále zajišťují napájení    světelného zdroje elektrickým proudem a jeho    ochranu před nepříznivými účinky prostředí. Svítidla musí dále umožňovat jednoduchou montáž a údržbu, musí být dostatečně trvanlivá a funkčně  spolehlivá, musí vyhovovat z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, ochrany    před dotykem živých částí, vniknutím cizích před    mětů a vody.  Vlastnosti svítidel se ověřují ve státních zkušebnách, po schválení se pak označují značkou, např. ESČ. Na svítidle, např. na připevněném    štítku, musí být mimo certifikační značky ESČ (nebo značky jiné certifikační zkušebny) uvedeno  označení výrobce, jmenovité napětí, nejvyšší     teplota okolí - je-li jiná než 25° C, symbol třídy  svítidel II nebo III, stupeň krytí - je-li jiný než IP 20, typové číslo výrobce, jmenovitý příkon světelného zdroje, popř. další údaje a symboly. Svítidlo by mělo splňovat nároky na zábranu oslnění. Světelný zdroj v žádném případě nemá být viděn přímo při pohledu z boku. V každém svítidle se zachytí část světla vyzářeného světelným zdrojem. Tato část má být co nejmenší, čehož se dosahuje úpravou vnitřních ploch svítidla tak, aby dobře odrážely světlo. Z hlediska energetické účinnosti je vhodné používat svítidla, která osvětlují místnost převážně přímo, tzn. využívají jen v malé míře odrazu světla od stropu a stěn místnosti. Kromě těchto základních požadavků jsou na svítidla zpravidla kladeny i požadavky estetické, ty jsou však značně individuální.


Často kladené otázky:

1.    Co je to vlastně úsporná zářivka?

Klasická žárovka působí na principu rozžhaveného wolframového vlákna (odtud tedy ŽÁRovka), které kromě tepla (92 %) vyzařuje i světlo (8 %). Naproti tomu úsporná zářivka (někdy také nazývaná kompaktní zářivka, často ale technicky nesprávně označovaná jako úsporná žárovka) pracuje na principu elektrického výboje v parách rtuti. Uvolněná energie se na luminoforu (bílá hmota nanesená na vnitřní straně trubice) přemění na světlo. Na základě tohoto fyzikálního principu se dosahuje 4 - 5 krát vyšší „produkce" světla na jeden Watt příkonu v porovnání s klasickou žárovkou. Jak je patrné již z názvu - ZÁŘivka - úsporné zářivky slouží ke svícení, zatímco ŽÁRovky spíše k vytápění.

2.    Jaký je rozdíl mezi žárovkou a zářivkou?

Žárovka obsahuje wolframové vlákno, které promění 92 % protékající elektřiny na teplo a jenom zbývajících 8 % na světlo. Díky zcela odlišnému fyzikálnímu principu promění zářivka na světlo 4 - 5 krát více elektřiny než běžná žárovka a je tedy o 75 až 80 % energeticky úspornější. V porovnání se žárovkou má zářivka také tři až patnáctkrát delší životnost a na rozdíl od žárovek jsou zářivky dostupné i v různých odstínech světla (denní bílá až teple bílá).

3.    Není zářivka méně kvalitní než žárovka?

Moderní úsporné zářivky dosahují téměř shodné kvality světla (podání barev a teploty chroma-tičnosti) ve srovnání s běžnou žárovkou. Na rozdíl od žárovky můžete ale volit mezi vhodným odstínem (teplotou chromatičnosti = barvou světla) podle jejího předpokládaného použití (například druhu vykonávané práce). Kompaktní zářivky jsou dostupné ve světelných odstínech od teple bílé (barva klasické žárovky) 2700 Kelvinů až po barvu denního světla 6000 K. Z hlediska spotřeby elektrické energie potřebuje úsporná zářivka čtyři až pětkrát méně elektrické energie než klasická žárovka. Klasická žárovka má průměrnou životnost 1000 hodin, úsporná zářivka vydrží, podle konkrétního typu, tři až patnáct tisíc hodin. Nemusíte ji proto tak často měnit. Z hlediska elektrické bezpečnosti musí oba výrobky splňovat národní normy.

4.    Jaká záruka se vztahuje na úspornou zářivku a klasickou žárovku?

Jedna z legislativních úprav, která se České republiky dotkla v souvislosti se vstupem do Evropské unie, je prodloužení povinné záruky na většinu zboží ze šesti měsíců na dva roky. Motivací k této změně je zvýšená ochrana spotřebitele. Prodloužení se tedy přirozeně týká i energeticky úsporných kompaktních zářivek. Vzhledem k jejich dlouhé životnosti s tímto výrobci nemají problémy a záruku poskytují. Naopak životnost klasické žárovky dosahuje při jejím průměrném denním využití 3 hodiny pouze přibližně jeden rok.

5.    Jaký je rozdíl vlivu na životní prostředí?

Klasická žárovka spotřebuje několikanásobně větší množství elektrické energie. Jejím hlavním negativem je tedy znečištění životního prostředí související s výrobou elektrické energie potřebné k jejímu provozu. Například v případě výměny 100W žárovky za 23W zářivku s životností 6000 hodin předejdeme vzniku 480 kg oxidu uhličitého, tedy hlavního skleníkového plynu. Podobně předchází i vzniku emisí oxidů dusíku a síry a vzniku těžkých kovů.

Na druhou stranu, úsporná kompaktní zářivka obsahuje 3 až 10 mg rtuti (podle typu a výrobce). Částečně je tato hodnota eliminována úsporou rtuti uvolněné do prostředí při spotřebě elektrické energie klasickou žárovkou. Pokud ale nefunkční úspornou zářivku odevzdáme do tříděného odpadu, mezi nebezpečný odpad (podobně jako například baterie), lze až 95 % rtuti recyklovat.

5.    Kolik uspořím s úspornou zářivkou proti normální žárovce?

Jedna 23W zářivka s životností 6000 hodin ušetří ve srovnání se 100W žárovkou za dobu své životnosti 462 kWh elektrické energie. Při ceně 3,46 Kč/kWh pro běžnou domácnost je to 1600 Kč. Nákup úsporné zářivky je sice investičně náročnější, ale při daných cenách se náklady vrátí již v průběhu půl roku. Po odečtení nákladů na nákup úsporné zářivky tak celkově, za dobu její životnosti, ušetříme 1520 Kč. V době rostoucích cen energie se budou tyto úspory ještě zvyšovat.

6.    Dá se vlastně úsporná zářivka použít do klasických svítidel?

Existují dvě základní formy závitů, tzv. E27 a E14, tedy velký a malý „žárovkový" závit. Úsporné zářivky se vyrábějí v obou provedeních. Jediným kritériem je tedy vhodnost svítidla a jejich vzhled ve svítidle. Zdroj světla by nás nikdy neměl oslňovat. „Úsporky" jsou dnes vyráběny v několika variantách, s rozdílnou délkou trubice, k dostání jsou dokonce i ve tvaru klasických žárovek. Výrobci tak umožňují jejich umístění ve většině stávajících svítidel - jsou vhodné prakticky do každé místnosti naší domácnosti.

Díky tomu, že emitují daleko méně tepla než žárovky, není nebezpečné jejich umístění ve svítidlech, kde by tyto mohly například propálit papír stínidla. Další výhodou je, že do svítidla, které má z bezpečnostních důvodů ohraničenou možnost použití wattáže žárovky, je možné umístit úspornou zářivku a dosáhnout tak požadované příznivé světelné pohody.

7. Jak se mám v úsporných žárovkách orientovat? Který druh si mám vybrat?

Kompaktní úsporné zářivky vydávají stejné množství světla jako běžné žárovky při čtyři až pětkrát nižší spotřebě energie - přesná hodnota závisí na typu zářivky, ale i velikosti příkonu. Abyste byli po náhradě žárovky kompaktní úspornou zářivkou s množstvím světla opravdu spokojeni, doporučujeme používat následující hodnoty (hodnoty se mohou lišit od údajů deklarovaných výrobci): 9 W - 25 W, 11 W - 40 W, 15 W - 60 W, 18 W - 75 W, 23 W - 100 W.

Životnost udává, jak dlouho budou úsporné zářivky svítit. Délka životnosti úsporných zářivek která je vždy uvedena na obalu, se pohybuje mezi 3 až 15 tisíci hodinami (pro porovnání: životnost běžné žárovky je 1000 hodin). Úsporné zářivky jsou dostupné v několika odstínech světla (teplotách chromatičnosti) od odstínu blížícího se světlu žárovky (2700 Kelvinů, na výrobku někdy udávané značení 827) přes chladnější odstíny bílé až po odstín blížící se dennímu světlu (6000 Kelvinů, typové označení 860). V rámci projektu Iniciativa pro energeticky úsporné osvětlení bylo v několika zemích světa, včetně  České republiky, zahájeno používání loga ELI, jímž mohou být na svých obalech označeny pouze produkty, které prošly procesem certifikace v nezávislých laboratořích.

Kritéria pro výrobky označené logem ELI:

• dlouhá životnost - výrobky mají životnost mini málně 6000 hodin
• delší záruka - výrobky mají minimální záruku jeden rok
• neklesající měrný výkon v závislosti na délce provozu - světelný tok nesmí po 2000 hodinách provozu klesnout pod 80 % původní hodnoty rychlý náběh - náběh na minimálně 75 % výkonu do 100 vteřin od zapnutí dobré podání barev - index podání barev minimálně 80 (pro úsporné zářivky s průměrem trubice větším než 2 cm minimálně 70) ze stupnice 0-100
•    bezpečné - splňují všechna místní nařízení

8. Jak je to s kvalitou světla úsporné zářivky?

Moderní úsporné zářivky dosahují téměř shodné kvality světla s klasickou žárovkou (podání barev a odstínu světla). Na rozdíl od žárovky můžete ale volit vhodnou teplotu chromatičnosti (barva světla) podle jejího předpokládaného použití (druhu práce). Díky této široké škále je možné pro každý druh aktivity, případně pro každou místnost, volit tu nejpříhodnější. V obývacím pokoji tak pro navození příjemné atmosféry můžete nainstalovat teplejší odstíny, zatímco v pracovně, dílně či kuchyni odstíny chladnější, s větší jasností. Pro ty, kteří trpí tzv. zimní depresí z nedostatku denního světla, se doporučuje vyzkoušet odstín blízký dennímu světlu.

9. Mám vyměnit starou žárovku i když je ještě funkční?

Ano. Čím dříve žárovku nahradíte úspornou zářivkou, tím dříve začnete spořit energii i vaše finance. Doporučujeme jejich okamžitou výměnu především v místech, kde svítíte nejdéle. Každým dnem, kdy používáte klasickou žárovku, zbytečně platíte za elektřinu, která se z větší části přemění na teplo a ne na potřebné světlo. Kdyby všechny čtyři milióny domácností v ČR vyměnily jednu 100W žárovku za 23W zářivku, za rok by tyto domácnosti ušetřily elektrickou energii v hodnotě 1,065 miliardy Kč a 350 tisíc tun CO2 (to je stejné množství emisí, kterého by se dosáhlo odstavením 365 tisíc automobilů na jeden rok).

Juraj Krivošík, juraj.krivosik@svn.cz

Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r. 2004

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 355     ne: 338

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb