přeskočit na hlavní obsah

Prostorové koncepty schodišť

/up/images/featured/images/historie_schodist.png

­­­aneb něco málo z historie schodišť

Článek prostorové koncepty schodišť je jakýmsi exkurzem do historie tohoto architektonického prvku. Budeme se věnovat tématu schodů a schodišť hned z několika pohledů. Vývojem a pojetím v různých architektonických obdobích, ale i materiálům a tvarům.

Schodiště jako jeden z nejstarších architektonických prvků.

Schodiště jsou jedním z nejstarších stavebních prvků v historii architektury vůbec. Těžko říct, od kdy datovat vznik schodišť jako takových. Řekneme-li to velmi zjednodušeně, prvně člověku pršelo na hlavu, a tak se snažil někde schovat, začal si vytvářet svá první obydlí, a velmi záhy potom začal překonávat také výškové rozdílyterénu a začal tak vytvářet první schůdky, za užití přírodních a snadno dostupných materiálů.

Ano, tato definice je velmi nadnesená, ale musíme jistě uznat, že se se schodišti setkáváme již od počátku lidské kultury a ve všech různých architektonických obdobích. Také vzhled schodišť je shodný se slohovými rysy, filosofií, ale i dobovým technickým vývojem.

Změna vzhledu, ale také významu schodů a schodišť.

Vzhled schodišť.

Schodiště mění svůj kabát stejně jako ostatní prvky staveb v důsledku vývoje. Tyto změny jsou závislé na mnoha faktorech. Jedním z nich, dle mého názoru tím nejpodstatnějším, je hlavně vývoj v oblasti estetické. Tak jako se mění lidské myšlení a priority, tak se také mění architektura, ve které se lidé pohybují, a kterou denně využívají.

Hned v závěsu je technický a technologický pokrok. Na něm je závislý například výběr materiálů, které je možno ve stavitelství používat. Díky vědeckotechnické revoluci, lidskému úsilí a neustálému objevování nových technik a možností dnes ve stavitelství používáme technicky i chemicky ošetřené materiály, jako jsou například tenká, ale přesto pevná skla a tak podobně. Důležité přitom je nezapomínat, co již bylo objeveno před námi, neboť mnohé techniky a postupy jsou pravděpodobně nepřekonatelné.

Jen pro příklad uveďme techniku „skládání schodišťových stupňů“.

Například na gotických schodištích je to krásně patrné. Dokonale propočítaná, pohodlně plynulá cesta v podobě elegantního vřetenového schodiště, které je poskládáno z pečlivě opracovaných (mnohdy také časem pečlivě sešlapaných) schodišťových stupňů.

Tato technika „skládání“ stupňů na sebe zapomenuta nebyla, jen dnes nám technika umožňuje méně pracnou realizaci. Schodišťové stupně lze vyrobit ze všech materiálů, které se na tvorbu schodišť používají, a to mnohem snadněji, než tomu bylo dříve. Princip však zůstává stejný.  

Význam schodišť.

            V období priminitivních náboženství existovaly cesty a cestičky vedoucí k oltářům „kdesi nahoře“, pak člověk začal stavět chrámy a cesty nahradily schody, které měly pokorně člověka přiblížit k Bohu.

Na vyvýšených místech sedávali také panovníci a lidé jakýmkoli způsobem nadřazení. Ve významu schodišť můžeme tedy nalézt i význam společenský. Schody v soukromých budovách často dokonce naznačovaly postavení a bohatsví majitelů domu.   

Pojetí schodiště, jako hlavně zcela funkčního prvku v budově, přichází až s dvacátým stoletím. I v této epoše však schodiště může být něčim dominantním a významným. Nemusí jít pouze o funkčnost a pohodlnost, ačkoli je jistě velmi dobře, že se těmto aspektům věnuje od doby funkcionalismu poměrně hodně pozornosti.

Jedinečnost, klady a zápory z hlediska užitých materiálů

Výsledný tvar schodiště závisí především na zvoleném materiálu a tvaru. Existuje mnoho materiálů, ze kterých můžeme vybírat. Každý z nich má jiné přednosti a nedostatky, každý je vhodný do jiných podmínek. Co se materiálů týče, můžeme vybírat z kamene, betonu, dřeva, kovu, skla a kombinací těchto materiálů, případně také doplňkových  povrchových úprav, a to buď mechanických či chemických.

Kamenné schody

Kámen je to přírodní a zárověň hodně odolný materiál, který je a byl navíc dostupný téměř všude na světě. Z historického hlediska se s kamennými schody nejčastěji setkáváme u nákladnějších staveb, jako jsou například paláce, soukromé rezidence či veřejné budovy.

Kámen byl poměrně drahým materiálem, neboť na jeho získávání a zpracování bylo potřeba vynaložit hodně úsilí. Jeho cena není nízká ani dnes. Ačkoliv je kámen zpracovánán mechanicky, nároky na jeho finální vzhled jsou dnes poněkud jiné, náročnější. Proto dnes kámen prochází mnohými dalšími precedůrami. Je ošetřován mechanicky či chemicky, aby byl výsledek co nejdokonalejší.

Rozdíly a možnosti jsou v dnešní době velké. Kámen nabízí širokou paletu barev a struktur, různé druhy jsou také jinak vzácné i odolné.

Cihlové schody

Cihlové schody byla a jsou používány více méně pouze pro schodiště venkovní. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů řešení venkovního schodiště. Velmi často se tak jednoduše zužitkovalo, co při stavbě zbylo, ale pravdou je, že cihlové schody mají také své kouzlo. Spojené je můžete mít s stylem Anglie, kde cihlové schody, ale i zídky mají svou dlouhou tradici.

Dřevěné schody

Naprostá většina venkovských domů měla schody dřevěné. Mnohde byly pouhé žebříky či schody připomínající mlynářské schody, které šetřily místo. Postupně se však tvary začaly rozvíjet i v domech, které nepatřily přímo honoraci.

Také dřevo nabízí několik možností. Je poměrně snadno tvárné a variabilní, co se tvarů týče. Exotická a vzácná dřeva mohou ze dřevěného schodiště vytvořit ztělesnění luxusu, skloubí-li se ještě s výbornou prací stolaře či řezbáře. Díváme-li se zpět, velmi záleží na stylu, ve kterém schody vznikaly, mnohé mývaly zdobné zábradlí či dekorem doplněné podstupnice.  

Kovové schody

Kov je odolný, tvárný, ale jako materiál na celá schodiště se příliš nepoužívá. Z historických pramenů nemáme snad žádné důkazy o existenci celokovových schodišť. V dnešní době lze nalézt kováře, kteří jsou schopni kovové schodiště vyrobit, ale jedná se o hodně pracnou, tudíž i nákladnou záležitost, kterou si nepořídí každý. Tak tomu pravděpodobně bylo i v minulosti.

Častěji se setkáváme s kovaným zábradlím, které schodiště vždy doplňuje, a to nejen po funkční, ale i estetické stránce.

Ocelové schody

Ocel je novějším materiálem, v oblasti schodišť se používá převážně pro venkovní úniková schodiště, která se skládají z ocelových roštů. I ocelová schodiště se dají obložit různými nášlapy, ale pravdou je, že k tomu příliš často nedochází. Výhodou ocelových roštů je jejich nízká údržba hlavně u jejich venkovního užití, například sníh jednoduše propadne.

Betonové schody

Nespornou výhodou betonu je jeho tvárnost. Monolitické betonové schody mohou být schody vskutku šitými na míru. V této výhodě se shlédli například funkcionalisté, kteří beton považovali za funkční a odlný materiál, z něhož šlo vykouzlit vše, co si namysleli. Tyto schody pak doplňovali luxusními doplňky, ať už luxusními nášlapy, zábradlím či úpravou okolí schodišťového prostoru.

Beton je velmi odolný materiál, ale mnohým nemusí být příjemný na pohled a proto budou dávat přednost přírodním materiálům, jako je kámen či dřevo. U betonu se však dá použít povrchových úprav jako pískování, broušení, barvení či nanesení štěrek nebo terasa, takže jejich povrch může být jak bezpečný, tak také příjemnější na pohled.

Krása schodišť v množství možných tvarů.

Dle účelu dělíme schodiště na nespočet druhů. Hlavní, vedlejší, vstupní, meziúrovňové, venkovní, protipožární, únikové a jistě nalezneme názvy i pro mnohá další. Každé schodiště je typické pro jistý prostor či funkci, každé však v dnešní době musí splňovat jistou normu, aby bylo pohodlné a bezpečné.

Tvarů existuje opravdu nespočet, neboť prostory mohou být hodně různorodé. Díváme-li se na schody z minulosti, skutečně platí – co kus, to originál.

Obecně platí vzorec pro výpočet pohodlného schodiště, který je následující:

2x výška + šířka = 630 mm

To nám již značí jisté prostorové minimum, které je třeba k vytvoření pohodlného schodiště. V případě, že dostatečný prostor není k dispozici, lze situaci řešit hned několika způsoby. V historii například v hospodářských budovách dostatečný prostor nebyl. Uveďme například prostor v mlýnech. Zde schodiště nemohlo zabírat příliš mnoho místa, nemohlo být točené, neboť by znesnadňovalo přesun pytlů s moukou, tudíž vznikl speciální druh schodiště, a to schodiště „mlynářské“.

Vývoj z hlediska uměleckých a architektonických stylů

Pravěk

Pokud považujeme za první lidský architektonický počin vznik cest, pro příklad uveďme vznik cest k jeskyním, díky čemuž se z jeskyně stane pro člověka domov, je právě cesta tím, co z obyčejné jeskyně dělá domov, tedy již abstraktní pojem. Logickým důsledkem cest je vznik schodišť, neboť ne vždy stačí k překonání terénu cesta.

Starověk – staroorientální státy

V době starověku se se schodišti setkáváme hlavně jako prostředkem, který zdůrazňuje moc Bohů a vládců a malost obyčejného člověka. Schody nacházíme ve spleti pyramid a jistě si je předstvíme také v případě bájných vysutých zahrad královny Amytis z doby Babylonské říše, které jí dle pověsí nechal postavit král Nabukadnezar II., neboť královna byla v jeho vyprahlé zemi bez zeleně nešťastná.    

Antika – Řecko, Řím

S častým užitím schodišť se můžeme setkat například na amfiteátrech, které byly v Říme časté a oblíbené.

Středověk

Z počátku tohoto období, například v románském období, byly schody defacto pouze přímé, celé zděné, s kamennými stupni. Řešily většinou pouze překonání malých výškových rozdílů, tudíž nebylo potřeba složitých tvarů, které by schodišťový prostor efektivně řešily.

Jak se architektura vyvíjela, vyvíjela se také schodiště. Pro náročnější gotické stavby jsou typická vřetenová schodiště, točená po ose vedoucí uprostřed. Ta mohla být například celá z kamene nebo v kombinaci se dřevem.

Kombinace se užívalo dokonce i na jednom konkrétním schodišti. Kamenné nášlapy se užívaly ve spodních částech, kde například hrozilo narušení statiky schodiště díky vlhkosti nebo jednoduše proto, že byla dolní část, například více ramenného schodiště, více frekventovaná.

Renesance

Doba renesance vnáší také do architektury větší volnost a svobodu. Vše se obrací „k člověku“, oceňována je lidská mnohostrannost. Schodištím je věnována čím dál tím větší pozornost, převážně hlavním schodištím je dáván také větší a větší prostor, díky čemuž mohou vznikat schodiště vskutku pohodlná. Začínají se také velmi často oběvovat víceramenná schodiště.

Architekti, umělci, ale i řemeslníci kladou důraz na kvalitní, ale také umělecky zajímavé a hodnotné zpracování. A jelikož z tohoto období pochází pojem „renesanční člověk“, mnozí z nich jsou vším tímto dohromady. Takovým příkladem je jistě Michelangelo Buonarroti nebo Leonard da Vinci. Schody začínají být tak trochu sochami.

Baroko

V období baroka pokračuje vývoj víceramenných schodišť. Schodiště se stávají něčím monumentálním, dominantním a ohromujícím, jak se snaží působit také celý tento sloh.

Co se týče venkovských staveb, dominantní je zde dřevo. Lidem je dostupné a řemeslo je na tom výborně. Schody jsou většinou jednoduchých půdorysných tvarů, ale často jsou, stejně jako celá stavení, zdobeny řezbářskou prací.

19.století v architektuře

Klasicismus

            Nejčastější jsou schodiště skeletová, to znamená nosná. Schodiště přejímá funkci nosných kleneb, nebo se na ní podílí. Často se můžeme setkat také s nosnými pilýři, které připomínají odkaz antiky, který celý klasicismus provádí.

            U zábradlí se setkáváme s novinkou, a to v podobě litinových prefabrikovaných tyček, které začaly hojně používat při tvorbě zábradlí.

Architektura 19.století zahrnuje mnoho různých stylů, které na sebe navzájem navazují. Jejich rysy se odráží také na podobě schodišť, ale nepřinesly nic převratného. Tak tomu bylo defacto až do období funkcionalismu, kde se schodiště stala opět významných stavebním prvek.

Představitely tohoto období jsou například Le Courbusier, Adolf Loos, Mies van der Rohe, EnstWiesner a další.

V průběhu 20.století architekti využívají více také sklo a kov. Tyto materiály umožňují některé nové možné realizace, ale tvarově již pravděpodobně lze jen těžko vymyslet něco nového.

Kateřina Eichlerová
katka@schody-info.cz


Fotografie

Za fotografie děkujeme níže vyjmenovaným autorům, kteří je poskytli pro účely portálu.Více fotografií naleznete přímo na www.schody-info.cz v kategorii FOTOINSPIRACE, kam můžete i Vy zasílat své fotografie schodišť z celého světa – www.schody-info.cz/fotoinspirace/ nebo v prezentaci zaregistrovaných firem.

Milan Hřebík, archív DNA CZ, s.r.o, Břetislav Eichler, Michal Zielina, Jan Horák, Eliška Vorlová, Robert Hégr

Líbil se vám článek?

ano: 547     ne: 534

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb