přeskočit na hlavní obsah

Problémy spojené s parketami

/up/images/featured/images/problemy_0.jpg

Předčasné opotřebení podlahy kolečkovými židlemi

Nově položená dubová podlaha byla za normálních klimatických podmínek v místnosti  nalakována čtyřmi vrstvami. Jednalo se o silně frekventovaný kancelářský objekt, v kancelářích se používají kolečkové židle. Podlaha pod nimi velmi rychle jevila známky poškození, okolní povrch podlahy vykazoval běžné opotřebení. Mezi lakováním a první reklamací uplynulo cca půl roku. Při odborném posouzení podlahy se potvrdilo, že povrchová úprava byla provedena správně a bez závad. Rovněž byla dodržena doba mezi lakováním a prvním větším zatížením. Ačkoliv byl doporučen způsob pravidelné údržby, podlaha se stírala jen vodou, nepoužívaly se ošetřující přípravky.  Při kontrole koleček se zjistilo, že nevyhovují příslušným normám. Poškození podlahy bylo tak značné, že zasahovalo až do dřeva, které bylo deformované a poškrábané.Příčinou bylo tedy nedodržení správné údržby a používání nevhodných koleček.

Optimální oprava spočívá v kompletním zbroušení podlahy na dřevo a novém nalakování. Při opravě pouze poškozených míst musí investor akceptovat barevné rozdíly v podlaze a v dalším provozu dbát na doporučenou údržbu i opatření židlí vyhovujícími kolečky z polykarbonátu.

Stopy po broušení

Na dubové vlysy byly naneseny tři vrstvy olejo-pryskyřičného uzavíracího laku. Po skončení prací byly na celé ploše vidět stopy po mezibroušení. Podlaha byla nejdříve napuštěna zředěným lakem, který zasychal přes noc. Poté se nanesla druhá vrstva laku a po dvanáctihodinovém schnutí byla celá plocha přebroušena brusným papírem zrnitosti 100 a nalakována poslední vrstvou. V době mezibroušení nebyl lak ještě důkladně proschlý a vzhledem k poměrně hrubému brusnému papíru se potrhal, takže zůstaly viditelné stopy po broušení. Celá plocha se musí obrousit, až tyto stopy zmizí. Pak se znovu dvakrát nanese olejo-pryskyřičný lak. Mezibroušení se může dělat až po dostatečném proschnutí laku (minimálně dva dny) a s použitím brusného papíru 150 až 180 nebo hnědého padu.

Bubliny ve spárách mozaikových parket

Dubové mozaikové parkety byly nalepeny na litý asfalt lepidlem s obsahem rozpouštědel, přebroušeny, vytmeleny, načisto přebroušeny a natřeny základním nitrocelulosovým lakem a dvěma vrstvami uzavíracího laku tvrdnoucího na bázi kyselin. Několik dní po lakování se ve spárách objevily bublinky o průměru jeden až tři milimetry. Lepidlo bylo na podklad našpachtlováno v silné vrstvě. Během lepení bylo v místnosti chladno, kolem 6 - 7 oC. Už jeden den po pokládce se parkety přebrousily, vytmelily a po uschnutí tmelu zbrousily.V normálním pracovním rytmu se pak nalakovaly. Nízká teplota prodloužila dobu schnutí lepidla a laků. Při lakování sice již bylo v místnosti tepleji, 18 až 20 oC, ale rozpouštědlo z lepidla se nestačilo ani po dvou dnech beze zbytku odpařit. Jediná cesta, kudy se rozpouštědlo mohlo z podkladu dostat, byla spárami mezi parketami, které však uzavíral tmel a základní lak. Rozpouštědlo tyto hmoty narušilo, v důsledku zvýšení teploty v místnosti se zvýšil tlak par z rozpouštědla a v místech spár se vytvořily bubliny.

Je třeba počkat, než se rozpouštědlo po zpožděném začátku schnutí bezezbytku odpaří. Trvá to poměrně dlouho, dva až tři měsíce. Poté se podlaha přebrousí a znovu nalakuje. Schnutí všech lepidel i laků se při nízkých teplotách prodlužuje, při vysokých urychluje. Bezpodmínečně se musí dbát na to, aby klimatické podmínky v místnosti odpovídaly doporučení výrobce lepidla nebo laku. Také samotné lepidlo a lak musí mít při zpracování teplotu 15 až 20 oC. Při nižších teplotách se zvyšuje viskozita, hmota není již tak tekutá a to ztěžuje jak zpracování, tak odpařování rozpouštědla.

Slepence laku na povrchu

Nové dubové mozaikové parkety byly opatřeny základním nátěrem a ve dvou vrstvách se na ně plochým štětcem nanesl dvousložkový uzavírací lak. Nezpracovaný lak se přecedil, ale v sítu nezůstaly žádné zbytky. Po zaschnutí poslední vrstvy se na povrchu začaly objevovat puchýřky, povrch byl hrubý. V povrchové vrstvě se usadily pevné pryskyřičné slepence laku. Na celou plochu podlahy se dostaly ze štětce, který byl štětinatý a silně zalepený, navíc ukládaný do znečištěné nádoby s ředidlem. Parkety se musí přebrousit, vysát a vytřít vlhkou kůží na okna. Po očištění a uschnutí plochy se čistým štětcem nanese nová vrstva laku. Pokud při přebroušení vznikly silné brusné stopy, musí se vystěrkovat pružným stěrkovacím nožem a poté se podlaha nalakuje. Pracovní náčiní se musí pravidelně pečlivě kontrolovat, jestli není znečištěné. Důležité je, aby štětiny plochého štětce zůstaly volné po celé délce. Je-li štětec silně zfilcovatělý, doporučuje se důkladné vymytí a případně vložení do mazlavého mýdla na několik dní. Pak se štětec vypere v horké vodě a usuší, štětiny se vykartáčují. Opticky bezvadné plochy lze docílit jen s čistým nářadím.

Zbarvení laku od svíček

Nové dubové mozaikové parkety byly v létě třikrát natřeny olejo-pryskyřičným lakem. O Vánocích na podlaze stál stromeček s červenými stearinovými svíčkami. Poté se na povrchu dřeva v uzavíracím laku objevily červené skvrny. Horký vosk ze svíček kapal na podlahu, barviva v něm obsažená prošla přes uzavírací lak a usadila se na povrchu dřeva. Lak přitom nebyl poškozený. Stejný efekt se projevuje i u jiných uzavíracích laků, např. laků na bázi kyselin, vodních a DD laků. Barviva z vosku migrují skrz vrstvu laku a již se nedají odstranit. Vzhledem k tomu, že zbarvení je pod lakem, musí se povrch přebrousit až na dřevo a podlaha znovu nalakovat. Naleptat lak na zbarvených místech a skvrny odstranit lokálně není možné. Parketové podlahy by se proto měly před skapávajícím voskem chránit nepropustnou fólií nebo papírem.

Skvrny po zakrytí parket fólií

V novostavbě byly ve všech místnostech kromě kuchyně a koupelny položeny dubové mozaikové parkety a opatřeny dvakrát stěrkovaným lakem na bázi vody, dvakrát vodním lakem válečkovaným. Majitel domu čekal asi dva dny a pak zakryl pochozí plochu na chodbě a v pokoji černou polyetylénovou fólií. Po jejím odstranění se přesně prokreslily tahy stěrkou jako tmavé a světlé pruhy. Tam, kde podlaha nebyla zakrytá, neměl povrch žádné vady. Podlaha byla zakryta příliš brzy, takže ze dřeva nemohla uniknout vlhkost a nastala reakce s kyselinou tříslovou, která způsobila zbarvení dřeva. Kde byl základní nátěr nanesen ve větší vrstvě, zůstala podlaha světlejší. Podlaha se musí zbrousit až na dřevo a znovu nalakovat. Během schnutí je třeba v místnosti dobře větrat. Na natřenou plochu lze položit koberec nebo fólii nejdříve za osm dní.

Zešednutí impregnovaných parket po nesprávné údržbě

Dubové vlysy byly dvakrát natřeny jednosložkovým polyuretanovým impregnačním lakem a pravidelně jednou týdně ošetřovány protiskluzným přípravkem na vodní bázi. Po roce se na podlaze objevilo šedobílé zabarvení. Parkety nebyly natřeny lakem, který by vytvořil uzavírací film, a také nebyly hloubkově čištěny. V nechráněných pórech impregnovaného dřeva se proto ukládal čisticí prostředek, až se póry vyplnily šedobílým voskem neobsahujícím rozpouštědla. Podlaha se musí čistit hloubkovým čističem tak dlouho, dokud se póry nezbaví usazeného vosku. Poté se může nanést nový vosk s obsahem rozpouštědel (zvláště u tmavých podlah se doporučují probarvené vosky). Ošetřování by mělo být pravidelné, ale ne příliš časté, aby se nevytvářel příliš silný nános vosku. Každých šest měsíců (při silném provozu častěji) se musí použít hloubkové čištění, které odstraní zatvrdlé a zašpiněné zbytky vosku. Pokud na odstranění vosku z pórů nestačí čistič, musí se parkety obrousit a znovu povrchově upravit.

Zbarvení jasanových parket natřených vodním uzavíracím lakem

Na jasanové parkety byly při normálním klimatu naneseny dvě vrstvy vodního laku stěrkou a dvě vrstvy válečkem. Po první vrstvě laku nanesené válečkem se na podlaze objevilo silné zbarvení u okrajů a také světlé skvrny v ploše. Bližší zkoumání ukázalo, že skvrny se objevily všude tam, kde byl vodní lak nastěrkován nerovnoměrně. Při ostrém stažení laku zůstalo na ploše velmi málo materiálu. Pokud se v této situaci nasycená a nenasycená plocha přejede válečkem, savá místa se zabarví a v důsledku silné savosti se zbarvení ještě zvýrazní. Podle toho, kde jasanové dřevo rostlo, mohou být skvrny světlejší nebo i načervenalé či tmavé. Renovace skvrnité podlahy je možná pouze úplným obroušením. Pak se povrch pouze naválečkuje uzavíracím lakem. U silně barvícího jasanového dřeva se doporučuje základní nátěr lakem obsahujícím rozpouštědla, rovněž nanesený válečkem. Další uzavírací nátěr je možné nanášet až po důkladném proschnutí základního laku. Jasanové dřevo je velmi citlivé na nerovnoměrné nanesení laku. Pokud si nejste jisti, že množství laku na okrajích podlahy a v ploše bude stejné, zvolte postup s válečkováním rozpouštědlového základního laku.

Předčasný otěr uzavíracích laků

Na nové dubové vlysové parkety ve společenské místnosti domova důchodců byly naneseny dvě vrstvy polyuretanového dvousložkového uzavíracího laku. Po roce podlaha vykazovala známky opotřebení, pod židlemi a stoly byl lak prodřený. Poškození velmi odolného polyuretanového laku způsobila špatná údržba. Podlaha nebyla voskována, aby neklouzala. Nátěr byl místy prodřený až na surové dřevo, proto by se dodatečným nátěrem uzavíracího laku nedosáhl jednotný vzhled. Kdyby se závada nahlásila včas, šlo by ještě povrch zachránit přelakováním a ošetřením protiskluzným voskem. Takto se parkety musely znovu přebrousit a nalakovat. Prevencí takových závad je návod na ošetřování podlahy předaný zákazníkovi ihned po dokončení prací. Pokud jde o prostory, kde se vyžaduje protiskluzný povrch, zásadně se zde používají protiskluzné uzavírací laky (vhodné jsou všechny laky určené pro tělocvičny. Při pravidelném ošetřování neklouzavým voskem, který se používá i pro sportovní podlahy, se povrch neopotřebuje a lak si zachová protiskluzné vlastnosti.

Zvednutí mozaikových parket po nátěru vodním uzavíracím lakem

Nové dubové mozaikové parkety byly přilepeny disperzním lepidlem na cementový potěr. Po 24 hodinách se podlaha obrousila a byla dvakrát nastěrkována a dvakrát naválečkována vodním lakem. Během práce s uzavíracím lakem se místnost téměř nevětrala. Následující den se jednotlivé desky parket ve velké ploše uvolnily od podkladu. Analýza příčin ukázala, že doba mezi nalepením, obroušením a uzavíracím lakem byla příliš krátká. Lepidlové lože nestačilo důkladně vytvrdnout, uzavírací nátěr byl nanesen v jednom dni. Dřevo na povrchu přijalo vodu, nabobtnalo a uvolnilo se od podkladu. Podlahu je třeba nechat několik dní v klidu, aby se stabilizovala. Pak se vyjmou uvolněné parkety a znovu nalepí. Po zaschnutí lepidla se celá plocha znovu přebrousí a natře vodním uzavíracím lakem. Nově položené parkety se zásadně brousí a lakují až po vytvrzení lepidla, což může trval pět až deset dní, podle teploty a vlhkosti v místnosti. Pokud se pracuje s laky na bázi vody, musí se zajistit řádné větrání, aby se odvedla odpařovaná vlhkost. Poslední vrstvu laku se doporučuje nanést až po zaschnutí předchozích vrstev přes noc.

Problémy se smáčivostí vodních laků

Na dubové mozaikové parkety byly naneseny dvě vrstvy vodního uzavíracího laku, aniž by se objevily nějaké závady. Následovalo lehké mezibroušení a poté nanesení třetí, poslední lakové vrstvy. Na některých místech se ještě vlhký film laku srazil a vznikly nesmočené plochy. První nátěr vodním lakem ještě neuzavřel kapilární systém dřeva. Na nerovný povrch mohl druhý nátěr dobře přilnout, nenasytil však dřevo do té míry, aby vznikl uzavřený lakový film. Na povrchu se usadily částice vosku, které se nacházejí v laku. Tyto tzv. slip-prostředky laku dodávají určité kluzné (třecí) vlastnosti. V důsledku příliš mírného mezibroušení po druhém nátěru byl povrch místy málo obroušený, kluzný prostředek se nevybrousil, ale naleštil. Nerovnoměrné povrchové napětí pak způsobilo sražení poslední lakové vrstvy, nevytvořil se uzavřený lakový film. Tomuto problému lze předejít rovnoměrným přebroušením povrchu. Po druhém nátěru se provede mezibroušení brusným papírem zrnitosti 150. Povrch musí být na pohled všude matný. Poté následuje poslední nátěr.

Uvolnění fóliové dýhy z nábytku rozpouštědlem

V kuchyni byla položena dubová parketová podlaha a třikrát natřena dvousložkovým polyuretanovým uzavíracím lakem. Po posledním nátěru byly zavřené dveře i okna, aby se čerstvý lak nezaprášil. Do rána se uvolnila a zvlnila umělá dýha na povrchu kuchyňského nábytku. Vzhledem k tomu, že se místnost nevětrala, nemělo rozpouštědlo uvolňované z laku kam uniknout. V kuchyni se vytvořila vysoká koncentrace rozpouštědlových par, která způsobila odprýsknutí fólie, poškození lepidla a zvlnění dýhy. Dýhu bylo třeba úplně sejmout a znovu nalepit. Škodám může zamezit jen důkladné odvedení rozpouštědlových par nebo vystěhování dýhovaného nábytku z místnosti. Další možností je použití vodního uzavíracího laku.

Špatná přilnavost stěrkovaných základních laků na starých voskovaných parketách

Staré dubové parkety ošetřované voskem byly obroušeny a opatřeny dvakrát stěrkovaným základem a jednou vrstvou uzavíracího laku tvrdnoucího na bázi kyselin. Po několika měsících se pod filmem uzavíracího laku objevily šedé skvrny a lak se v těchto místech uvolnil od podkladu. Při čištění podlahy vnikla pod lakový film vlhkost, která celý proces ještě urychlila a lak se uvolnil na velkých plochách. Závadu způsobil nevhodný stěrkovaný základ. Rozpouštědla uvolnila ze spár starý vosk a jeho stopy se při stěrkování rozptýlily po celé ploše, takže uzavírací lak nemohl dostatečně přilnout. Podlaha se musí kompletně obrousit a znovu natřít uzavíracím lakem. V tomto případě by se měla vynechat základní stěrka. Nový uzavírací nátěr se provede čistě lakem tvrdnoucím na bázi kyselin nebo dvousložkovým polyuretanovým lakem. Mezi jednotlivými nátěry je nutné řádné přebroušení, aby se odstranily případné zbytky vosku. Pro uzavírací nátěr starých voskovaných podlah je třeba používat pouze základní nátěry doporučené výrobcem. Bezpečnější jsou nové vodní laky, protože nejsou citlivé na zbytky vosku.

(al)
Pramen: Technická příručka CTA - Chemisch-Technische
Arbeitsgemeinschaft Parkettversiegelung
(Členové CTA: Almarit Lacke, Berger-Seidle, Bona, Eukula, IRSA, LOBA)

zdroj: www.az-podlahy.cz

Líbil se vám článek?

ano: 510     ne: 461

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb