přeskočit na hlavní obsah

Příprava teplé vody

teplá voda

Do standardního vybavení moderních domácností patří i zajištění dodávky teplé vody. Náklady spojené s její přípravou jsou z hlediska energetické náročnosti druhým největším výdajem domácnosti. Proto se jistě vyplatí s vodou šetřit.

Individuální způsob přípravy teplé vody

Individuální způsob je v každém případě efektivnějším způsobem než dodávky teplé vody z centrálního zdroje, protože odběratel je daleko více zainteresován na jejím hospodárném využívání. To má příznivý vliv nejen na snížení spotřeby paliv a energií potřebných pro ohřev vody, ale i na spotřebu pitné vody samotné. Opomenout nelze ani tu skutečnost, že při individuálním ohřevu vody v průtokových nebo zásobníkových ohřívačích si tato voda zachovává vlastnosti pitné vody, kdežto teplá voda dodávaná z centrálních zdrojů je již jejími samotnými dodavateli označována jako voda užitková.

Kde lze vodu ušetřit?

Při šetření nelze rozlišovat mezi teplou a studenou vodou, protože i dodávka studené vody představuje určité náklady, které musí domácnost uhradit. Spotřebu může do určité míry ovlivňovat samotné řešení a stav rozvodného systému. Proto by:

-    zdroj teplé vody měl být co nejblíže místu její spotřeby. Čím delší jsou rozvody, tím větší jsou tepelné ztráty.

-    rozvody teplé vody měly být dobře izolovány. Spatně izolované rozvody mohou znamenat až 30% ztráty tepla. Nezanedbatelná je i větší spotřeba vody, způsobená odpouštěním v rozvodech ochlazené vody bez využití do kanalizace.

-    uživatel bytu měl věnovat velkou pozornost těsnosti kohoutků - jeden slabě kapající kohoutek může znamenat ztrátu až několika set litrů vody měsíčně.

-    uživatel měl zvážit instalaci moderních pákových nebo termostatických baterií, kterými lze předem nastavit teplotu vytékající vody.

- vodovodní baterie a sprchy měly být opatřeny tzv. perlátory, které také pomáhají šetřit vodou.

Jak lze vodu ušetřit? Spotřeba vody v domácnosti rozhodující měrou závisí na počtu členů domácnosti. Významně ji ovlivňují i zvyklosti jednotlivých členů domácnosti. Proto by zásady hospodárného využívání pitné vody měly být vštěpovány už malým dětem.

Největších úspor vody lze totiž dosáhnout jejím racionálním využíváním. Skutečně šetřící domácnosti i nadále využívají teplou i studenou vodu pro všechny potřeby, ale volí úspornější metody jejího využívání a zamezují plýtvání.

Nejvíce teplé vody se spotřebuje při osobní hygieně. Koupání ve vaně je účelné nahrazovat sprchováním. To je nejen hygieničtějším způsobem očisty, ale také je méně náročné na množství vody a tím i množství tepla potřebného k jejímu ohřátí. Za nehospodárné lze označit stále tekoucí vodu při holení, čištění zubů nebo další osobní hygieně.

Pitnou vodou lze šetřit i při mytí nádobí. V řadě domácností dodnes přežívá zvyk mytí nádobí pod tekoucí vodou. Tento způsob může znamenat -zejména při větším množství nádobí - až trojnásobnou spotřebu vody ve srovnání s mytím nádobí ve dřezu. Výhodnější je proto mýt nádobí ve dřezu s použitím účinných přípravků a jeho krátké opláchnutí. Ani myčky nádobí nemusejí vždy znamenat snížení spotřeby vody. Ty přinášejí úsporu pouze při využívání jejich plné kapacity. Pokud je nutné umýt menší množství nádobí, je výhodnější jeho umytí ve dřezu.

Jaký způsob přípravy teplé vody zvolit?

Pro individuální zajištění teplé vody lze využít průtokové nebo zásobníkové ohřívače. Volba typu a výkonu ohřívače bude záviset na požadovaném množství teplé vody a charakteru jejího odběru. Oba způsoby lze účinně kombinovat - např.- malý průtokový ohřívač nad kuchyňskou linkou využívaný pouze pro mytí nádobí a zásobníkový (event. průtokový) ohřívač pro koupelnu. Toto uspořádání je výhodné zejména v bytech a domcích, ve kterých je velká vzdálenost mezi hlavními odběrnými místy teplé vody -koupelnou a kuchyňskou linkou.

Pro přípravu teplé vody lze využít i kotle s ohřevem teplé vody. Výhodou tohoto uspořádání je skutečnost, že vytápění a příprava teplé vody jsou zajišťovány jedním spotřebičem. I v tomto případě může odběratel podle svých požadavků na dodávku teplé vody volit mezi kotli s průtokovým nebo zásobníkovým způsobem přípravy teplé vody, eventuálně doplnit celý systém o samostatný zdroj teplé vody, která bude využívána pouze pro mytí nádobí apod.

Kde lze ušetřit zemní plyn?

I při ohřevu vody v plynových ohřívačích lze účinně snižovat spotřebu plynu. Podobně jako v případě plynových kotlů by měli odběratelé preferovat průtokové ohřívače s elektronickým zapalováním. Spotřeba zapalovacího plamínku může být až 0,5 m3 zemního plynu za den.

U plynových kotlů s integrovaným zásobníkem teplé vody se vyplatí vypínat při nepřítomnosti v bytě ohřev teplé vody. Zabrání se tak jejímu periodickému dohřívání v době, kdy není dlouhodobě odebírána. Zpětné ohřátí vody v zásobníku na požadovanou teplotu je otázkou několika minut.

Teplota teplé vody připravené v ohřívačích by se měla pohybovat maximálně do 60 OC. Vyšší teplota vody se odrazí nejen ve vyšší spotřebě plynu (větší tepelné ztráty v rozvodech), ale představuje určité nebezpečí i pro odběratele (nebezpečí opaření apod.). Také samotný systém přípravy a rozvodu teplé vody může být díky vyšším teplotám náchylnější k poruchám nebo poškození (zejména korozí).

Důležitou podmínkou hospodárného a bezpečného provozu všech plynových spotřebičů je jejich správné seřízení a čistota teplosměnných ploch výměníku. Proto by měl každý uživatel plynových spotřebičů 1 x ročně nechat tyto seřídit a opravit případné závady odbornou firmou.

Připravil: Ing. Ladislav Musil, CSc., (JaP)

Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r.2001

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 429     ne: 319

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb